МЫЙЗАМДАР

КОРРУПЦИЯГА КАРШЫ КҮРӨШ

ОКУТУУ

ШАЙЛООЧУЛАР

ШАЙЛОО КОМИССИЯЛАРЫ

САЯСИЙ ПАРТИЯЛАР

ТАЛАПКЕРЛЕР

БАЙКООЧУЛАР

ЖМК

ШАЙЛООЛОР

РЕФЕРЕНДУМ

ФОТОГАЛЕРЕЯ

ТЕНДЕРЛЕР

УШКга КӨРСӨТҮҮ

КОНКУРСТАР

КАЙЧЫ БАЙЛАНЫШ

 
Негизги бет - БШК - БШКнын токтомдору
Центральная избирательная комиссия

“Айыл өкмөтүнүн башчысын шайлоонун тартиби жөнүндө” Жобону бекитүү тууралуу

“Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 7-беренесинин 1-бөлүгүнүн 30-пунктуна, “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 49-беренесинин 1-6-бөлүктөрүнө, 53, 54-беренелерине ылайык, “Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 7-беренесинин 1-бөлүгүнүн 2-пунктун жетекчиликке алып, “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамын жүзөгө ашыруу максатында, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы,

 

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

1.  “Айыл өкмөтүнүн башчысын шайлоонун тартиби жөнүндө” Жобо бекитилсин (тиркелет).

2.   Ушул токтом “Эркин Тоо” газетасына жарыялансын.

3. Ушул   токтомдун  аткарылышын  контролдоо  Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын төрагасынын орун басары А.Т.Шайымкуловага жүктөлсүн.

 

 

Төрага                                                                                        Т.Абдраимов 

Бишкек ш, 2011-жылдын 12-августу

№105

 

Кыргыз Республикасынын

Шайлоо жана референдум өткөрүү

боюнча  борбордук шайлоо

комиссиясынын

2011-жылдын 12- августундагы

№ 105 токтому менен бекитилди

 

 Айыл өкмөтүнүн башчысын шайлоонун тартиби жөнүндө

 

ЖОБО

           

 • Негизги  жоболор
 • Айыл өкмөтүнүн башчысынын кызмат ордуна талапкерлерди каттоо тартиби
 • Шайлоону уюштуруу
 • Шайлоону өткөрүү жана добуш берүүнүн тартиби
 • Айыл өкмөтүнүн башчысын шайлоонун жыйынтыктарын чыгаруу жана жарыялоо тартиби
 • Айыл өкмөтүнүн башчысынын шайланбай калуусунун кесепеттери
 •  

  I. Негизги жоболор

   

  1. Ушул Жобо Кыргыз Республикасынын Конституциясынын, «Жергиликтүү өз

  алдынча башкаруу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынынын ченемдерин ишке ашыруу максатында иштелип чыгылган жана айыл өкмөттөрүнүнү башчыларын  шайлоону өткөрүү тартибин аныктайт.

  2. Айыл өкмөтүнүн башчысы тийиштүү айылдык кеңештердин депутаттары тарабынан анын чакырылыш мөөнөтүнө карата жашыруун добуш берүү аркылуу шайланат.

  3. Айыл өкмөтүнүн башчысынын кызмат ордуна талапкерди көрсөтүүгө айылдык кеңештин депутаты, депутаттар  укуктуу.

  4. Райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы – аким (мындан ары аким)

  айылдык кеңештерге айыл өкмөтүнүнү башчысынын кызмат ордуна талапкерлерди сунуштоого укуктуу.

  5. Аракетке жөндөмдүү, жогорку билими бар жана мамлекеттик же муниципиалдык

  кызматта иш тажрыйбасына эгедер, мамлекеттик билим берүү мекемелеринде же болбосо саламаттыкты сактоодо 3 жылдан кем эмес иш тажрыйбасы бар Кыргыз Республикасынын жараны айыл өкмөтүнүн башчысы боло алат.

  Кылмыш кылгандыгы үчүн соттолгон жана соттолгондугу мыйзамда белгиленген тартипте алынып салынбаган же жоюлбаган Кыргыз Республикасынын жараны айыл өкмөтүнүн башчысы боло албайт.

