МЫЙЗАМДАР

КОРРУПЦИЯГА КАРШЫ КҮРӨШ

ОКУТУУ

ШАЙЛООЧУЛАР

ШАЙЛОО КОМИССИЯЛАРЫ

САЯСИЙ ПАРТИЯЛАР

ТАЛАПКЕРЛЕР

БАЙКООЧУЛАР

ЖМК

ШАЙЛООЛОР

РЕФЕРЕНДУМ

ФОТОГАЛЕРЕЯ

ТЕНДЕРЛЕР

УШКга КӨРСӨТҮҮ

КОНКУРСТАР

КАЙЧЫ БАЙЛАНЫШ

 
Негизги бет - БШК - БШКнын Жоболору
Центральная избирательная комиссия

Шаардык кеңештердин депутаттарын шайлоо боюнча шайлоо бюллетенине киргизүүнүн кезектүүлүгүн аныктоо боюнча катталган саясий партиялардын ортосунда чүчүкулак өткөрүүнүн тартиби жөнүндө Нускама

Кыргыз Республикасынын Шайлоо

жана референдум өткөрүү боюнча

борбордук комиссиясынын

2016-жылдын 20-октябрындагы

№ 158 токтому менен бекитилген

 

Шаардык кеңештердин депутаттарын шайлоо боюнча шайлоо бюллетенине киргизүүнүн кезектүүлүгүн аныктоо боюнча катталган саясий партиялардын ортосунда
чүчүкулак өткөрүүнүн тартиби жөнүндө
Нускама

1. Ушул Нускама шаардык кеңештердин депутаттарын шайлоо боюнча шайлоо бюллетенине киргизүүнүн кезектүүлүгүн аныктоо боюнча катталган саясий партиялардын ортосунда чүчүкулак өткөрүүнүн тартибин  жөнгө салат.

Шаардык кеңештердин депутаттарын шайлоодо саясий партиялардын ортосундагы чүчүкулакты тиешелүү аймактык шайлоо комиссиясы өткөрөт.

2. Шайлоо бюллетенине киргизүүнүн кезектүүлүгүн аныктоо боюнча катталган саясий партиялардын ортосундагы чүчүкулакты  каттоо мөөнөттөрү аяктагандан кийин жана шайлоо бюллетенинин текстин бекиткенге чейин жүргүзүлөт.

3. Тиешелүү аймактык шайлоо комиссиясы чүчүкулак өткөрүүнүн датасын жана убактысын аныктайт.

4. Тиешелүү аймактык шайлоо комиссиясы чүчүкулак өткөрүүнүн датасы, убактысы жана орду жөнүндө катталган саясий партияларга чүчүкулак өткөрүүгө чейин 2 календарлык күндөн кечиктирбестен  маалымдайт.

 5. Катталган саясий партияларды шайлоо бюллетенине киргизүүнүн кезектүүлүгүн аныктоо боюнча чүчүкулакка төмөнкүлөр катышат:

-алардын ыйгарым укуктары тиешелүү документтер менен ырасталган катталган саясий партиялардын ыйгарым укуктуу өкүлдөрү (тиешелүү аймактык шайлоо комиссиясы тарабынан берилген саясий партиянын ыйгарым укуктуу өкүлүнүн каттоо күбөлүгү жана инсандыгын ырастоочу документ);

- тиешелүү аймактык шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү;

-жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү.

 6. Шаардык кеңештердин депутаттарын шайлоо боюнча катталган саясий партиялардын ортосунда чүчүкулак өткөрүүдө жайды, барабанды, лотторду, башка зарыл атрибуттарды, ошондой эле чүчүкулактын протоколун даярдоо тиешелүү аймактык шайлоо комиссиясына жүктөлөт.

Чүчүкулактын жол-жобосун баштагандан мурда, тиешелүү аймактык шайлоо комиссиясы ага катышуу үчүн келген катталган саясий партиялардын ыйгарым укуктуу өкүлдөрүн каттайт. Чүчүкулактын жол-жобосун тиешелүү аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы жүргүзөт жана анын жыйынтыктарын жарыялайт. Төрага жок болгон учурда, анын ишин аймактык шайлоо комиссиясынын катчысы же шайлоо комиссиясы тарабынан ыйгарым укуктар берилген ошол комиссиянын башка мүчөсү алып барат.

7. Чүчүкулак төмөнкүдөй тартипте жүргүзүлөт:

 -лототрон орнотулат, анда номерлери менен шарик түрүндөгү лоттор жайгаштырылат. Лоттордун саны катталган саясий партиялардын санына дал келүүгө тийиш. Аймактык шайлоо комиссиясынын мүчөсү залда катышып отургандардын ичинен бир адамды чакырат, ал алдын ала номерлери менен шариктерди бардык катышуучуларга көрсөтүп, лототронго салат;

 -андан кийин талапкерлердин тизмелерин каттоо тартибинде саясий партиялардын өкүлдөрү чакырылат жана барабан тегеретилет. Саясий партиянын өкүлү лотту алып чыгат жана алып чыккан лотту бардык катышуучуларга көрсөтүп, номерин жарыялайт.

8. Саясий партиянын өкүлү келбеген учурда, жок болгондун ордуна залда катышып отургандардын ичинен көз карандысыз адамды (жалпыга маалымдоо каражаттарынын, коомдук бирикмелердин өкүлүн жана башка) чүчүкулак процессине катышуу үчүн чакырууга болот, бул тууралуу протоколго жазуу киргизилет .

9. Чүчүкулактын натыйжалары бардык катышуучуларга жарыяланат.

10. Өткөрүлгөн чүчүкулактын натыйжалары боюнча протокол толтурулат. Протоколдун тиешелүү графаларына чүчүкулакка катышкан саясий партиянын ыйгарым укуктуу өкүлүнүн фамилиясы, аты, атасынын аты жазылат жана анын колу коюлат.

         Протоколго тиешелүү аймактык шайлоо комиссиясынын чүчүкулакка катышкан бардык мүчөлөрү тарабынан кол коюлат.

11. Эгерде, чүчүкулак өткөрүлгөндөн кийин каттоодон баш тартуу жөнүндө аймактык шайлоо комиссиясынын чечимин жокко чыгаруу тууралуу Кыргыз Республикасынын соту тарабынан мыйзамдуу күчүнө кирген чечими кабыл алынса, саясий партия шайлоо бюллетенге акыркы катар номери менен киргизилет.

Кыргыз Республикасынын
жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын шайлоо боюнча шайлоо бюллетенине
киргизүүнүн кезектүүлүгүн аныктоо боюнча катталган саясий партиялардын ортосунда чүчүкулак өткөрүүнүн тартиби жөнүндө Нускамага тиркеме

 

Катталган саясий партияларды шайлоо бюллетенге
киргизүүнүн кезектүүлүгүн аныктоо боюнча өткөрүлгөн чүчүкулактын натыйжалары жөнүндө

Протокол 

 

 

Тизмеде (саясий партиянын) катталган тартибиндеги номер

 

Талапкерлердин тизмесин каттоо жөнүндө токтомдун номери жана датасы

 

Саясий партиянын аталышы

Чүчүкулактын натыйжалары боюнча алынган номер

 

 

Ыйгарым укуктуу өкүлдүн ФАА, колу

 

Эскертүү

 

 

 

 

 

 

 

 

Аймактык шайлоо комиссиянын төрагасы:

Аймактык шайлоо комиссиянын мүчөлөрү:

 

Карап чыгуулар: (1386)