МЫЙЗАМДАР

КОРРУПЦИЯГА КАРШЫ КҮРӨШ

ОКУТУУ

ШАЙЛООЧУЛАР

ШАЙЛОО КОМИССИЯЛАРЫ

САЯСИЙ ПАРТИЯЛАР

ТАЛАПКЕРЛЕР

БАЙКООЧУЛАР

ЖМК

ШАЙЛООЛОР

РЕФЕРЕНДУМ

ФОТОГАЛЕРЕЯ

ТЕНДЕРЛЕР

УШКга КӨРСӨТҮҮ

КОНКУРСТАР

КАЙЧЫ БАЙЛАНЫШ

 
Негизги бет - БШК - БШКнын Жоболору
Центральная избирательная комиссия

Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер тапшырган шайлоо документтерин кабыл алуу жана текшерүү боюнча Жумушчу топ жөнүндө ЖОБО

Кыргыз Республикасынын шайлоо жана

референдумдарды өткөрүү боюнча

Борбордук шайлоо комиссиясынын

2011-жылдын 11-июлундагы

№ 11 токтому менен бекителген

 

 

Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер  тапшырган шайлоо документтерин кабыл алуу жана текшерүү боюнча

Жумушчу топ жөнүндө

ЖОБО

 

I. Жалпы жоболор

1. Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясынын (мындан ары - Борбордук шайлоо комиссиясы) Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер жана анын ыйгарым укуктуу өкүлдөрү тапшырган шайлоо документтерин кабыл алуу жана текшерүү боюнча (мунун ичинде Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерди колдоодогу кол тамга чогултуу баракчасында камтылган шайлоочулардын кол тамгаларынын жана аларга тийиштүү маалыматтардын тактыгын кабыл алуу жана текшерүүнү өткөрүү да бар)  Борбордук шайлоо комиссиясынын жумушчу тобу (мындан ары - жумушчу топ) Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоого даярдануу жана өткөрүү мезгилинде, жетекчи, жетекчинин орун басары, катчы жана эки мүчө тутумунда уюштурулат.

2. Жумушчу топ өзүнүн иш аракетинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, “Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” конституциялык Мыйзамды, “Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдумдарды өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамын, башка мыйзамдарды, ошондой эле Борбордук шайлоо комиссиясынын ченемдик актыларын, ушул Жобону жана Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын буйрутмасын жетекчиликке алат.

3. Иштин натыйжасы боюнча Жумушчу топ жыйынтыктоочу протоколдордун, отчеттордун, маалым каттардын, корутундулардын башка документтердин негизинде Борбордук шайлоо комиссиясына Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерди каттоо жөнүндө, Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкердин ыйгарым укуктуу өкүлдөрүн, талапкердин ишенимдүү адамдарын каттоо же аларды каттоону четке кагуу жөнүндө жана “Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамында, “Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамында каралган маселелер боюнча токтомдордун долбоорлорун  даярдайт жана кароого киргизет.

4. Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоонун жыйынтыктарын расмий жарыялаган күндөн тартып бир айдын ичинде Жумушчу топтун документтери белгиленген тартипте Борбордук шайлоо комиссиясынын архивине тапшырылат.

II. Жумушчу топтун  милдеттери

5. Жумушчу топтун милдети болуп “Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын, “Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комисссиялары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын талаптарына карата Борбордук шайлоо комиссиясында Кыргыз Республикасынын  Президентинин кызмат ордуна талапкерлерди, талапкерлердин өкүлдөрүн каттоо үчүн берилген шайлоо документтеринин тактыгын текшерүү эсептелет.

Бул милдеттерди аткаруу үчүн Жумушчу топ төмөнкүлөрдү жүзөгө ашырат:

- Кыргыз Республикасынын Президентинин ыйгарым укуктуу өкүлдөрүн каттоо жана каттоо күбөлүктөрүн даярдоо үчүн документтерди кабыл алат;

- Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна саясий партиялардан, өзүн-өзү көрсөтүү тартибинде көрсөтүлгөн талапкерлер жөнүндө маалыматтардын тактыгын, бардык шайлоо документтеринин толуктугун текшерет, шайлоо документтерин кабыл алат.