  6. Айыл өкмөтүнүн башчысын шайлоо Кыргыз Республикасынын шайлоо жана

  референдум өткөрүү боюнча Борбордук шайлоо комиссиясы (мындан ары – Борбордук шайлоо комиссиясы) тарабынан белгиленет жана ал аймактык шайлоо комиссиясы тарабынан бош орун пайда болгондон тартып 30 күндөн кечиктирилбестен өткөрүлүүгө тийиш.

  Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы айыл өкмөтүнүн башчысын шайлоону координациялоо жана байкоо жүргүзүү үчүн тийиштүү аймактык шайлоо комиссиясына Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсүн жиберүүгө укуктуу.

  7. Айыл өкмөтүнүн башчысын шайлоо эгерде ага айылдык кеңештин

  депутаттарынын үчтөн экисинен кем эмеси катышса болду деп эсептелинет.

  8. Шайланган айыл өкмөтүнүн башчысына аймактык шайлоо комиссиясы тарабынан тийиштүү  үлгүдөгү күбөлүк берилет.

  9. Ушул Жобону бузуу шайлоону жараксыз деп табууга алып келет.

   

  II. Айыл өкмөтүнүн башчысынын кызмат ордуна талапкерлерди

  каттоонун тартиби

   

  10. Айыл өкмөтүнүн башчысынын кызмат ордуна талапкерлерди каттоо үчүн айыл өкмөтүнүн башчысынын кызмат  ордуна талапкерди көрсөткөн айылдык кеңештин депутаты, депутаттары, ошондой эле аким  шайлоого чейинки 5 жумуш күнүнөн кечиктирбестен тийиштүү аймактык шайлоо комиссиясына төмөнкү документтерди берүүгө тийиш:

  1)      айыл өкмөтүнүн башчысынын кызмат ордуна талапкер көрсөтүү боюнча чечим;

  2)      талапкердин көрсөтүлүүгө макулдугу жөнүндө арызы;

  3)      талапкердин аты жөнү, туулган датасы, жумуш орду, ээлеген кызматы (аткарган

  иши) жана жашаган жерин көрсөткөн өмүр баянынын маалыматтары;

  4)      «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын

  Мыйзамынын 42-беренесине ылайык, айыл өкмөтүнүн башчысына көрсөтүлгөн талаптарды ырастаган тийиштүү документтер;

  10.  Тийиштүү аймактык шайлоо комиссиясы документтер кабыл алынгандан тартып 3

  календарлык күндүн  ичинде айыл өкмөтүнүн башчысынын кызмат ордуна талапкерди көрсөтүү тартибинин Кыргыз Республикасынын «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө» Мыйзамына ылайык келэрин текшерет жана талапкерди каттоо жөнүндө же аны каттоодон баш тартуу жөнүндө жүйөөлүү чечимин кабыл алат.

  11.  Эгерде аймактык шайлоо комиссиясы айыл өкмөтүнүн башчысынын кызмат

  ордуна талапкерди каттоого тоскоол болуп саналган талапкердин документтериндеги ылайык келбөөчүлүктү аныктаса, документтер алынгандан 24 саат ичинде аймактык шайлоо комиссиясы талапкерди көрсөткөн айылдык кеңештин депутатына, депутаттарына, ошондой эле айыл өкмөтүнүн башчысынын кызмат ордуна талапкерди көрсөткөн акимге аталган ылайык келбөөчүлүк туурасында кабарлоого милдеттүү.

        Талапкерди көрсөткөн айылдык  кеңештин депутаты, депуттары, ошондой эле айыл өкмөтүнүн башчысынын кызмат ордуна талапкерди көрсөткөн аким кабарландырууну алган учурдан тартып 48 саат ичинде зарыл өзгөртүүлөрдү киргизүүгө жана оңдолгон документтерди тиешелүү шайлоо комиссиясына берүүгө укуктуу.

  12.  Айыл өкмөтүнүн башчысынын кызмат ордуна талапкерди каттоодон баш тартуу

  жөнүндө чечим кабыл алынган учурда тийиштүү аймактык шайлоо комиссиясына ал кабыл алынган учурдан тартып бир сутканын ичинде талапкерди айыл өкмөтүнүн башчысынын кызмат ордуна көрсөткөн айылдык  кеңештин депутаты, депуттары, ошондой эле айыл өкмөтүнүн башчысынын кызмат ордуна талапкерди көрсөткөн аким тийиштүү аймактык шайлоо комиссиясынын баш тартуусунун негизи баяндалган чечиминин көчүрмөсүн берүүгө милдеттүү.

