МЫЙЗАМДАР

КОРРУПЦИЯГА КАРШЫ КҮРӨШ

ОКУТУУ

ШАЙЛООЧУЛАР

ШАЙЛОО КОМИССИЯЛАРЫ

САЯСИЙ ПАРТИЯЛАР

ТАЛАПКЕРЛЕР

БАЙКООЧУЛАР

ЖМК

ШАЙЛООЛОР

РЕФЕРЕНДУМ

ФОТОГАЛЕРЕЯ

ТЕНДЕРЛЕР

УШКга КӨРСӨТҮҮ

КОНКУРСТАР

КАЙЧЫ БАЙЛАНЫШ

 
Негизги бет - БШК - БШКнын Жоболору
Центральная избирательная комиссия

Үймө үй кыдыруу жолу менен шайлоочулардын тизмесин тактоо жөнүндө ЖОБО

Тиркеме

Кыргыз Республикасынын

Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын

2011-жылдын 14- сентябрындагы

 № 258 токтому менен бекитилген

 

 

Үймө үй кыдыруу жолу менен шайлоочулардын тизмесин тактоо жөнүндө

 

ЖОБО

 

 

1. Жалпы жоболор 

 

 1.1. Шайлоочуларды үймө-үй кыдыруу шайлоочулардын тизмесинин сапатын жакшыртуу максатында уюштурулат.

1.2. Шайлоочуларды үймө-үй кыдыруу үч этапта өткөрүлүүчү:

-даярдык;

-үймө-үй кыдырууну өткөрүү жана шайлоочулар жөнүндө маалыматты алдын ала иштеп чыгуу;

-шайлоочулар жөнүндө алынган маалыматтарды иштеп чыгуу чаралардын комплексин билдирет.

1.3. Шайлоочуларды үймө-үй кыдырууну Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, укук коргоо органдары, коммерциялык эмес уюмдар менен бирдикте, аймактык жана участкалык комиссиялардын катышуусу менен уюштурат.

1.4. Шайлоочуларды үймө-үй кыдырууну атайын үйрөтүлгөн мобилдик топтор үйлөрдү кыдыруу, калкты суроо жана атайын формаларды толтуруу жолу менен ишке ашырышат.

1.5. Добуш берүү күнүндө жигердүү шайлоо укугуна ээ Кыргыз Республикасынын жарандары эсепке алынууга тийиш.

1.6. 18 жашка чыга элек жана сот тарабынан жөндөмсүз деп табылган же эркинен ажыратылган жерлерде турган Кыргыз Республикасынын жарандары эсепке алынбайт.

 

2. Мобилдик топтор 

 

2.1. Мобилдик топтор – бул бекитилген тартипте:

-участкалык комиссиялардын мүчөлөрүнөн;

-коммерциялык эмес уюмдардын өкүлдөрүнөн;

-укук коргоо органдарынын өкүлдөрүнөн;

-жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан түзүлгөн топтор.

2.2. Мобилдик топтор төмөндөгү функцияларды аткарышат:

- шайлоочулар жөнүндө маалыматтарды тактоо;

-  шайлоочулардын тизмесине жарандарды киргизүү жөнүндө арыздарды кабыл алуу;

- шайлоо дарегин алуу жөнүндө арыздарды кабыл алуу;

- жеке маалыматтарга өзгөртүүлөр киргизүү жөнүндө арыздарды кабыл алуу;

- жарандын шайлоочулардын тизмесинде бардыгы жөнүндө билдирүүнү тапшыруу;

- шайлоочуларды маалымдоо.

2.3. Мобилдик топтордун иши добуш берүү күнүнө 40 күн калганда башталат жана добуш берүү күнүнөн 10 күндөн кечиктирилбестен аяктайт..

 

3. Шайлоочуларды үймө-үй кыдырууну өткөрүүнүн этаптары

3.1. Даярдык этабы:

- шайлоочуларды үймө-үй кыдыруу боюнча мобилдик топторго нускаманы иштеп чыгуу;

- мобилдик топторду окутуу;

- басма сөз продукциясын даярдоо  (арыздардын, билдирүүлөрдүн ж.б. формасы.)

3.2. Үймө-үй кыдырууну өткөрүү:

Үймө-үй кыдыруу үч этапта өткөрүлөт:

1- этап – мобилдик топ шайлоо участкасында жашаган бардык шайлоочуларды кыдырып чыгуусу, шайлоочулардын тизмесине киргизилген шайлоочуларга билдирүүлөрдү тапшыруу; шайлоочулардын тизмесине киргизүү жөнүндө шайлоочулардан арыз кабыл алуу; шайлоочунун жеке маалыматтарын тактоо; шайлоо дарегин алгандыгы жөнүндө арызды кабыл алуу; шаайлоочуларды маалымдоо.

