МЫЙЗАМДАР

КОРРУПЦИЯГА КАРШЫ КҮРӨШ

ОКУТУУ

ШАЙЛООЧУЛАР

ШАЙЛОО КОМИССИЯЛАРЫ

САЯСИЙ ПАРТИЯЛАР

ТАЛАПКЕРЛЕР

БАЙКООЧУЛАР

ЖМК

ШАЙЛООЛОР

РЕФЕРЕНДУМ

ФОТОГАЛЕРЕЯ

ТЕНДЕРЛЕР

УШКга КӨРСӨТҮҮ

КОНКУРСТАР

КАЙЧЫ БАЙЛАНЫШ

 
Негизги бет - БШК - БШКнын Жоболору
Центральная избирательная комиссия

“Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынын жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоодо өз ара аракеттенүүсүнүн тартиби жөнүндө” Жобосу

 

Кыргыз Республикасынын

Шайлоо жана референдум өткөрүү

боюнча борбордук шайлоо

комиссиясынын 2016-жылдын “16”-февралындагы №35 токтому менен

бекитилген

 

 

Кыргыз Республикасынын

Өкмөтүнө караштуу

Мамлекеттик каттоо кызматынын 2016-жылдын «15» - февралындагы28 буйругу

менен макулдашылган

 

 

 

(Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын 2016-жылдын 25-октябрындагы №172, 2017-жылдын 26-апрелиндеги №99 токтомдорунун редакциясында. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынын2016-жылдын 21-октябрындагы № 226а, 2017-жылдын 26-апрелиндеги №95 буйруктары менен макулдашылган).

 

 • Жалпы жоболор.
 • Шайлоочулардын тизмесин түзүү жана өткөрүп берүү боюнча өз ара аракеттенүүнүн тартиби.
 • Шайлоочулардын тизмеси менен тааныштыруунун, шайлоочулардын тизмесинде алардын жоктугу, андагы катачылыктар же так эместиктер (жөнүндө арыздарын кароо тартиби).
 • Шайлоочуларды идентификациялоону даярдоонун жана жүргүзүүнүн тартиби.
 •  

 • 1.      Жалпы жоболор
 • 1.1.“Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынын Кыргыз Республикасынын жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын шайлоодо өз ара аракеттенүүсүнүн тартиби жөнүндө” ушул Жобо (мындан ары- Жобо) “Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык иштелип чыкты.

  Жобо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын (мындан ары-БШК) жана Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Мамлекеттик каттоо кызматынын (мындан ары- МКК) шайлоочулардын тизмесин түзүү, өткөрүп берүү, шайлоочулардын тизмеси менен тааныштыруу, шайлоочулардын тизмесинде алардын жоктугу жөнүндө арыздарын кароо, андагы катачылыктар же так эместиктер, добуш берүү күнүндө шайлоочуларды идентификациялоо, ошондой эле Кыргыз Республикасынын жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын шайлоону өткөрүүдө оперативдүү чечүүнү талап кылган башка маселелер боюнча өз ара аракеттенүү тартибин аныктайт.

  1.2. Ушул Жобонун максаты жалпы шайлоо укугун, жарандардын шайлоо укугунун кепилдиктерин камсыз кылуу жана адилет, ачык шайлоону жүзөгө ашыруу болуп саналат.

   

  2.Шайлоочулардын тизмесин түзүү жана өткөрүп берүү боюнча өз ара аракеттенүүнүн тартиби

   

  2.1. Шайлоочулардын укугун жүзөгө ашыруу, шайлоочуларды өзү жөнүндө маалыматтар менен тааныштыруу, ошондой эле добуш берүүнү өткөрүү максатында МКК ар бир шайлоо участогу боюнча шайлоочулардын тизмесин түзөт.

  БШК добуш берүү күнүнө чейин 50 календарлык күндөн кечиктирбей шайлоо участокторунун чектерин бекитет жана шайлоо участогунун номерин жана аталышын көрсөтүү менен МККга өткөрүп берет.

      МККнын АШКлардагы №3 формадагы арыздарды иштеп чыгуу боюнча жооптуу өкүлдөрүнүн тизмесин ММК бекитет  жана добуш берүү күнүнө 45 (кырк беш) календарлык күн калганда БШКга өткөрүп берет.

       ММК жарандардын биометрикалык маалыматтарын чогултуу пункттарынын тизмесин (дареги, телефону жана иш тартиби) добуш берүү күнүнө чейин 45 (кырк беш)  календарлык күндөн кечиктирбей БШКга өткөрүп берет.

  2.2. Тизмеге добуш берүү күнүнө карата активдүү шайлоо укугуна ээ жана жергиликтүү жамааттын мүчөсү болгон, Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен белгиленген тартипте биометрикалык каттоодон өткөн Кыргыз Республикасынын жарандары киргизилет.

  2.3. Шайлоочулардын тизмеси МКК тарабынан шайлоочулардын маалыматтарынын негизинде (алардын жеке жана биометрикалык маалыматтары), шайлоочулардын тизмесин маалыматтык башкаруу системасын (мындан ары- ШТМБС) пайдалануу менен, Кыргыз Республикасынын Калктын бирдиктүү мамлекеттик реестринин базасында, БШК тарабынан бекитилген шайлоо участкаларынын схемаларын жана чектерин эсепке алуу менен түзүлөт.

  2.4. Кыргыз Республикасынын кылмыш жасоого шектелип жана айыпталуучу катары камакта кармоо жайларында, дарылоочу-профилактикалык мекемелеринде же аскер бөлүктөрүндө турган жарандары, эгерде алар шайлоо өтүүчү тиешелүү административдик-аймактык бирдиктин аймагында туруктуу жашаса жана алардын турган жери ушул административдик аймак бирдигинин аймагында болсо, дарылоочу-профилактикалык мекемелеринде, камакта кармоо жайларында добуш берүүгө укуктуу.

  Мындай шайлоочулар жөнүндө маалыматтар көрсөтүлгөн мекемелердин жетекчилери тарабынан түзүлөт жана добуш берүү күнүнө чейин 12 (он эки) календардык күндөн кечиктирбестен МККга жана тиешелүү участкалык шайлоо комиссиясына (мындан ары – УШК) өткөрүп берилет.