  13.  Айыл өкмөтүнүн башчысынын кызмат ордуна талапкерди каттоодон баш тартууга

  төмөнкүлөр негиз болот:

  1)       «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын

  Мыйзамы тарабынан каралган көрсөтүү тартибин сактабагандык;

  2)      талапкердин пассивдүү шайлоо укугунун жоктугу;

  3)      талапкер башка мамлекеттин жарандыгына тиешелүү экендиги;

        4)   талапкерди айыл өкмөтүнүн башчысынын кызмат ордуна көрсөткөн субъектилер тарабынан (айылдык  кеңештин депутаты, депуттары, аким) «Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 53 – беренесинин 1- бөлүгүндө көрсөтүлгөн бардык зарыл документтерди сунуш кылбагандык;

  14.  Талапкерди айыл өкмөтүнүн башчысынын кызмат ордуна каттоодон баш тартуу

  чечим Борбордук шайлоо комиссиясына же сотко даттанылышы мүмкүн.

  15. Тиешелүү аймактык шайлоо комиссиясы бардык талапкерлерди каттагандан кийин 2 календарлык күндүн ичинде айыл өкмөтүнүн башчысын шайлоону уюштурат.

   16. Айыл өкмөтүнүн башчысынын кызмат ордуна талапкер каалаган учурда, бирок

  добуш берүү күнүнө чейин 2 күндөн кечиктирбестен тиешелүү аймактык шайлоо комиссиясына жазуу жүзүндө арыз берүү менен шайлоого андан ары катышуудан баш тартууга акылуу. Бул учурда талапкерди айыл өкмөтүнүн башчысынын кызмат ордуна каттаган аймактык шайлоо комиссиясы талапкердин каттоосун жокко чыгаруу жөнүндө чечим кабыл алууга милдеттүү.

  17. Талапкерди  айыл өкмөтүнүн башчысынын кызмат ордуна көрсөткөн айылдык

  кеңештин депутаты, депутаттары, райондун акими каалаган учурда, бирок добуш берүү күнүнө чейин 2 календарлык күндөн кечиктирбестен, тиешелүү аймактык шайлоо комиссиясына жазуу жүзүндө арыз берүү менен талапкерди кайра чакырып алууга укуктуу. Ушундай учурда тийиштүү талапкерди айыл өкмөтүнүн башчысынын кызматына каттаган аймактык шайлоо комиссиясы талапкерди каттоодон баш тартуу чечимин кабыл алууга милдеттүү.

   

   

  III. Шайлоону уюштуруу

   

  18. Аймактык шайлоо комиссиясы шайлоо бюллетендеринин формасын жана тексттин белгилейт, аларды сактоону камсыз кылат, өз жыйналыштарынын протоколдорун жүргүзүүнү уюштурат, ушул Жобого ылайык башка ыйгарымдарды ишке ашырат.

  19. Шайлоо бюллетендери кыргыз жана орус тилдеринде басылып чыгарылат.

  20. Бюллетенге айыл өкмөтүнүн башчысынын кызмат ордуна талапкерлер алфавиттик тартипте киргизилет.

  21. Айыл өкмөтүнүн башчысынын шайлоо атайын бөлүнгөн жайда өткөрүлөт.

  22. Депутаттардын келиши, добуш берүүнү уюштуруу, жайды жабдуу жана анда зарыл болгон тартипти кармоо үчүн жоопкерчиликти тиешелүү айылдык кеңештин төрагасы тартат.

  23. Добуш берүү жолжобосун камсыздоо жоопкерчилигин аймактык шайлоо комиссиясы тартат.

   

  IV. Шайлоону өткөрүү жана добуш берүүнүн тартиби

   

  24. Добуш берүүнүн алдында добуш берүү  үкөктөрү эсептөө комиссиясы тарабынан текшерилет, пломба коюлуп, мөөр басылып бекитилет.

  25. Ар бир депутат жеке өзү добуш берет, башка адамдар үчүн добуш берүүгө жол

  берилбейт.

  26. Добуш берүүчү үкөктү  ачуу алдында пайдаланылбаган бюллетендер эсептелет

  жана аймактык шайлоо комиссиясы тарабынан жокко чыгарылат. Добуш берүүнүн аякташы аймактык шайлоо комиссияныны төрагасы тарабынан жарыяланат.

  27. Добуш берүүчү үкөктү ачууга добуш берүү аяктаганга чейин тыюу салынат.

