МЫЙЗАМДАР

КОРРУПЦИЯГА КАРШЫ КҮРӨШ

ОКУТУУ

ШАЙЛООЧУЛАР

ШАЙЛОО КОМИССИЯЛАРЫ

САЯСИЙ ПАРТИЯЛАР

ТАЛАПКЕРЛЕР

БАЙКООЧУЛАР

ЖМК

ШАЙЛООЛОР

РЕФЕРЕНДУМ

ФОТОГАЛЕРЕЯ

ТЕНДЕРЛЕР

УШКга КӨРСӨТҮҮ

КОНКУРСТАР

КАЙЧЫ БАЙЛАНЫШ

 
Негизги бет - БШК - БШКнын Жоболору
Центральная избирательная комиссия

Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоону даярдоонун жана өткөрүүнүн жүрүшү жөнүндө шайлоочуларга жана шайлоонун башка катышуучуларына маалымдоо маселелери боюнча жумушчу топ жөнүндө Жобо

Кыргыз Республикасынын Шайлоо

жана референдум өткөрүү боюнча

борбордук комиссиясынын

2016-жылдын 20-октябры

№ 160  токтому менен бекитилген

 

 

Жергиликтүү кеңештердин  депутаттарын шайлоону даярдоонун жана өткөрүүнүн жүрүшү жөнүндө шайлоочуларга жана шайлоонун башка катышуучуларына маалымдоо маселелери боюнча
жумушчу топ жөнүндө
Жобо

 

1. Жалпы жоболор

2. Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан жумушчу топту түзүү жана курамы.

3. Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан Жумушчу топтун ыйгарым укуктары жана иш тартиби.

4. Аймактык шайлоо комиссиясынын  жумушчу тобун  калыптоо жана курамы.

 

1. Жалпы жоболор

1.1. Ушул Жобо жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоону даярдоонун жана өткөрүүнүн жүрүшү жөнүндө шайлоочуларга жана шайлоонун башка катышуучуларына маалымдоо маселелери боюнча Жумушчу топтун (мындан ары - Жумушчу топ) ишинин максатын жана милдеттерин, ыйгарым укуктарын жана тартибин аныктайт.

1.2. Жумушчу топ шайлоонун эркиндигин, шайлоочулардын жана шайлоонун башка катышуучуларынын конституциялык укуктарын сактоо, жарандардын эрк ниетин эркин аң-сезимдүү билдирүүсүн жана жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоонун айкындуулугун маалыматтык камсыз кылуу максатында түзүлөт.

1.3. Жумушчу топ өзүнүн ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө”, “Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө”, “Жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Конституциялык Мыйзамын, Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларын, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын (мындан ары – Борбордук шайлоо комиссиясы) актыларын, ошондой эле ушул Жобону жетекчиликке алат.

2. Борбордук шайлоо комиссиясынын Жумушчу тобун түзүү жана анын курамы

1.1. Жумушчу топ жумушчу топтун жетекчиси, орун басарлары жана мүчөлөрү курамында Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук шайлоо комиссиясынын (мындан ары Борбордук шайлоо комиссиясы) чечими менен Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнүн, Борбордук шайлоо комиссиясынын аппаратынын кызматкерлеринин, жалпы маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүнүн жана тартылган адистердин ичинен түзүлөт.

1.2. Жумушчу топ 5 мүчөдөн кем эмес курамда түзүлөт.

1.3. Жумушчу топтун курамын өзгөртүү ушул беренеде белгиленген тартипте жүзөгө ашырылат.

3. Жумушчу топтун ыйгарым укуктары жана ишинин тартиби

3.1. Жумушчу топтун ыйгарым укуктарына төмөнкүлөр кирет:

- шайлоочуларга маалымдоо планын иштеп чыгуу жана аны КР БШКга бекитүүгө киргизүү;

- маалыматтык материалдардын (теле жана радио роликтер, баннерлер, теле жана радио берүүлөр) тематикасын иштеп чыгуу;

-  маалыматтык материалдарды (теле жана радио роликтер, баннерлер, теле жана радио берүүлөр) даярдоочулар менен келишимдерди түзүү;

- борбордук шайлоо комиссиясынын маалымат материалдарын чогултуу жана системалаштыруу;

-  иш-чаралардын календардык планына ылайык маалыматтарды жана материалдарды жалпыга маалымдоо каражаттарында жарыялоонун зарылдыгы жөнүндө Борбордук шайлоо комиссиясына маалымдоо;

- шайлоону даярдоонун жана өткөрүүнүн жүрүшү жөнүндө шайлоочуларга жана шайлоонун башка катышуучуларына маалымдоо боюнча Борбордук шайлоо комиссиясынын иш-чараларына катышуу жана шайлоо мыйзамдарынын жоболорун түшүндүрүү;

-  тийиштүү аймактагы шайлоочуларды маалымдоону өткөрүүдө төмөн турган шайлоо комиссияларына көмөктөшүү, усулдук жана башка жардамдарды көрсөтүү.

3.2. Жумушчу топтун жыйналышын зарылчылыгына жараша Жумушчу топтун жетекчиси чакырат. Жумушчу топтун жыйналышы коллегиалдуу жана айкын жүргүзүлөт.

Жумушчу топтун жыйналышы, эгерде ага Жумушчу топтун мүчөлөрүнүн белгиленген санынан жарымынан көбү катышса укук ченемдүү болуп саналат.

Жумушчу топтун жыйналышы анын компетенциясына кирген маселелерди ачык талкуулоонун негизинде жүзөгө ашырылат.

Жумушчу топтун жыйналыштарына Жумушчу топтун мүчөсү болуп эсептелбеген Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү катышууга жана өздөрүнүн пикирин айтууга укуктуу. Жумушчу топтун жыйналышына Борбордук шайлоо комиссиясынын аппаратынын кызматкерлери, жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү, ошондой эле адистер жана эксперттер чакырылышы мүмкүн.

Жумушчу топтун ишин камсыз кылууну Борбордук шайлоо комиссиясынын аппараты жүзөгө ашырат.

Ишке тартылган адистерге шайлоону даярдоого жана өткөрүүгө бөлүнгөн каражаттардын эсебинен сый акы төлөнүшү мүмкүн.

Карап чыгуулар: (1980)