  2.5. Шайлоо өткөрүлүп жаткан тиешелүү администрациялык-аймактык бирдиктин аймагында жайгаштырылган аскер бөлүктөрүнүн мөөнөттүү кызмат өтөгөн аскер кызматчылары, өзүнүн туруктуу жашаган жеринен тышкары альтернативдүү кызмат өтөгөн адамдар, ошондой эле тиешелүү жергиликтүү жамааттын мүчөлөрү болуп саналбаган, окутуунун күндүзгү формасынын студенттери жана аспиранттар иш жүзүндө жайгашкан жери (кызматы, окуусу) боюнча жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоого катышпайт

  2.6. Ушул Жобонун 2.4-пунктта көрсөтүлгөн, шайлоочулар жөнүндө ММКга келип түшкөн маалыматтар,“Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 3-беренесинин, 8-пунктуна ылайык,    ШТМБСта иштелип чыккандан кийин, тийиштүү УШК боюнча шайлоочулардын тизмесине киргизүүгө жатат.  

  2.7. Шайлоочулардын тизмеси (алдына ала түзүлгөн) шайлоочулар такташы жана таанышуулары үчүн ММК тарабынан БШК бекиткен формага (ушул Жобонун 1-тиркемеси) ылайык, ар бир шайлоо участогу боюнча алфавиттик тартипте түзүлүп, электронндук түрдө добуш берүү күнүнө 50 (элүү) календарлык күн калганга чейин БШКга берилет.

  БШК шайлоочулардын тизмесин басып чыгарат жана тийиштүү УШКларга добуш берүү күнүнө  50 календарлык күн калганга чейин берет.

   2.8.                          УШКга берилген тизмелер (алдын ала) бир эле учурда БШК тарабынан участоктор, район, шаарлар боюнча жалпыланат жана БШКнын МККнын сайттарына шайлоочунун фамилиясын, аты жөнүн (мындан ары- ФАЖ), шайлоо участогунун номерин жана аталышын көрсөтүү менен жайгаштырылат.

  2.9. МКК БШК бекиткен шайлоо участокторунун схемасына жана чектерине ылайык, ШТМБСти пайдалануу менен шайлоочулардын тизмесин тактоо, жөнгө салуу боюнча  туруктуу негизде иш жүргүзөт.

   МКК шайлоо ортосундагы мезгилдерде 6 айда (жарым жылда) бир жолу, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына (мындан ары-ЖӨБ) берүү үчүн, отчеттук мезгилди жана тизменин жаңырган датасын көрсөтүү менен шайлоо участокторундагы  шайлоочулардын тизмесин түзөт (басып чыгарат) .

    Шайлоо мезгилдеринин ортосунда ЖӨБдөр менен макулдашуу боюнча тизмелер тактоо үчүн МКК тарабынан алфавиттик тартипте жана/же даректери боюнча түзүлөт (басылып чыгат). Тизмени түзүү отчеттук мезгилдин 15-санына (он бешинчи) чейин жүзөгө ашырылат.   

  2.10. БШКнын, МККнын расмий сайттарына жана “Шайлоочулардын мамлекеттик порталынына” жайгаштырылган шайлоочулардын тизмеси, жаңыртуу датасы көрсөтүлүү менен, маалыматтын келип түшкөнүнө жана иштелип чыкканына жараша актуалдуу болот.

   

  3.Шайлоочулардын тизмеси менен тааныштыруунун, шайлоочулардын тизмесинде алардын жоктугу жөнүндө арыздарын кароонун тартиби, андагы катачылыктар же так эместиктер

   

  3.1. УШК шайлоочулардын тизмесин добуш берүү күнүнө 45 (кырк беш) календарлык күн калганга чейин тиешелүү шайлоо участогунда жашаган шайлоочуларга тааныштыруу үчүн илет.

  3.2. Тиешелүү шайлоо участогунун тизмесинде шайлоочу жөнүндө маалыматтар жок болгон учурда УШКнын мүчөсү МККнын телефондук тейлөө Борборуна 119 номерине (чалуу бардык уюлдук жана стационардык байланыш операторлору үчүн акысыз) чалат жана шайлоочунун жалпы тизмеде бар же жогун тактайт.

  Шайлоочу жалпы тизмеде жок болуп чыккан учурда УШКнын мүчөсү шайлоочулардын тизмесине кирүү үчүн шайлоочуга биометрикалык каттоодон өтүү керектигин маалымдайт жана биометрикалык маалыматтарды чогултуу боюнча жакынкы пункттун дарегин кабарлайт.  

  Биометрикалык каттоодон өткөндөн кийин белгиленген мөөнөттөн кечиктибестен, МКК шайлоочуну Кыргыз Республикасынын жаранынын паспортунда (ID-карта) көрсөтүлгөн маалыматтарына ылайык тийиштүү шайлоо участогундагы шайлоочулардын тизмесине киргизет.

  3.3. Шайлоочу тиешелүү шайлоо участогунун тизмесинде жок болуп чыккан (ID-картадгы каттоосуна ылайык) жана анын башка участоктогу шайлоочулардын тизмесинде барлыгы аныкталган учурда ар бир шайлоочу добуш берүү күнүнө 15 календарлык күн калганга чейин тиешелүү УШКга ID-картанын көчүрмөсүн тиркөө менен 3 Формадагы (ушул Жобого 3-тиркеме) үлгү боюнча арыз менен кайрылууга укуктуу. 

  УШКнын мүчөсү МККнын телефондук тейлөө Борборуна 119 номерине (чалуу бардык уюлдук жана стационардык байланыш операторлору үчүн акысыз) чалып, шайлоочуга шайлоочулардын тизмесинде анын бар экенин тактоого кол кабыш кылат.

  3.4. Шайлоочулардын тизмесиндеги (алдын ала түзүлгөн) өзү жөнүндө ар кандай катаны же маалыматтардын так эместигин тапкан учурда, шайлоочу добуш берүү күнүнө 15 календарлык күн калганда тиешелүү УШКга ID-картанын көчүрмөсүн тиркөө менен №3 Формадагы (ушул Жобонун 3-тиркемеси) үлгү боюнча арыз менен кайрылууга укуктуу.

  №3 Формасы  даттануучунун каалоосу боюнча мамлекеттик же расмий тилде толтурулат.

