МЫЙЗАМДАР

КОРРУПЦИЯГА КАРШЫ КҮРӨШ

ОКУТУУ

ШАЙЛООЧУЛАР

ШАЙЛОО КОМИССИЯЛАРЫ

САЯСИЙ ПАРТИЯЛАР

ТАЛАПКЕРЛЕР

БАЙКООЧУЛАР

ЖМК

ШАЙЛООЛОР

РЕФЕРЕНДУМ

ФОТОГАЛЕРЕЯ

ТЕНДЕРЛЕР

УШКга КӨРСӨТҮҮ

КОНКУРСТАР

КАЙЧЫ БАЙЛАНЫШ

 
Негизги бет - БШК - БШКнын токтомдору
Центральная избирательная комиссия

2010-жылдын 10-октябрындагы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоонун жыйынтыктары жөнүндө

 

“Кыргыз Республикасындагы шайлоолор жөнүндө” Кыргыз Республикасынын кодексинин  46-беренесинин 1-пунктуна, 75-беренесине, 77-беренесинин 1-пунктуна ылайык, облустук, Бишкек шаардык, Ош шаардык шайлоо комиссияларынын протоколдорунун, Кыргыз Республикасынын чегинен сырткары түзүлгөн участкалык шайлоо комиссияларынын протоколдорунун маалыматтарына негизденип, Кыргыз Республикасынын Борбордук шайлоо комиссиясынын токтомдорун (2010-жылдын 25-октябрындагы №320, 2010-жылдын 28-октябрындагы № 322, 2010-жылдын 29-октябрындагы № 324, 2010-жылдын 30-октябрындагы №№ 325. 326, 327, 2010-жылдын 1-ноябрындагы № 330) эсепке алып, бул маалыматтарды суммалап кошуу жолу менен, Шайлоолор жөнүндө кодекстин 46-беренесинин 4-пунктун жетекчиликке алып, Кыргыз Республикасынын Борбордук шайлоо комиссиясы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоонун жыйынтыктары жөнүндө жыйынды таблицаны түздү (№ 1 тиркеме). 

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоонун жыйынтыктары жөнүндө жыйынды таблицанын маалыматтары боюнча, Шайлоолор жөнүндө кодекстин 77-беренесинин 2-пунктуна ылайык, депутаттык мандаттарды бөлүштүрүүгө төмөндө саналып берилүүчү саясий партиялардын талапкерлеринин тизмелери киргизилди: “Ата Журт” идеалисттик демократиялык саясый партиясы – 8,47%; Кыргызстан социал-демократиялык партиясы – 7,83%; “Ар Намыс” (Партия Достоинства) саясий партиясы – 7,57%; “Республика” саясий партиясы – 6,93%; “Ата Мекен” социалисттик партиясы – 5, 49%.

Депуттаттык мандаттарды бөлүштүрүүгө катышуу укугуна ээ болгон саясий партиялардын талапкерлеринин тизмелери үчүн берилген шайлоочулардын добуштарынын жалпы суммасы  - 1 101 958 (бир миллион бир жүз бир миң тогуз жүз элүү сегиз) санын түздү.

Шайлоолор жөнүндө кодекстин 77-беренесинин 3-пунктуна ылайык, жогоруда көрсөтүлгөн шайлоочулардын добуштарынын суммасын 1 101 958 санын 120 санына (депутаттык мандаттардын санына) бөлгөндө  бир депутаттык мандатка ээ болуу үчүн квота (алгачкы шайлоо сан бирдиги) келип чыгат, бул сан  9 182,98 (тогуз миң бир жүз сексен эки бүтүн жүздөн токсон сегиз) болду. 

“Ата Жур” идеалисттик демократиялык партиясынын депутаттык мандаттарынын санын аныктоо үчүн 257 100 санын (анын талапкерлеринин тизмеси үчүн берилген добуштардын саны) 9 182,98 санына бөлгөндө 27, 99 (жыйырма жети бүтүн жүздөн токсон тогуз) саны келип чыкты, бул сандын бөлчөк бөлүгү 99га барабар болду. Демек, бул сандын 27 (жыйырма жети) бүтүн бөлүгү депутаттык мандаттарды алгачкы ирет бөлүштүрүүдө “Ата Журт” идеалисттик демократиялык партиясы алуучу депутаттык мандаттардын саны болуп эсептелет.

Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын депутаттык мандаттарынын санын аныктоо үчүн 237 634 санын (анын талапкерлеринин тизмеси үчүн берилген добуштардын саны)  9 182,98 санына бөлгөндө 25, 87 (жыйырма беш бүтүн жүздөн сексен жети) саны келип чыкты, бул сандын бөлчөк бөлүгү 87ге барабар болду. Демек, бул сандын 25 (жыйырма беш) бүтүн бөлүгү депутаттык мандаттарды алгачкы ирет бөлүштүрүүдө Кыргызстан социал-демократиялык партиясы алуучу депутаттык мандаттардын саны болуп эсептелет.

«Ар-Намыс» саясий партиясынын депутаттык мандаттарынын санын аныктоо үчүн 229 916 санын (анын талапкерлеринин тизмеси үчүн берилген добуштардын саны) 9 182,98 санына бөлгөндө 25,03 (жыйырма беш бүтүн жүздөн үч) саны келип чыкты, бул сандын бөлчөк бөлүгү 03гө барабар болду. Демек, бул сандын 25 (жыйырма беш) бүтүн бөлүгү депутаттык мандаттарды алгачкы ирет бөлүштүрүүдө “Ар Намыс” саясий партиясы алуучу депутаттык мандаттардын саны болуп эсептелет.

«Республика» саясий партиясынын депутаттык мандаттарынын санын аныктоо үчүн 210 594 (анын талапкерлеринин тизмеси үчүн берилген добуштардын саны)   9 182,98 санына бөлгөндө 22,93 (жыйырма эки бүтүн жүздөн токсон үч) саны келип чыкты, бул сандын бөлчөк бөлүгү 93гө барабар болду. Демек, бул сандын 22 (жыйырма эки) бүтүн бөлүгү депутаттык мандаттарды алгачкы ирет бөлүштүрүүдө «Республика» саясый партиясы алуучу депутаттык мандаттардын саны болуп эсептелет.

«Ата Мекен» социалисттик  партиясынын мандаттарынын санын аныктоо үчүн 166 714 санын (анын талапкерлеринин тизмеси үчүн берилген добуштардын саны)  9 182,98 санына бөлгөндө 18,15 (он сегиз бүтүн жүздөн он беш) саны келип чыкты, бул сандын бөлчөк бөлүгү 15ке барабар болду. Демек, бул сандын 18 (он сегиз) бүтүн бөлүгү депутаттык мандаттарды алгачкы ирет бөлүштүрүүдө «Ата Мекен» социалисттик  партиясы алуучу депутаттык мандаттардын саны болуп эсептелет.

Эсептеп чыгуунун натыйжасында бардыгы болуп 117 депутаттык мандат бөлүштүрүлдү, 3 депутаттык мандат бөлүштүрүлбөй калды, ушуга байланыштуу депутаттык мандаттарды экинчи ирет бөлүштүрүү жүзөгө ашырылды.

Бөлүштүрүлбөй калган депутаттык мандаттар партиялар алган сандын бөлчөк бөлүгү чоң болгон саясий партиялардын талапкерлеринин тизмелерине бир-бирден берилет. Ошентип, бөлүштүрүлбөй калган биринчи депутаттык мандат “Ата Жур” идеалисттик демократиялык партиясынын талапкерлеринин тизмесине берилди, анткени бул партия ээ болгон сандын бөлчөк (калдык) бөлүгү 99 (токсон тогуз) санын түздү. Андан кийинки бөлүштүрүлбөй калган экинчи депутаттык мандат  “Республика” саясий партиясынын талапкерлеринин тизмесине берилди, анткени бул партия ээ болгон сандын бөлчөк (калдык)  бөлүгү 93 (токсон үч) санын түздү. Ал эми бөлүштүрүлбөй калган үчүнчү депутаттык мандат Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын талапкерлеринин тизмесине берилди, анткени бул партия алган сандын бөлчөк (калдык) бөлүгү 87 (сексен жети) санын түздү.

Эсептеп чыгуунун натыйжасында депутаттык мандаттар төмөндөгүдөй тартипте бөлүштүрүлдү:

-“Ата Жур” идеалисттик демократиялык партиясынын талапкерлеринин тизмесине - 28 депутаттык мандат;

-  Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын талапкерлеринин тизмесине - 26 депутаттык мандат;

- «Ар-Намыс» саясий партиясынын талапкерлеринин тизмесине - 25 депутаттык мандат;

- «Республика» саясий партиясынын талапкерлеринин тизмесине - 23 депутаттык мандат;

- «Ата Мекен» социалисттик  партиясынын талапкерлеринин тизмесине - 18 депутаттык мандат.

