МЫЙЗАМДАР

КОРРУПЦИЯГА КАРШЫ КҮРӨШ

ОКУТУУ

ШАЙЛООЧУЛАР

ШАЙЛОО КОМИССИЯЛАРЫ

САЯСИЙ ПАРТИЯЛАР

ТАЛАПКЕРЛЕР

БАЙКООЧУЛАР

ЖМК

ШАЙЛООЛОР

РЕФЕРЕНДУМ

ФОТОГАЛЕРЕЯ

ТЕНДЕРЛЕР

УШКга КӨРСӨТҮҮ

КОНКУРСТАР

КАЙЧЫ БАЙЛАНЫШ

 
Негизги бет - БШК - БШКнын Жоболору
Центральная избирательная комиссия

Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоо учуруна карата үгүт иштерин жүргүзүүнүн эрежелерине көзөмөл жүргүзүү боюнча жумушчу топ жөнүндө Ж О Б О

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана

референдум өткөрүү боюнча

Борбордук шайлоо комиссиясынын

2011-жылдын 19-июлундагы № 37

токтому менен бекитилген

 

 

Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоо учуруна карата үгүт иштерин жүргүзүүнүн эрежелерине көзөмөл жүргүзүү боюнча жумушчу топ жөнүндө

Ж О Б О

 

Ушул жобо  Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук шайлоо комиссиясынын алдындагы (мындан ары – Борбордук шайлоо комиссиясы) “Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоо учуруна карата үгүт иштерин жүргүзүүнүн эрежелерине көзөмөл жүргүзүү боюнча Жумушчу топтун (мындан ары – Жумушчу топ) ишинин тартибин жана формасын аныктайт.

Жумушчу топ “Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депуттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 22, 28 -  беренелерине, «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 7-беренесинин 1, 2-бөлүктөрүнө ылайык, Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоо учурунда Кыргыз Республикасынын шайлоо мыйзамдарынын талаптарын сактоо максатында түзүлөт.

Жумушчу топ өз ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, “Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депуттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамын,  «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө» Кыргыз Республикасын Мыйзамын, “Массалык маалымат каражаттары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамын жана ушул Жобону жетекчиликке алат.

 Жумушчу топ  Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнөн, Борбордук шайлоо комиссиясынын аппаратынын кызматкерлеринен, жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүнөн, көз каранды эмес эксперттерден түзүлөт.

Жумушчу топтун сандык курамы 7 адамдан кем болбошу керек.

 Жумушчу топтун компетенциясына булар кирет:

-Кыргыз Республикасынын Президентинин кызматына талапкерлерге шайлоо жөнүндө мыйзамдар  менен аныкталган тартипте Кыргыз Республикасынын телерадио берүү жана мезгилдүү басылмалардын редакцияларынан Борбордук шайлоо комиссиясына келип түшкөн эфирдик убакыт, басма сөз аянттарын берүүгө даярдык жөнүндөгү жана аларга акы төлөөнүн көлөмдөрү жана башка шарттары туурасындагы кабарларды чогултуу жана системалаштыруу;

 -Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерлер тарабынан Борбордук шайлоо комиссиясына келип түшкөн үгүт материалдарынын басма нускаларын жана алардын көчүрмөлөрүн, аудиовизуалдык үгүт материалдарынын нускаларын кароо жана алардын Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына дал келүүсү боюнча тийиштүү бүтүмдөрдү даярдоо;

-Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоо менен байланышкан сурамжылоолордун жыйынтыгын чагылдырууга тиешелүү маселелерди кароо;

-шайлоочуларды кабардар кылууну, шайлоо алдындагы үгүт иштерин жүргүзүүнү жөнгө салган  колдонуудагы шайлоо жөнүндө мыйзамдардын ченемдерин бузуу жөнүндөгү кайрылууларды алдын-ала кароо;

 -  Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерлер, жалпыга  маалымдоо каражаттары жана башка адамдар тарабынан шайлоо боюнча шайлоо кампанияларынын процессинде шайлоочуларды шайлоо жөнүндө кабардар кылууну, шайлоо алдындагы үгүт иштерин жүргүзүүнү жөнгө салган  учурдагы мыйзамдардын ченемдерин бузууга жол берүү жөнүндөгү материалдарды чогултуу жана системалашатыруу жана тийиштүү бүтүмдөрдү, (чечимдерди) даярдоо жана кабыл алуу;

 -Борбордук шайлоо комиссиясынын жыйналышынын кароосуна киргизүү үчүн Борбордук шайлоо комиссиясынын тийиштүү токтом долбоорлорун иштеп чыгуу;

Борбордук шайлоо комиссиясына шайлоочуларды кабардар кылуу, шайлоо алдындагы үгүт иштерин жүргүзүү менен байланышкан келип түшкөн кайрылуулар, арыздар, даттануулар жана башка документтер Жумушчу топтун жыйналышында каралат.

