МЫЙЗАМДАР

КОРРУПЦИЯГА КАРШЫ КҮРӨШ

ОКУТУУ

ШАЙЛООЧУЛАР

ШАЙЛОО КОМИССИЯЛАРЫ

САЯСИЙ ПАРТИЯЛАР

ТАЛАПКЕРЛЕР

БАЙКООЧУЛАР

ЖМК

ШАЙЛООЛОР

РЕФЕРЕНДУМ

ФОТОГАЛЕРЕЯ

ТЕНДЕРЛЕР

УШКга КӨРСӨТҮҮ

КОНКУРСТАР

КАЙЧЫ БАЙЛАНЫШ

 
Негизги бет - БШК - БШКнын токтомдору
Центральная избирательная комиссия

“Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясынын атайын өкүлү жөнүндө” Жобону бекитүү тууралуу

“Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 7-беренесинин 2-бөлүгүнө, 9-беренесинин 3, 4-бөлүктөрүнө ылайык,  Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясы,

 

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

1. “Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясынын атайын өкүлү жөнүндө” Жобо бекитилсин.

2. Ушул токтом жана бекитилген Жобо  Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясынын расмий сайтына жайгаштырылсын.

3. Бул токтомдун аткарылышын котролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясынын төрагасынын орун басары  А.Т. Шаимкуловага жүктөлсүн.

 

 

         Төрага                                                               Т. Абдраимов

 

            Бишкек ш., 2011-жылдын 14-июлу

         № 23

 

 

 

 

 Кыргыз Республикасынын

 шайлоо жана референдум

 өткөрүү боюнча Борбордук

 комиссиясынын  2011-жылдын

14-июлундагы № 23

токтому менен бекитилген

 

 

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук

комиссиясынын атайын өкүлү жөнүндө

Ж О Б О

 

I.     Жалпы жоболор

II.    Негизги милдеттери жана функциялары

III.   Укуктары жана милдеттери

IV.   Ишмердүүлүгүн уюштуруу

V.    Ишмердүүлүгүн каржылоо

 

 • I.                   Жалпы жоболор 
 •  

  1.1. Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук шайлоо комиссиясынын атайын өкүлүнүн (мындан ары – атайын өкүл) кызматы “Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдумду өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 9-беренесинин 3–бөлүгүнө ылайык ар бир аймактык шайлоо комиссиясында, тийиштүү аймактык шайлоо комиссиясынын ишмердүүлүгүн координациялоону, уюштуруу-методикалык жана материалдык-техникалык жактан камсыздоо, ошондй эле шайлоочулардын, референдумдун катышуучуларынын тизмесин киргизүү, жаңылоо жана тактоо максатында белгиленет.

  1.2.Атайын өкүл Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы тарабынан тийиштүү аймактык шайлоо комиссиясына   дайындалган Борбордук шайлоо комиссиясынын аппаратынын кызматкери болуп саналат.

  1.3. Атайын өкүлдүн кызматына шайлоо комиссияларында иштеген тийиштүү тажрыйбасы бар же жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүк  органдарына, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине депутаттыкка,  Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер болгон, шайлоого катышкан саясий партиянын ыйгарым укуктуу өкүлү же ишенимдүү адамы болгон, өзүнүн жеке сапаттары, кесипкөйлүк билими жана ден соолугу боюнча ага жүктөлгөн милдеттерди аткарууга жөндө

  1.4. Атайын өкүл кызматына талапкерлерди Борбордук шайлоо комиссиясына эмгек коллективдери, коомдук бирикмелер, жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органдары же өзүн-өзү көрсөтүү тартибинде сунуштай алышат.

  1.5. “Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө” жана “Мамлекеттик кызмат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык атайын өкүл мамлекеттик кызматкер болуп эсептелет.

  1.6. Өзүнүн ишмердүүлүгүндө атайын өкүл Кыргыз Республикасынын Конституциясын, “Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын  Жогорку Кеңешинин депуттарын шайлоо жөнүндө”,  “Референдум жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамдарын, “Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө”, “Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына шайлоо жөнүндө”, “Мамлекеттик кызмат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Борбордук шайлоо комиссиясынын токтомдорун, Кыргыз Республикасынын башка укуктук-ченемдик актыларын, ошондой эле ушул Жобону жетекчиликке алат.

  1.7. Атайын өкүл Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасына отчет берүүгө милдеттүү.

  1.8.  Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы атайын өкүлдү кызматка Кыргыз Республикасынын эмгек мыйзамдарына ылайык сыноо мөөнөтү менен дайындоого укуктуу. 