  3.5. Арызга жооп МККнын аймактык органынын кызматкери тарабынан шайлоочулардын тизмесиндеги катачылык же так эместик оңдолгондон кийин 2 календарлык күндөн кечиктирилбей берилет, же УШКнын мүчөсү жана МККнын аймактык кызматкери шайлоочуга арыздын аткарылышы боюнча маалымат БШКнын жана МККнын расмий сайттарында же МККнын телефондук тейлөө Борборунда 119 номерине (чалуу бардык уюлдук жана стационардык байланыш операторлору үчүн акысыз) жеткиликтүү экенин шайлоочулардын тизмесиндеги катачылык же так эместик оңдолгондон кийин 2 календарлык күндөн кечиктирбей, арыз берилгенден 5 (беш) күндүн ичинде берилген арыздын иштетилүү статусун БШК жана МККнын расмий сайтынан тактап алууга боло турганын маалымдайт.  

   

  3.6.      Шайлоочудан №3-формадагы арызды кабыл алууда УШК мүчөсү туура толтурулганын жана көрсөтүлгөн маалыматтардын паспортундагы маалыматтарга дал келерин текшергенден кийин, шайлоочуга №3-формадагы арыздын төмөн жагында жайгашкан,  арыздын иштелип чыгуу статусун  тактап алуу боюнча маалыматтар камтылган,  УШКнын номери, өзүнүн фамилиясы, койгон колу көрсөтүлгөн жана УШК мөөрү басылган, айырма талонду тапшырат (ушул Жобонун 3-тиркемесинде)”.

  3.7.      Шайлоочулардын №3 Формадагы арыздарында, арыздарды кабыл алып жана иштеп чыгуучу УШК мүчөсүнүн жана МККнын аймактык органынын кызматкеринин фамилиялары көрсөтүлөт.

  3.8. УШК мүчөсү шайлоочулардан түшкөн №3Формадагы арыздардын реестрин түзөт (мындан ары- арыздарданы реестри) (ушу Жобонун 2-тиркемесинде).

     Арыздардын реестрин түзгөндөн кийин (ушу Жобонун 2-тиркемесинде) УШК мүчөсү арыздардын түп нускасын 2 (эки) экземплярда көчүрмөсүн жасайт жана ар бир экземплярга өз колун коет. Реестрдин ар бир экземпляры уШКнын мөөрү менен күбөлөндүрүлөт.      

    Реестрдин түп нускасы УШКда калат. Арыздын реестрдеги экинчи жана үчүнчү экземплярын (көчүрмөсү)  УШК мүчөсү реестрге катталган арызга, №3 Формадагы арызды тиркеп,  Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын аймактык шайлоо комиссиясындагы системдик администраторуна (мындан ары- системдик администратор АШК) өткөрүп берет.

     УШКдагы шайлоочулардын тизмесин тактоо учурунда, ар бир 3 (үч) календарлык күндө арыздардын реестрин жана ага тиркелген №3Формадагы арыздарды АШКнын системдик администраторуна берүүнү милдеттүү түрдө камсыз кылат.

  3.9. АШКнын системдик администратору арыздардын реестри туура толтурулганын жана алынган арыздын №3Формага ылайыктуулугун текшерет, арыздардын реестрине кол коет жана андан ары ШТМБСта иштелип чыгуусу үчүн МККнын аймактык кызматкерине кол койдуруп өткөрүп берет.

  3.10.  АШКнын системдик администратору шайлоочулардын тизмесин тактоо учурунда №3 Формада кабыл алынган арыздарды арыздын реестрдеги тиркемеси менен МККнын аймактык органындагы өкүлүнө ар бир 3 (үч) календарлык күндө өткөрүп берүүнү камсыз кылат.

  3.11.  №3 Формасындагы арыздар ШТМБСда иштелип чыккандан кийин МККнын аймактык органындагы өкүлү арыздардын реестринде ар бир №3 Формадагы арыздын иштелип чыгуу статусун көрсөтөт.

  №3 Формадагы арыздардын иштелип чыгуу жыйынтыгы боюнча, МККнын аймактык органдагы кызматкери арыздардын реестрине кол коет, андан кийин аны көчүрүп алып, түп нускасын системдик администраторго колун койдуруу менен өткөрүп берет.    

  3.12.  Иштелип чыккан №3 Формадагы арыз жана реестрдин бир экземпляры талап кылынганга чейин МККнын аймактык органында, №3 Формадагы арызды ШТМБСда иштеп чыккан кызматкерде сакталат.

  3.13.  АШКнын системдик администратору №3 Форманын түп нускасын текшерип, андан кийин шайлоо участкасына илип шайлоочуларды тааныштыруу үчүн УШКга өткөрүп берет, системдик администратордо реестрдин көчүрмөсү калат. Эгерде зарылдыгы чыгып калса №3 Формадагы арыз текшерүү үчүн УШК тарабынан талап кылынышы мүмкүн.

  3.14. АШКнын системдик администратору УШКнын чектерин аныктоодо жана арыздарды ШТМБСда иштеп чыгууда МККнын аймактык органын кызматкерине көмөк көрсөтөт.

   Арыздарды ШТМБСда иштеп чыгуу МККнын аймактык кызматкери тарабынан жүзөгө ашырылат.

  3.15. ШТМБСка киргизилген маалыматтардын туура экендиги боюнча  жоопкерчилик - МККнын аймактык органынын кызматкерине, УШКнын чектерин туура аныкталгандыгы боюнча жопкерчилик -  БШКнын атайын өкүлүнө жана АШКнын системдик администраторуна жүктөлөт.

  3.16. БШКнын атайын өкүлү, шайлоочулардын даттанууларын ШТМБСте иштеп чыгуу боюнча УШКнын, АШКнын системдик администраторунун жана МККнын аймактык органынын кызматкеринин өз ара аракеттенүүсүн координациялайт.

   3.17. Шайлоочулардын арызын кабыл алуу добуш берүү күнүнө 15 (он беш) календарлык күн калганда токтотулат.

  3.18. № 3 Формасы боюнча жарандардан келип түшкөн арыздар жана шайлоочулар жөнүндө ушул Жобонун 2.4.пунктунда көрсөтүлгөн маалыматтар иштелип чыккандан кийин МКК шайлоочулардын акыркы тизмесин ар бир участок боюнча алфавиттик тартипте, алардын чектерине жана БШК тарабынан бекитилген формага (ушул Жобого 4-тиркеме) ылайык түзөт.

  3.19.   Шайлоочулардын акыркы тизмеси МКК тарабынан түзүлөт жана добуш берүү күнүнө 10 (он) календарлык күндөн кечиктирбей БШКга электрондук түрдө берилет.