2 этап – тизмеге киргизилген же аларга карата 1-этаптын жыйынтыктары боюнча маалыматтар такталган шайлоочуларга билдирүүлөрдү тапшыруу; 1-этапта үйлөрүндө болбой калган шайлоочуларга баруу, алар жөнүндө маалыматтарды тактоо жана тизмеге киргизүү; шайлоо дарегин алгандыгы жөнүндө арызды толтуруу; шайлоочуларды маалымдоо.

3 этап – 2-этапта белгилүү болгон шайлоочуларга баруу, тизмеге киргизилген же 2-этаптын жыйынтыгы боюнча аларга карата маалыматтар такталган шайлоочуларга билдирүүлөрдү тапшыруу; шайлоочуларды маалымдоо.

 

 

4. Алынган маалыматтарды иштеп чыгуу 

 

1. Шайлоочулар тууралуу такталган маалыматтар, мобилдик топтордун ишинин натыйжасында алынган шайлоо дареги боюнча добуш берүү ниетин билдирген,шайлоочулардын тизмесине киргизилүүчү шайлоочулар жөнүндө такталган маалыматтар күн сайын АШКга иштеп чыгуу үчүн жөнөтүлөт..

 

5. Нускоочу материалдар

 

5.1. Шайлоочуларды үймө-үй кыдыруунун жана шайлоочулардын тизмесин толтуруунун тартиби жөнүндө нускама.

5.2. Шайлоочулардын тизмесине киргизүү жөнүндө арыз бланкы.

5.3. Жеке маалыматтарга өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө бланкта шайлоочунун дарегиндеги, жеке номериндеги фамилияда, аты-жөнүндө, туулган жылында, айында туура эмес маалыматтарды өзгөртүү максатында берилген суроолорду камтыйт.

5.4. Шайлоо дарегин алуу жөнүндө арыздын бланкында шайлоо тизмесинин жаңы шайлоо дарегине которууну себебин көрсөтүү менен шайлоочуга берилген суроолор камтылат.

5.5. Шайлоочунун шайлоо тизмесинде бардыгы жөнүндө билдирүү.

 

6. Мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, укук коргоо органдары 

 

6.1. Мамлекеттик органдар мобилдик топторго өз компетенциясына кирген маселелерди чечүүдө көмөк көрсөтүшөт, мобилдик топтордун суроолору боюнча керектүү маалыматтарды беришет.

6.2. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары:

- мобилдик топторго өз компетенциясынын чегинде маселелерди чечүүгө көмөк көрсөтүшөт, мобилдик топтордун суроолору боюнча керектүү маалыматтарды беришет;

- көчөлөрдүн аталышы, бардыгы, үйлөрдүн, квартиралардын номерлери жөнүндө маалыматтарды беришет;

- шайлоочулар тууралуу маалыматтарды тактоо жөнүндө маселелерди чечүүдө айыл өкмөтүнүн, кварталдык, үй комитеттеринин өкүлдөрүн тартууда мобилдик топторго көмөк көрсөтүшөт.

6.3. Укук коргоо органдары шайлоочуларды үймө-үй кыдырууну ишке ашырган мобилдик топтордун коопсуздугун камсыз кылышат.

 

7. Маалымат-түшүндүрүү иштери 

 

7.1. Телеберүүдө, радиодо, басма сөз басылмаларында, жарамаларды өткөрүү, көчө жарнактарын жайгаштыруу, интернет-ресурстарын пайдалануу.

7.2. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен бирдикте шайлоочулардын арасында жер-жерлерде түшүндүрүү иштерин жүргүзүү.

7.3. Шайлоочулар тууралу маалыматтарды чогултуу боюнча жүргүзүлгөн иш-чараларды камтыган маалыматтар басма сөз продукциясын чыгаруу.

 

8. Корутунду жоболор 

 

8.1. Шайлоочулар жөнүндө маалыматтар жашыруун болуп саналат жана жарыяланууга жатпайт. Мобилдик топтордун мүчөлөрүнө шайлоочулар жөнүндөгү маалыматтарды кабарлоого тыюуу салынат.

8.2. Үймө-үй кыдыруу боюнча жоопкерчилик участкалык шайлоо комиссияларына жүктөлөт.

Карап чыгуулар: (4526)