   

   

  V. Айыл өкмөтүнүн башчысын шайлоонун  жыйынтыктарын

  чыгаруунун жана жарыялоонун тартиби

   

  28. Добуш берүү аяктагандан кийин аймактык шайлоо комиссиясы добуш берүүнүн жыйынтыгын чыгарат. Добуштарды саноо ачык жана айкын, эсептөө комиссиясынын мүчөлөрү тарабынан гана жүргүзүлөт жана добуш берүүчү жайда тыныгуусуз өткөрүлөт.

  29. Аймактык шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү пайдаланылбай калган бюллетендерди кайрадан эсептеп чыгышат, аларды жокко чыгарышат  жана бул туурасында добуш берүүнүн жыйынтыктарынын протоколуна жазуу жазышат.

  30. Жараксыз бюллетендер өз алдынча эсептелет жана алар туурасында добуш

  берүүнүн жыйынтыктарынын протоколуна жазуу жазылат. Шайлоочунун эркбилдирүүсүн аныктоо мүмкүн болбогон, тиешелүү айылдык кеңештин мөөрү басылбаган, же аныкталган формага ылайык келбеген бюллетендер жараксыз болуп саналат.

  31. Добуш берүүчү үкөктөгү бюллетендердин негизинде аймактык шайлоо комиссиясы добуш берүүгө катышкан депутаттардын жалпы санын, айыл өкмөтүнүн башчысынын кызмат ордуна талапкер үчүн берилген “макул”  жана «бардык талапкерлерге каршы» берилген добуштардын санын аныктайт.

  32. Добуштарды саноонун натыйжасы боюнча добуш берүүнүн жыйынтыгы

  чыгарылат жана алар протоколго киргизилет.

  33. Тиешелүү айылдык кеңештин депутаттарынын жалпы санынын көпчүлүк добушуна ээ болгон айыл өкмөтүнүн башчысынын кызмат ордуна талапкер шайланды деп эсептелинет.

  34. Протоколго кол койгондон кийин аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасы айылдык кеңештин депутаттарынын жана катышкандардын  алдында добуш берүүнүн жыйынтыктарын токтоосуз жарыялайт жана протоколду айылдык кеңештин сессиясынын бекитүүсүнө киргизет.

  35. Эгерде бир дагы талапкер керектүү добуштарды албай калса, биринчи турда добуш берүүдө көп сан алган эки талапкер боюнча добуш берүү өткөрүлөт.

  36. Экинчи турда шайланды деп айылдык кеңештин депутаттарынын жалпы санынан көпчүлүк добуш алган талапкер таанылат. Мында аймактык шайлоо комиссиясы шайлоонун жыйынтыгын жарыялайт жана тийиштүү протокол түзөт, ал айылдык кеңештин сессиясына бекитүүгө киргизилет.

  37. Айылыдык кеңеш добуш берүүнүн жыйынтыктары тууралуу протоколду бекиткенден кийин тийиштүү аймактык шайлоо комиссиясы анын көчүрмөсүн райондун акимине жана Борбордук шайлоо комиссиясына жөнөтөт.

  38. Айыл өкмөтүнүн башчысын шайлоонун жыйынтыктары жөнүндө маалыматтар жалпыга маалымдоо каражаттарына жарыяланат.

  39. Эгерде экинчи турда айыл өкмөт башчысынын кызмат ордуна талапкерлердин бири да керектүү добуш албаса, анда “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 49-беренесинде жана ушул Жободо белгиленген тартипте кайрадан шайлоо өткөрүлөт.

   

  VI. Айыл өкмөтүнүн башчысынын шайланбай калуусунун кесепеттери

   

  40. Тиешелүү айылдык кеңештин депутаттары тарабынан айыл өкмөтүнүн башчысы шайланбай калган учурда, бош орун пайда болгон учурдан тартып бир айлык мөөнөттө Кыргыз Республикасынын Президенти Кыргыз Республикасынын Премьер –министринин сунушу менен айылдык кеңешти таратууну ишке ашырат жана айылдык кеңештин депутаттарын мөөнөтүнөн мурда шайлоону дайындайт.

  41. Райондун акими өзүнүн буйрутмасы менен жаңы айыл өкмөтүн шайлоого чейин айыл өкмөтүнүн башчысынын милдетин аткаруучуну дайындай алат. 

   

   

   

   

   

   

  Карап чыгуулар: (3019)