  3.20. БШК шайлоочулардын тизмесин басып чыгарат жана номерленген, тигилген жана күбөлөндүрүлгөн шайлоочулардын тизмесин добуш берүү күнүнө чейин 3 (үч) календарлык күндөн кечиктирбей тиешелүү УШКга өткөрүп берет.

  3.21. Добуш берүүгө катышууга шайлоочулардын тизмесине киргизилген шайлоочулар гана укуктуу.

   

 • 4.      Шайлоочуларды идентификациялоону даярдоонун жана жүргүзүүнүн тартиби
 •  

   

  4.1. Аймагында тиешелүү УШК турган жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары МККга МККнын базалык квалификациялык талаптарына ылайык идентификация жүргүзүү боюнча МККнын операторунун жана «УШКнын маалымдамасы» автоматтык маалымдоо системасынын операторунун (мындан ары – «УШКнын маалымдамасы» АИС оператору) милдетин аткарууга талапкерлерди тандоо боюнча кол кабыш кылат.

  4.2. Жарандарды идентификациялоо процессин олуттуу кечиктирүүлөрсүз жүзөгө ашыруу максатында операторлордун саны шайлоо участогундагы шайлоочулардын санына карата аныкталат.

  4.3. Идентификациялоо боюнча жабдууларды жана автоматташтырылган эсептөөчү урналарды техникалык тейлөөнү камсыз кылуу  үчүн жабдуулар иштебей калган учурлардагы маселелерди чечүү боюнча техникалык колдоо топторун (мындан ары- ТКТ) окутуп үйрөтүүнү МКК жана  БШК биргелешип өткөрүшөт: 

  - идентификациялоо жабдуулары жана АЭУ боюнча ТКТларды окутуунун графигин иштеп чыгат.

  - идентификациялоо жабдуулары жана АЭУ боюнча ТКТлардын добуш берүү күнү биргелешип иштөөгө үчүн окутуп үйрөтүүнү жүргүзөт.  

  - Техникалык колдоо тобуна (ТКТ) адистерди ишке алууну МККнын жана ЖӨБдөрдүн сунушу боюнча БШК жүргүзөт.

  4.4. ММК шайлоого 3 (үч) календарлык күн калганда шайлоочуларды биометриялык жеке маалыматы боюнча идентификациялоочу жабдууларды коопсуздук чаралары жана сакталыш талаптарын камсыздоо менен сактоо үчүн жергиликтүү башкаруу органдарына  жеткирип жана өткөрүп берет.  

  4.5. Добуш берүүгө 1 (бир) күн калганда МККнын операторлору шайлоо участокторундагы жабдууларды кошот жана идентификациялоону өткөрбөй туруп жабдуунун жана системанын идентификациялоого даярдыгын текшерүүнүн толук циклин жүргүзөт.

  4.6. Шайлоочуларды идентификациялоо системасын ишке киргизүү үчүн МККнын оператору киргизген паролду авторизациялоо процессин жүргүзүү керек.

  4.7.        Паролдор ар бир УШК үчүн борбордук деңгээлде түзүлөт жана шайлоо участокторуна алдын ала атайын чапталган конверттерде жеткирилип берилет.

  Пароль туура эмес киргизилген учурда система аны аны кайталап киргизүүнү талап кылат. Пароль 5 (беш) жолудан ашык туура эмес киргизилген учурда система автоматтык түрдө 5 (беш) мүнөткө жабылып калат. Бул убакыт пайдалануучуга паролду текшерүү жана тактоо үчүн керек.

  4.8.                     Системада ийгиликтүү авторизация болгондо МККнын оператору тарабынан

  сервердин дата жана убакыт коюлат. Параметрлер коюлгандан кийин МККнын оператору жарандарды идентификациялоо системасын ишке киргизет жана баштапкы отчетту басып чыгарат (ушул Жобого 5-тиркеме).

         МККнын оператору баштапкы отчетту добуш берүү аяктаганга чейин сактоого

   милдеттүү.

  4.9. Шайлоочуларды добуш берүү үчүн добуш берүүчү жайдан тышкары идентификациялоо МККнын оператору добуш берүүгө 2 (эки) күн калганда чүчукулак кармашуу жолу менен аныкталган УШКнын мүчөсү менен бирге добуш берүүгө бир күн калганда идентификациялоону добуш берүүчү жайдан тышкары жүргүзүүнүн ушул Жободо белгиленген тартибинде жүзөгө ашырылат.

  4.10.      Добуш берүү күнү добуш берүүнүн процедурасы башталаганга чейин чүчүкулак кармашуу жолу менен УШКнын мүчөсү аныкталат, ал МККнын оператору менен бирге шайлоочуну анын жеке жана биометрикалык маалыматтары боюнча идентификациялайт (манжаларынын изи жана бети боюнча).

  4.11.  Шайлоочуларды добуш берүүчү жайда идентификациялоо МККнын оператору менен УШКнын мүчөсү тарабынан бирге жүзөгө ашырылат жана алардын аты жөнү идентификациялоо системасын ишке киргизүүдө системага киргизилет.

  4.12.  МККнын оператору жана УШКнын мүчөсү идентификациялоонун процедурасын  жарандарга бирге түшүндүрөт.

  4.13.  МККнын оператору жаран тарабынан ID-карта көрсөтүлгөндө милдеттүү түрдө шайлоочуну ID-картадагы сүрөтү менен карап салыштырат.

  Ал дал келген учурда МККнын оператору ID-картанын машина менен санала турган аймагын сканерлейт, андан кийин шайлоочуну шайлоо участогундагы электрондук тизмеден автоматтык түрдө издөө кое берилет.

  4.14.  Шайлоочуну ID-карта боюнча идентификациялоо ийгиликтүү өткөндөн учурда шайлоочуну биометрикалык маалыматтар боюнча – колунун манжаларынын изи боюнча идентификациялоо жүргүзүлөт.

  Манжаларды сканерлөөгө аракеттин саны –5.

  4.15.  Идентификациялоо ийгиликтүү өткөн учурда ноутбуктун мониторуна жана көрүү мониторуна идентификациялоодон өткөн шайлоочунун сүрөтү, ФАЖ, аталган шайлоо участогундагы шайлоочулардын тизмесине кирген шайлоочулардын жалпы саны жана аталган шайлоо участогунда  идентификациялоодон өткөн шайлоочулардын саны чыгат, ошондой эле шайлоочуга автоматтык түрдө чек басып чыгарылат.