-текшерүү үчүн  иргелип алынып (чүчүкулак), берилген бардык кол тамгалардын же кол тамгалардын бир бөлүгүнүн тактыгын текшерет. Текшерүүнү ишке ашыруу тартибин жана процедурасын шайлоо мыйзамынын жана Борбордук шайлоо комиссиясынын ченемдик актыларынын талаптарына ылайык Борбордук шайлоо комиссиясы аныктайт;

- кол тамга чогултуу баракчасында камтылган шайлоочулар тууралу маалыматтарды жана кол тамгаларды текшерүүдө Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерлерге бирдей шарттарды камсыз кылуу төмөнкү факторлор менен аныкталат:

а) кол тамга чогултуу баракчаларын текшерүүнүн пропорциялуулугу, аны Борбордук шайлоо комиссиясы бекитет, м.а. бир талапкердин чогулткан кол тамгаларынын санынын 30% (шарттуу бирдик) текшерилүүгө тийиш болсо, чогултулган кол тамгалардын санына карабастан бул 30% башка талапкерлерге да жайылтылышы;

б) кол тамга чогултуу баракчаларын текшерүүдө Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкердин же анын ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн катышуусу;

-шайлоо мыйзамында бекитилген шайлоо документтериндеги маалыматтардын жана берүүлөрдүн тактыгын текшерүүнүн жыйынтыктары боюнча Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерлерди каттоо же каттоону четке кагуу жөнүндө Борбордук шайлоо комиссиясында кароо жана  жүйөлүү чечимдер кабыл алуу үчүн даярдоосу.

            Мында, эгерде Жумушчу топ талапкердин документтеринен каттоо үчүн кайчылаштыктарды тапса, алар аталган талапкерди каттоого бөгөт болсо, документтерди алгандан кийин 24 сааттын ичинде Жумушчу топ талапкерге же саясый партияга ачылган кайчылаштыктар тууралуу билдирүүгө милдеттүү. Талапкер же саясий партия билдирүүнү алган учурдан 48 сааттын ичинде керектүү өзгөртүүлөрдү киргизип жана оңдолгон документтерди Жумушчу топко тапшырууга укуктуу;

-Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерлерди каттоодогу документтерди  кабыл алууну Борбордук шайлоо комиссиясы четке каккандыгы тууралуу токтомуна даттануу болгондо материалдарды даярдоо;

-Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерлердин ишенимдүү адамдарын каттоо үчүн документтерди кабыл алуу жана алар үчүн күбөлүктөрдү даярдоо;

-Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкердин Борбордук шайлоо комиссиясындагы өкүлүн дайындоого документтерди кабыл алуу жана аларга күбөлүктү даярдоо;

-Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерлерди көрсөтүү жана каттоо этабында Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерлердин  белгиленген тартипте жана мыйзамда белгиленген мөөнөттөрдө берген  бардык шайлоо документтерин Борбордук шайлоо комиссиясынын архивине даярдоо жана тапшыруу. 

III. Жумушчу топтун  курамы жана ишин уюштуруу

6. Жумушчу топтун курамына төмөнкүлөр кирет:

- Жумушчу топтун жетекчиси;

- Жумушчу топтун жетекчисинин орунбасары;

- Жумушчу топтун катчысы;

- Жумушчу топтун мүчөлөрү.