Жумушчу топтун жыйналыштарын зарыл болгон учурда Жумушчу топтун жетекчиси чакырат. Жумушчу топтун жыйналыштары коллегиалдуу жүргүзүлөт.

Жумушчу топтун жыйналышы Жумушчу топтун мүчөлөрүнүн аныкталган санынын теңинен көбү катышкан учурда укук ченемдүү болуп эсептелет.

Жумушчу топтун жыйналышы анын компетенциясына кирген маселелерди ачык талкуулоонун негизинде жүргүзүлөт.

Жумушчу топтун жыйналыштарына Жумушчу топтун мүчөлөрү болуп эсептелбеген Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү катышууга укуктуу.

Жумушчу топтун жыйналыштарына иш аракеттери Жумушчу топтун кароосуна алынып чыгууга негиз болгон арыздануучулар ж.б. адамдар, ошондой эле алардын кызыкчылыктарын коргоого ыйгарым укуктуулар  жана башка кызыкдар адамдар катыша алышат. Арыздануучунун жана башка кызыкдар адамдардын ыйгарым укуктары учурдагы аныкталган мыйзамдарга ылайык жолжоболоштурулган болууга тийиш.

Жумушчу топтун жыйналыштарынын кароосуна алынып чыгылган маселелерди кароого тийиштүү шайлоо комиссияларынын, массалык маалымат каражаттарынын, мамлекеттик бийлик органдарынын, жергиликтүү өзүн өзү башкару органдарынын өкүлдөрү, адистер жана көз каранды эмес эксперттер чакырылат.

Жумушчу топ шайлоочуларды кабардар кылуунун, шайлоо алдындагы үгүт иштерин жүргүзүүнүн, ошондой эле шайлоолорду маалыматтык жактан камсыздоо маселелери боюнча бүтүм дөрдү даярдоонун  жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын шайлоолор жөнүндөгү мыйзамдардын сакталышы боюнча  мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, шайлоо комиссиялары, жалпыга маалымдоо каражаттары, юридикалык жана жеке тараптар менен өз ара аракетте болот.

Жумушчу топтун жыйналышындагы ар бир маселени кароонун жыйынтыктары жөнүндө Жумушчу топтун чечими кабыл алынат.

Жумушчу топтун чечими Жумушчу топтун мүчөлөрүнүн жыйналышына катышкан  көпчүлүктүн добушу менен кабыл алынат.

Добуш берүү “макул” жана “каршы” болуп тең чыккан учурда Жумушчу топтун жыйналышынын төрагалык кылуучусунун добушу чечүүчү болот.

Эгерде Жумушчу топтун жыйналышында  кароонун предмети болуп өзү өкүл болуп саналган, жалпыга маалымдоо каражатттарын чыгарып жаткан  уюмдун  иш аракеттерине байланышкан кайрылуу эсептелсе, анда Жумушчу топтун мүчөсү добуш берүүгө катышпайт

Зарыл болгон учурда, Жумушчу топтун чечими, чечимдин тийиштүү долбоору, арыздануучуга жооптун долбоору, башка документтин долбоору Жумушчу топтун кароосуна алынып чыгылат.

Шайлоочуларды кабардар кылуунун, үгүт иштерин жүргүзүүнүн  жүрүшүндө шайлоо жөнүндөгү мыйзамдардын бузулушуна тийиштүү болгон кайрылуулар, бул кайрылууларга жооптордун көчүрмөсү, ошондой эле телерадиоберүү жана мезгилдүү басылмалардын эфир убактысын, басма аянтын төлөөнүн көлөмдөрү жана башка шарттар жөнүндөгү берген маалыматтары, саясий партияларга, Кыргыз Республикасынын Президентинин кызматына талапкерлиги катталгандарга эфир убактысын жана басма беттерин берүү жөнүндөгү маалыматтары, шайлоо алдындагы үгүт иштерин жүргүзүүдө шайлоочуларды кабардар кылуунун жүрүшүндө мыйзамдардын тартибин колдонуу жөнүндөгү жана башка документтер аткаруучулар тарабынан Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан аныкталган тартипти сактоого өткөрүлүп берилет.

Жумушчу топтун ишин камсыздоону Борбордук шайлоо комиссиясынын Аппараты жүргүзөт.

Телерадиоберүүнүн уюмдары жана мезгилдүү басылмалардын редакциялары, башка юридикалык тараптар тийиштүү шайлоо комиссиясынын суроо – талаптары боюнча, анда көрсөтүлгөн мөөнөттөргө ылайык, өз адистерин тийиштүү шайлоо комиссияларынын карамагына иш-сапарга жөнөтүүлөрү тийиш.

Ишке тартылган кызматкерлерге шайлоону даярдоого жана өткөрүүгө бөлүнгөн каражаттардын эсебинен сыйакы төлөнүп берилиши мүмкүн.

Карап чыгуулар: (2039)