  Чекте төмөнкүлөр: чектин катар номери, УШКнын номери, шайлоочуну идентификациялоонун датасы жана убактысы, шайлоочунун персоналдык идентификациялык номери (мындан ары-ПИН), шайлоочунун ФАЖ, шайлоочулардын тизмесиндеги шайлоочунун катар номери көрсөтүлөт.

  4.16.  Шайлоочу манжаларынын изи боюнча идентификациялоодон өтпөй калган учурларда, шайлоочуну өңү боюнча идентификациялоо, сканерлөө камерасы аркылуу жүргүзүлөт. Мында шайлоочунун өңү менен менен тийиштүү шайлоо участогундагы биометриялык маалыматтардын базасындагы фотосүрөтү салыштырылат.

  Өңү боюнча идентификациялап таануунун аракет саны – 1

  Өңү боюнча идентификациялоо ийгиликтүү өткөндө –шайлоочунун идентификациядан өткөндүгү жөнүндө автоматтык түрдө чек басылып чыгат.   

  4.17.  Шайлоочуну идентфикациялоо чек басылып чыккандан кийин бүттү деп эсептелинет.

  Эгерде шайлоочу манжаларынын изи же өңү боюнча идентификациядан өтүп, бирок чек басылып чыкпаган учурларда, шайлоочу идентификациядан өтпөгөн болуп эсептелет жана идентификациядан жеке маалыматтары боюнча кайра өтүүгө жиберилет. Чек басылып чыкпаган учурда идентификациялоодон өтүүнүн саны- чектелбейт.

  4.18. Идентификациялоо процесси аяктагандан кийин МККнын оператору шайлоочуга ID-картаны кайтарып берет жана добуш берүү үчүн керек болгон бюллетенди алуу үчүн чек берет.

  4.19. Идентификациядан өткөндүгү жөнүндө чеги жок болгондо, шайлоочуга  добуш берүү үчүн бюллетень берилбейт, шайлоочу добуш берүүгө кое берилбейт.

  4.20. Идентификациялоодон мурда өткөн шайлоочуну кайрадан идентификациялоодо МККнын операторунун ноутбугунун мониторуна жана көрүү мониторуна аталган шайлоочунун идентификациялоодон өткөндүгүнүн датасы жана убактысы көрсөтүлгөн маалымдоо чыгат, чек басып чыгарылбайт, шайлоочу кайрадан добуш берүүгө киргизилбейт.

  4.21.  Системанын жана/же жабдуунун ишинде үзгүлтүк болгондо МККнын оператору үзгүлтүктүн датасын, убактысын, мүнөзүн белгиленген үлгүдөгү актыда көрсөтөт (ушул Жобого 6-тиркеме).

  Шайлоо участогундагы добуш берүү процедурасынын аягында МККнын оператору УШКнын мүчөсү менен бирге системанын жана/же жабдуунун ишиндеги үзгүлтүктөр жөнүндө 2 (эки) экземплярдагы актыга кол коет. Актынын бир экземпляры УШКнын төрагасына өткөрүлүп берилет, экинчи экземпляры МККнын операторунда калат.

  4.22.  Эгерде шайлоочу өзүнүн шайлоо укугун жүзөгө ашыра албай калса же кайсы бир себептерден улам добуш бере албай калса, УШКнын катчысы шайлоочунун укугунун бузулуу себептерин, убактысын, датасын (ушул Жобого 7-тиркемеде) белгиленген үлгүдөгү Реестрге шайлоочунун укугунун бузулуу фактысы жөнүндө каттап, УШКнын төрагасынын жана катчынын колу коюлат. Шайлоочунун укугу бузулгандыгы жөнүндө Реестрдин көчүрмөсү (ушул Жобого 7-тиркемеде) МККга өткөрүлүп берилет

  4.23 Шайлоочуларды идентификациялоону жүзөгө ашырган МККнын оператору жана УШКнын мүчөсү жаран ID-картасын көрсөтпөгөн учурда идентификациялоо процедурасынан баш тартууга милдеттүү.

  4.24. Добуш берүү күнүндө биометрикалык каттоодон өткөн жаран аталган шайлоо участогу боюнча шайлоочулардын тизмесине кирбей калган учурда аталган шайлоочу же УШКнын мүчөлөрү МККнын телефондук тейлөө Борборуна аталган шайлоочу боюнча түшүнүк алуу үчүн 119 номери боюнча кайрылууга укуктуу (чалуу бардык уюлдук жана стационардык байланыш операторлору үчүн акысыз).

  4.25. Шайлоо участоктору ошондой эле добуш берүү күнү шайлоочулар жөнүндө маалыматтарды тактоо үчүн «УШКнын маалымдамасы» автоматтык маалымдоо системасы (мындан ары – «УШКнын маалымдамасы» АИС) орнотулган компьютерлер менен жабдылат.

  «УШКнын маалымдамасы» АИС аталган УШК боюнча шайлоочулардын тизмесине кирбей калган шайлоочуларга кол кабыш кылууга дайындалган. «УШКнын маалымдамасы» АИС боюнча сурап билүү шайлоочунун ID-картасында көрсөтүлгөн ПИНдин негизинде жүзөгө ашырылат.   Жооп шайлоочу тизмесине киргизилген шайлоо участогунун адресин, номерин көрсөткөн маалымат түрүндө калыптанат. 

  «УШКнын маалымдамасы» АИСтин ишине жоопкер болуп кирүүгө тиешелүү формасы бар атайын даярдалган оператор саналат.

  «УШКнын маалымдамасы» АИС кирүү жекече логин жана пароль боюнча жүзөгө ашырылат.

  4.26.  Шайлоочуларды идентификациялоо системасы добуш берүү күнү 21-00 саатта автоматтык түрдө жаап коюулууга тийиш. 21-00 сааттан кийин шайлоочуларды идентификациялоого мүмкүн эмес.

  Добуш берүү күнү шайлоочуларды добуш берүүчү жайдан тышкары идентификациялоо системасыушул күнү 23 саат 59 минутада жаап коюулууга тийиш.

  4.27.  МККнын оператору УШКнын төрагасына  отчет берет. Шайлоо участогунда добуш берүү аяктагандан кийин УШКнын төрагасы МККнын операторунан кол коюлган баштапкы жана жыйынтыктоочу отчетторду, техникалык мүчүлүштүктөр жөнүндө актыны талап кылууга милдеттүү. 