            Жогоруда баяндалгандарга негизденип, Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 70-беренесинин 2-пунктун, Кыргыз Республикасындагы Шайлоолор жөнүндө кодекстин 77-беренесинин 1, 2, 3, 4, 5, 7-пункттарын, 1-пунктунун 1, 3, 6, 28, 29-пунктчаларын, 10-беренесинин 2-пунктун, 46, 75-беренелерин, “Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясы жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 5-беренесинин 2-пунктун жетекчиликке алып, Кыргыз Республикасынын Борбордук комиссиясы,

 

ТОКТОМ КЫЛАТ

 

 • Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоонун жыйынтыктары жөнүндөгү жыйынды таблица бекитилсин (№1 тиркеме).
 • Депутаттык мандаттарды бөлүштүрүүгө катышуудан төмөндө саналып берилүүчү саясий партиялардын талапкерлердин тизмелери чыгарылсын:
 • - “Содружество” саясий партиясы;

  - «Бүтүн Кыргызстан» («Единый Кыргызстан») саясий партиясы;

  - «Мекен Ынтымагы» саясий партиясы;

  - «Замандаш» саясий партиясы;

  - “Кыргызстан Элдик-Демократиялык партиясы” саясий партиясы;

  - «Партия Зеленых Кыргызстана» саясий партиясы;

  - «Жашасын Кыргызстан» саясий партиясы;

  - “Ак Санат” Элдик өз алдынча башкаруу партиясы;

  -  “Афганстан согушунун ардагерлери жана ушул сыяктуу кагышууларга катышкандардын саясий партиясы”;

  -  Кыргызстан коммунисттеринин партиясы;

  -  “Либерал-прогрессивдүү партия” саясий партиясы;

  -  “Кыргызстан үй куруучулар партиясы” Республикалык коомдук-саясий партиясы;

  -  “ССР Союзу” саясий партиясы;

  - «Каганат» саясий партиясы;

  - «Акшумкар» саясий партиясы;

  - “Кыргызстан элдеринин союзу” саясий партиясы;

  - “Кыргыз Республикасынын Экономикалык кайра жаралуу партиясы” саясий партиясы;

  - «Бириккен Элдик Кыймылы» саясий партиясы;

  - «Эгемен Кыргызстан» саясий партиясы;

  - «Ак-Тилек» саясий партиясы;

  -  “7-апрель Жаштар кыймылы” саясий партиясы;

  - «Акыйкат» республикалык партиясы;

  - «Айкөл Эл» саясий партиясы;

  - Кыргызстан республикалык элдик партиясы.

  3.  120 депутаттык мандат төмөндө саналып берилүүчү саясий партиялардын талапкерлеринин тизмелерине бөлүштүрүлсүн:

  -“Ата Журт” идеалисттик демократиялык партиясынын талапкерлеринин тизмесине - 28 депутаттык мандат;

  -  Кыргызстан социал-демократиялык партиясынын талапкерлеринин тизмесине - 26 депутаттык мандат;

  - «Ар-Намыс» (Партия Достоинства) саясый партиясынын талапкерлеринин тизмесине - 25 депутаттык мандат;

  - «Республика» саясий партиясынын талапкерлеринин тизмесине - 23 депутаттык мандат;

  - «Ата Мекен» социалисттик  саясий партиясынын талапкерлеринин тизмесине - 18 депутаттык мандат.

  4.  Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоонун жыйынтыктары жөнүндө Кыргыз Республикасынын Борбордук шайлоо комиссиясынын Протоколу бекитилсин (№ 2 тиркеме).

  5. Саясий партиялардан депутаттыкка талапкерлердин шайлангандарына шайлоонун жыйынтыктары кабарландырылсын (№ 3 тиркеме).

  6. Бул токтом жана анын тиркемелери “Эркин Тоо” газетасына жарыялансын.

  7. Бул токтомдун аткарылышын көзөмөлдөө Уюштуруу бөлүмүнүн башчысынын орун басары М. И. Аргымбаевге жүктөлсүн.

   

   

  ТӨРАГА                                                                                          А. САРИЕВ

   Бишкек ш., 2010-жылдын 1- ноябры

  №331 

   

   

   

   

   

   

   

   

  Карап чыгуулар: (2232)