  II. Атайын өкүлдүн негизги милдеттери жана функциялары

  2.1. Атайын өкүлдүн негизги мидеттери болуп булар эсептелет:

  1)  тийиштүү аймактык шайлоо комиссиясынын ишмердүүлүгүн координациялоо;

  2)  аймактык шайлоо комиссиясынын ишмердүүлүгүн уюштуруу –методикалык, материалдык –техникалык камсыздоо;

  3) шайлоолор аралыгындагы мезгилде шайлоочулардын, референдумдун катышуучуларынын тизмесин жаңыртуу жана тактоо боюнча системалык администратордун иштерин координациялоо;

  4) аймактык шайлоо комиссиясына участоктук шайлоо комиссияларын түзүүгө көмөк көрсөтүү;

  5) тийиштүү аймактык шайлоо комиссиясынын ишмердүүлүгү жөнүндө Борбордук шайлоо комиссиясына маалымат берип туруу;

  6) тийиштүү аймактык шайлоо комиссиясынын Борбордук шайлоо комиссиясы менен өз ара аракеттенүүсүн ишке ашыруу;

  7) мамлекеттик, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, коммерциялык эмес уюмдар, анын ичинде саясий партиялар жана башка юридикалык жана жеке тараптар менен тийиштүү аймакта өз ара аракеттенүү;

  8) Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум жөнүндөгү мыйзамдарын жакшыртуу боюнча сунуштарды киргизүү;

  9) Кыргыз Республикасынын Президентин, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын, жергиликтүү кеңештердин депуттарын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын башчыларын шайлоону даярдоого жана өткөрүүгө, ошондой эле референдум өткөрүүгө катышуу;

  10) Борбордук шайлоо комиссиясынын тапшырмаларына ылайык башка иш-милдеттерди аткаруу.

  III. Атайын өкүлдүн ыйгарым укуктары жана милдеттери 

  3.1. Өз укуктарын аткарууда атайын өкүл буларга милдеттүү:

  1) Кыргыз Республикасынын Конституциясын жана мыйзамдарын сактоого;

  2) Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасына тийиштүү аймактык шайлоо комиссиясынын ишмердүүлүгү жөнүндө өз убагында маалымат берип турууга;

  3) Борбордук шайлоо комиссиясына өз ишмердүүлүгү жөнүндө белгиленген мөөнөттө отчет берип турууга;

  4) өзүнүн кызматтык милдеттерин аткаруу үчүн зарыл болгон кесиптик деңгээлге ээ болууга;

  5) мыйзам тарабынан корголгон мамлекеттик, кызматтык жана башка сырларды, анын ичинде ыйгарым укуктары токтогондон кийин да, сактоого;

  6) Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын тапшырмаларына ылайык башка милдеттерди аткарууга.

   

  3.2. Атайын өкүл буларга укуктуу:

  1)  өзүнүн компетенциясынын алкагында тийиштүү аймактык шайлоо комиссияларына милдеттүү түрдө аткарууга тийиш болгон тапшырмаларды берүүгө;

  2) кызматтык ыйгарым укуктарын аткаруу үчүн зарыл болгон маалыматтарды, документтерди жана башка материалдарды белгиленген тартипте алууга;

  3) белгиленген тартипте квалификациясын жогорулатууга;

  4) Кыргыз Республикасынын мыйзамдары тарабынан каралган башка укуктарга ээ.

  3.3. Атайын өкүлгө “Мамлекеттик кызмат жөнүндө” Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 11-беренесинде белгиленген, мамлекеттик кызмат менен байланышкан чектөөлөр жайылтылат. 

  IV. Атайын өкүлдүн ишмердүүлүгүн уюштуруу 

  4.1. Атайын өкүлдүн ишмедүүлүгү Борбордук шайлоо комиссиясынын аппараты тарабынан камсыздалат.

  4.2. Атайын өкүл жөнүндөгү Жобо Борбордук шайлоо комиссиясынын токтому менен бекитилет.

   V. Атайын өкүлдүн ишмердүүлүгүн каржылоо

  16. Атайын өкүлдүн материалдык –техникалык, социалдык- тиричилик, документациялык, маалыматтык, транспорттук жана башка ишмердүүлүгүн камсыздоо аны кармоонун чыгымдарынын сметасынын чегинде, эмгекке акы төлөөнүн Кыргыз Республикасынын мыйзамдары тарабынан каралган шарттарда республиклык бюджеттин эсебинен жүргүзүлөт. 

  Карап чыгуулар: (2494)