  Шайлоо участогунда добуш берүү аяктагандан кийин МККнын оператору шайлоочуларды идентификациялоону жүзөгө ашырган УШКнын мүчөсү менен бирге УШКнын төрагасына тиешелүү шайлоо участогу боюнча идентификациялоо жүргүзүлгөндүгү жөнүндө баштапкы жана жыйынтыктоочу отчетту токтоосуз берет (ушул Жобого 5 –тиркеме).

  4.28.  Добуш берүү күнү идентификациялоо боюнча МККнын операторунун иш-аракетине жана аракетсиздигине даттануу шайлоочуга анын шайлоо укугу бузулгандыгы маалым болгон учурдан тартып токтоосуз түрдө тиешелүү УШКга берилет. Тиешелүү УШК келип түшкөн даттанууну токтоосуз карайт жана тиешелүү чечим кабыл алат, бул туурасында акт түзүлөт.

   

  Шайлоочулардын тизмесинде шайлоочунун жок экени жөнүндө даттануу келип түшкөн учурда УШК токтоосуз акт түзөт, андан кийин 3 (үч) календарлык күн ичинде даттанууну жана УШКнын тиешелүү актысын кароо жана чечим кабыл алуу үчүн АШКга жиберет.

   

  Шайлоочулардын тизмесин иштеп чыгуу боюнча МККнын операторлорунун иш-аракеттерине же аракетсиздигине даттануулар шайлоочуга анын шайлоо укуктары бузулганы маалым болгон учурдан тартып 3 (үч) календарлык күн ичинде тиешелүү АШКга берилет. Тиешелүү АШК 3 (үч) календарлык күн ичинде келип түшкөн даттанууну карайт жана жүйөлөштүрүлгөн чечим кабыл алат. Даттанууну кароонун жыйынтыгы боюнча АШК Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык шайлоочулардын тизмесин иштеп чыгуу боюнча МККнын операторунун иш-аракетине юридикалык баа берүү үчүн укук коргоо органдарына кайрылууга укуктуу.

  4.29. Шайлоо процессинин катышуучуларынын шайлоо укуктарын бузган УШКнын, алардын кызмат адамдарынын чечимдери, иш-аракеттери, (аракетсиздиги) АШКга даттанылат.

  4.30. Шайлоо процессинин катышуучуларынын шайлоо укуктарын бузган АШКнын, алардын кызмат адамдарынын чечимдери, иш-аракеттери, (аракетсиздиги) Борбордук шайлоо комиссиясына даттанылат.

  4.31. Борбордук шайлоо комиссиясынын чечимдери жана иш-аракети (аракетсиздиги) биринчи истанциядагы сотко даттанылат, биринчи инстанциядагы соттун чечими Кыргыз Республикасынын Жогорку сотуна датталат. Жогорку соттун чечими акыркы болуп эсептелет жана даттанууга жатпайт.


   

  1-тиркеме 

  ШАЙЛООЧУЛАРДЫН ТИЗМЕСИ

  КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖЕРГИЛИКТҮҮ

   КЕҢЕШТЕРИНИН ДЕПУТАТТАРЫН ШАЙЛОО

  20______жылдын «______» ___________________

  __________________________________________________________________________________

  аймактык шайлоо комиссиясы

  № ___________________________________________шайлоо участогу

  (добуш берүү участогунун номери жана турган жеринин дареги )

   

  к/м

  Фамилиясы, аты, атасынын аты

  Туулган датасы

  Туруктуу жашаган дареги

  (паспортундагы каттоосу боюнча)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1-барактын номери

  к/м

  Фамилиясы, аты, атасынын аты

  Туулган датасы

  Туруктуу жашаган дареги

  (паспортундагы каттоосу боюнча)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2 – барактын номери

   

   

   

   

  к/м

  Фамилиясы, аты, атасынын аты

  Туулган датасы

  Туруктуу жашаган дареги

  (паспортундагы каттоосу боюнча)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Шайлоочулардын ушул тизмесинде N+1 барак бар

   

   

  АШКнын төрагасынын колу   ______________          М.О.

   


  2-тиркеме

   

  Шайлоочулардан участкалык шайлоо комиссиясына № 3 Форма боюнча келип түшкөн арыздардын реестри №________

  (3 (үч) нускада түзүлөт)

  УШК № _______________                                               Датасы: _______________ 20____ ж.

  к/м

  Арызды берген

  датасы

  Шайлоочунун Ф.А.Ж.

  Арыздын ШТМБСда

  иштетилүү статусу

  Арыздын ШТМБСда иштетилбегендигинин

  себептери

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Уландысы

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Бардыгы

  xxx

   

   

   

   

  Даярдаган: 

  ________________________________________

  УШК мүчөсүнүн Ф.А.Ж. 

  ______________

  датасы

  ________________

  кол тамгасы 

  Кабыл алган: 

  ________________________________________

  АШКнын системдик администраторунун Ф.А.Ж. 

  ______________

  датасы

  ________________

  кол тамгасы 

  Иштетүүгө

  кабыл алган: 

  ________________________________________

  ММК кызматкеринин Ф.А.Ж. 

  ______________

  датасы

  ________________

  кол тамгасы 

   

  Иштетилип чыккандан кийин толтурулат:

   

   

  Иштеп чыкты: 

  ________________________________________

  ММК кызматкеринин Ф.А.Ж. 

  ______________

  датасы

  ________________

  кол тамгасы 

  Кабыл алды: 

  ________________________________________

  АШКнын системдик администраторунун Ф.А.Ж. 

  ______________

  датасы

  ________________

  кол тамгасы 

   

  Алды: 

   

  ________________________________________

  УШК мүчөсүнүн Ф.А.Ж. 