Жумушчу топ эки топчого бөлүнөт:

-шайлоо документтерин кабыл алуу жана текшерүү боюнча топчо, ал Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерлердин ыйгарым укуктуу өкүлдөрүн каттоо, Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна саясий партиялардан көрсөтүлгөн, өзүн-өзү  көрсөтүү тартибиндеги талапкерлерди каттоо, ишенимдүү адамдарды каттоо жана кеңеш берүү добуш укугу бар Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсүн дайындоо жөнүндө чечимдерди Борбордук шайлоо комиссиясы кабыл алышы үчүн шайлоо документтерин кабыл алат жана текшерет;

- кол коюу баракчасындагы колтамгаларды жана маалыматтарды текшерүү жана кабыл алуу боюнча топчо, Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерди колдогон кол коюу баракчасында камтылган колтамгалардын жана маалыматтардын аныктыгын текшерүүнү камсыз кылат.

7. Жумушчу топтун жетекчиси, анын орун басары Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнүн арасынан, ал эми мүчөлөрү Борбордук шайлоо комиссиясынын аппаратынын кызматкерлеринин арасынан Борбордук шайлоо комиссиясынын токтому менен бекитилет.

8. Топчолордун курамы жана алардын жетекчилери Жумушчу топтун жетекчисинин сунушу боюнча Борбордук шайлоо комиссиясынын буйрутмасы  менен бекитилет.

9.Жумушчу топчолордун иш аракетин камсыз кылуу анын милдеттерин аткаруу үчүн келишимдик негизде, штаттан тышкаркы кызматчылар: Кыргыз Республикасынын ички иштер Министрлигинин паспорт-визалык кызматынын эксперт-адистери, Мамлекеттик каттоо кызматынын кол тамга текшерүүчүлөрү, аскер комиссариаттарынын адистери чакырылышат.

10. Жумушчу топчодо иштөө үчүн чакырылган адистердин сандык курамы Жумушчу топчосунун милдеттеринен, шайлоо процессинин катышуучулары берген шайлоо документтеринин көлөмүнөн, Борбордук шайлоо комиссиясынын жыйналыштарында кароо үчүн керектүү материалдарды даярдоонун мөөнөттөрүнөн келип чыгат жана Жумушчу топчонун иш аракеттеринин түрдүү этаптарында өзгөрүлүп турушу мүмкүн.

11. Жумушчу топтун иш аракети Борбордук шайлоо комиссиясы бекиткен, Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоону даярдоо жана өткөрүү мезгилиндеги шайлоо процессинин катышуучуларынан Борбордук шайлоо комиссиясына келип түшкөн шайлоо документтерин кабыл алууга, текшерүүгө жана сактоого ылайык ишке ашырылат.

12. Шайлоо документтерин текшерүүдө, кол тамгалардын жана шайлоочулар тууралуу маалыматтардын тактыгын текшерүү үчүн кол тамга баракчаларын капилеттен иргеп алуу процедурасын өткөрүүдө, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерлерди колдоодогу шайлоочулардын кол коюуу баракчаларын түздөн-түз текшерүүнү өткөрүүдө талапкерге бекитилген сандагы кол тамгаларды тапшырган талапкерлер же алардын ыйгарым укуктуу өкүлдөрү катышууга укуктуу.

13. Жумушчу топтун жетекчисинин уруксааты менен Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерлерге жана алардын ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнө алардын суроолору боюнча  кол коюу баракчаларын текшерүүнүн жүрүшү жөнүндө оперативдүү маалымат берилет. Мында ыйгарым укуктуу өкүлдөр кол коюу баракчаларды текшерүүнүн технологиялык процессине киришүүгө, жумушчу топтун мүчөлөрүнүн милдеттерин аткаруусуна бөгөт коюуга укуксуз.

14. Жумушчу топчонун ишин уюштурууну топчонун  жетекчиси Жумушчу топтун жетекчиси же орун басары менен макулдашып аныктайт.

15. Жумушчу топтун жетекчисинин жана анын орун басарынын жазуу жүзүндөгү жана оозэки көрсөтмөлөрү Жумушчу топтун бардык мүчөлөрү, келишимдик негизде чакырылган штаттан тышкаркы адистер үчүн аткарууга милдеттүү деп эсептелет. 

 

 

Карап чыгуулар: (2972)