   

  ______________

  датасы

   

  ________________

  кол тамгасы 

   

   


  3-тиркеме

  ФОРМА № 3

   

  №_____________участкалык шайлоо комиссиясы

   

  ЖЕКЕ МААЛЫМАТТАРГА ӨЗГӨРТҮҮ КИРГИЗҮҮ ЖӨНҮНДӨ АРЫЗ

   

  Мен,

  (фамилиясы, аты, жөнү)

  Менин жеке маалыматтарымдагы так эместиктерге байланыштуу шайлоочулардын тизмесине өзгөртүүлөрдү киргизүүнү өтүнөм:

   

  Фамилиямды, атымды, атамдын атын

  (басма тамгалар менен)

   

  (басма тамгалар менен)

  Туулган жылымдын числосун, айын

     
     
   
     

   

   

   


  Дарегимди

  (басма тамгалар менен) (область, шаар, район, айыл аймагы, калк жашоочу пункт)

   

  (көчө, үй, болсо - квартирасы)

   

   (басма тамгалар менен) (область, шаар, район, айыл аймагы, калк жашоочу пункт)

   

  (көчө, үй, болсо - квартирасы)

   

  АРЫЗДА КӨРСӨТҮЛГӨН МЕНИН МААЛЫМАТТАРЫМДЫ АВТОМАТТЫК ИШТЕП ЧЫГУУГА, ӨТКӨРҮП БЕРҮҮГӨ ЖАНА САКТООГО МАКУЛМУН.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Персоналдык номери (ПИН)

   

  Телефону:

   
     

   


  Датасы: «_______»________________20 ___ж.               Колу:

  Арызды кабыл алган участкалык комиссиянын мүчөсү толтурат

  Шайлоо участогунун номери

  Арызда көрсөтүлгөн маалыматтар Кыргыз Республикасынын жаранынын личностун тастыктаган документ (паспорт) менен салыштырылды.

  ФАЖ                                                                                                            Колу:

  Арыз кабыл алынган дата: «_______» ________________20____ж.

  Арызды системада иштеп чыгууга жоопкер толтурат

  Аймактык шайлоо комиссиясыын аталышы ___________________________________________

  МКК жооптуу кызматкеринин ФАЖ, колу: ________________________________ /_____________

  Арыз паспорттун көчүрмөсү жок жараксыз 

  ------------------------------------------------ Айруу тилкеси       --------------------------------------- УШК М.О.

  Урматтуу шайлоочу!

  Арыз бергенден кийин 5 (беш) күндүн ичинде арыздын иштетилүү статусун, ММКнын телефондук тейлөө Борборуна 119 номерине чалу менен (чалуу бардык уюлдук  жана стационардык байланыштардын операторлору үчүн бекер), же www.tizme.srs.kg порталынан тактап алыңыздар.

  Участкалык шайлоо комиссиянын № _______ кабыл алган датасы «____» ___________ 201___г.

  Арызда кабыл алган УШК мүчөсүнүн ФАЖ, колу __________________________/_______________

   Шайлоочунун ФАЖ, колу __________________________/_______________


  4-тиркеме

  ШАЙЛООЧУЛАРДЫН ТИЗМЕСИ

  КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ЖЕРГИЛИКТҮҮ

   КЕҢЕШТЕРИНИН ДЕПУТАТТАРЫН ШАЙЛОО

  20______жылдын «______» ___________________

  ___________________________________________________________________________аймактык шайлоо комиссиясы

   

  ______________________________________________________________________________________шайлоо участогу

  (участоктун номери,аталышы жана турган жери)

   

   

  к/м

   

  Фамилиясы, аты, атасынын аты

   

  Туулган датасы 

   

  Туруктуу жашаган дареги

  (паспортундагы каттоосу боюнча) 

   

  Паспортунун сериясы жана номери

   

  Шайлоочунун колу

   

  Участкалык шайлоо комиссиясынын жооптуу мүчөсүнүн колу

   

  Өзгөчө белгилер

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                      а)-                                                       б)-                                                       в)-

                                                                                                                                

  ____________________________________________                         ________

  ( Участкалык шайлоо комиссиясынын жооптуу мүчөсүнүн ФАЖ)                                                              ( колу)

   

   

   

  1-барактын номери


   

   

  к/м

   

  Фамилиясы, аты, атасынын аты

   

  Туулган датасы 

   

  Туруктуу жашаган дареги

  (паспортундагы каттоосу боюнча) 

   

  Паспортунун сериясы жана номери

   

  Шайлоочунун колу

   

  Участкалык шайлоо комиссиясынын жооптуу мүчөсүнүн колу

   

  Өзгөчө белгилер

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                      а)-                                                       б)-                                                       в)-

                                                                                                                                

   

  ____________________________________________                  ________         

  ( Участкалык шайлоо комиссиясынын жооптуу мүчөсүнүн ФАЖ)               ( колу)

   

   

  2-барактын номери

   

   

  к/м

   

  Фамилиясы, аты, атасынын аты

   

  Туулган датасы 

   

  Туруктуу жашаган дареги

  (паспортундагы каттоосу боюнча) 

   

  Паспортунун сериясы жана номери

   

  Шайлоочунун колу

   

  Участкалык шайлоо комиссиясынын жооптуу мүчөсүнүн колу

   

  Өзгөчө белгилер

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                                      а)-                                                       б) -                                                      в)-

                                                                                                                                

   

   

   

  ____________________________________________                  ________         

  ( Участкалык шайлоо комиссиясынын жооптуу мүчөсүнүн ФАЖ)               ( колу)                                               

   

  Шайлоочулардын ушул тизмесинде N+1 барак бар

   

   

   

  КӨҢҮЛ БУРГУЛА! ДОБУШ БЕРҮҮ АЯКТАГАНДАН КИЙИН УЧАСТКАЛЫК ШАЙЛОО КОМИССИЯСЫ ТӨМӨНКҮ МААЛЫМАТТАРДЫ КИРГИЗҮҮГӨ МИЛДЕТТҮҮ

   

  ШАЙЛОО УЧАСТОГУ БОЮНЧА ЖЫЙЫНТЫКТООЧУ МААЛЫМАТТАР:

   

   

   

  а-                                 - шайлоо бюллетенин добуш берүүчү жайдан алган шайлоочулардын саны (шайлоочулардын тизмесине шайлоочулардын коюлган колунун саны боюнча, добуш берүүчү жайдан тышкары добуш берүү жөнүндө белгиси бар колдор эсепке алынбай аныкталат); 

   

  б-                                - шайлоо бюллетенин добуш берүүчү жайдан тышкары алган шайлоочулардын саны

  (шайлоочулардын тизмесиндеги коюлган тиешелүү белгилердин саны боюнча аныкталат);

   

  в-                                - шайлоого катышкан шайлоочулардын саны (а) жана б) сумма катары шайлоочулардын колунун саны боюнча аныкталат);

   

  Шайлоочулардын добушун саноонун алдынан шайлоочуларды каттоого жооптуу участкалык шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү ар бир беттин аягындагы «а»,»б», «в» квадраттарына бет боюнча тиешелүү суммардык маалыматтарды киргизүүгө тийиш:

             
       
           
   

   

   

              а) -                                                                             б) -                                                                             в) -

                                                                                                                     

                          добуш берүүчү жайдан                                            шайлоо бюллетенин добуш берүүчү                                  шайлоого катышкан,

              шайлоо бюллетенин алган                                       жайдан тышкары алган шайлоочулардын               шайлоочулардын саны

              шайлоочулардын саны                                             саны (бет боюнча тиешелүү белгилердин                           (а) жана б) суммасы катары

               (шайлоочулардын койгон колунун саны боюнча        саны боюнча аныкталат)                                                аныкталат)                                     

               добуш берүүчү жайдан тышкары добуш              

              берүү жөнүндө белгиси бар колдор эсепке алынбай

              бет боюнча аныкталат)          

   

               

   

  Бул суммардык маалыматтар киргизилгенден кийин шайлоочулрдын тизмесинин ар бир бетине шайлоочуларды каттоо боюнча жооптуулар, участкалык шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү кол коет жана шайлоочулардын тизмеси участкалык шайлоо комиссиясынын төрагасына өткөрүп берилет.

   

  Участкалык шайлоо комиссиясынын төрагасы жана катчысы а) жана б) маалыматтарын тиешелүү түрдө шайлоочулардын тизмесинин бардык беттери боюнча суммалайт жана жыйынтыктоочу маалыматтарды шайлоочулардын тизмесинин акыркы бетиндеги «а», «б», «в» квадраттарына киргизет.

   

   

  _____________________________________________                                                               ____________________________

  Участкалык шайлоо комиссиясынын төрагасынын ФАЖ                                             М.О.                                                   Датасы жана колу

   

  _____________________________________________                                                               ____________________________

  Участкалык шайлоо комиссиясынын катчысынын ФАЖ                                                                                                             Датасы жана колу

   

   

  _____________________________________________                                                               _____________________________

  Аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасынын ФАЖ                                        М.О.                                                             Датасы жана колу


   

  5 -тиркеме

   

   

         
   

  Баштапкы отчет

  УШКнын номери:___________________

  Датасы, убактысы: _________________

  Тизмедеги шайлоочулардын жалпы саны:_______________________________

  Добуш берүүчү жайдан тышкары идентификацияланган шайлоочулардын саны:_________________________

  Добуш берүүчү жайда идентификацияланган шайлоочулардын саны:___________

  Идентификацияланган шайлоочулардын жалпы саны: _______________________

   

  МКК операторунун ФАЖ жана колу:

   

  УШК мүчөсүнүн ФАЖ жана колу:

  ________________________________________

   
   

  Жыйынтыктоочу отчет

  УШКнын номери:___________________

  Датасы, убактысы: _________________

  Тизмедеги шайлоочулардын жалпы саны:_______________________________

  Добуш берүүчү жайдан тышкары идентификацияланган шайлоочулардын саны:_________________________

  Добуш берүүчү жайда идентификацияланган шайлоочулардын саны:___________

  Идентификацияланган шайлоочулардын жалпы саны: _______________________

   

  МКК операторунун ФАЖ жана колу:

   

  УШК мүчөсүнүн ФАЖ жана колу:

  ________________________________________

   

   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

                         

   

  6-тиркеме 

  ТЕХНИКАЛЫК ҮЗГҮЛТҮКТӨР ЖӨНҮНДӨ АКТ №__________

  Датасы___________________

  Шайлоо участогунун дареги жана № __________________________________________________________________________________

  МККнын операторунун жана УШКнын мүчөсүнүн ФАЖ __________________________________________________________________

   

  к/м

  Техникалык үзгүлтүктүн убактысы

  Техникалык үзгүлтүктүн баяндалышы (шайлоочу биометрикалык тастыктоодон өтө алган эмес, системанын өчүп калышы же кайрадан жүктөлүшү, чекти басып чыгаруу убактысынын создугуп кетиши ж.б.)

  Техникалык үзгүлтүк болгон шарттар

  Мүмкүн болгон себеп

  Эскертүү

  1.

   

   

   

   

   

  2.

   

   

   

   

   

  3.

   

   

   

   

   

  4.

   

   

   

   

   

  5.

   

   

   

   

   

  6.

   

   

   

   

   

  7.

   

   

   

   

   

  8.

   

   

   

   

   

  9.

   

   

   

   

   

  10.

   

   

   

   

   

  11.

   

   

   

   

   

  12.

   

   

   

   

   

  13.

   

   

   

   

   

  14.

   

   

   

   

   

  15.

   

   

   

   

   

  16.

   

   

   

   

   

  17.

   

   

   

   

   

   

  МККнын оператору              _____________________________ ______________

                          Ф.А.Ж.                                                                                 колу

  УШКнын мүчөсү                  _____________________________ ______________

                          Ф.А.Ж.                                                                                 колу

  7-тиркеме

  ШАЙЛООЧУНУН УКУГУ БУЗУЛУУ ФАКТЫЛАРЫ БОЮНЧА РЕЕСТР № ________

  Датасы: ________________ 20____ г.

  Аймактык шайлоо комиссиясынын аталышы _______________________________________________________________________________________

  Шайлоо участогунун дареги жана № ______________________________________________________________________________________________

   

  № п/п

  Шайлоочунун укугу бузулуу фактыларын каттоо убактысы

  Шайлочунун Ф.А.Ж. 

  ШАЙЛООЧУНУН УКУГУН БУЗУУ ФАКТЫЛАРЫН СЕБЕПТЕРИ 

  Шайлоочунун кол тамгасы

  УШКнын маалымат базасында жок 

  УШК

  ID-карт дареги боюнча туура келбейт 

  Паспорттун MR зонасы окулган жок (MRZ-ID карт)

  Чек чыгарылган жок, шайлоочу кол тамгасы боюнча идентификациядан өттүү

  Кагаз тизмеде шайлоочу боюнча маалымат жок

  Эски паспорт

  Бети боюнча верификацияны өттүү

  1974 ж. 1994 ж.  

 •  
 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

 •  
 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

 •  
 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

 •  
 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

 •  
 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

 •  
 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

 •  
 •  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  ИТОГО:

  ххх

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  УШКнын төрагасы                _____________________________ ______________

                          Ф.А.Ж.                                                                                колу

  УШКнын мүчөсү                  _____________________________ ______________

                          Ф.А.Ж.                                                                                 колу

  Карап чыгуулар: (1996)