МЫЙЗАМДАР

КОРРУПЦИЯГА КАРШЫ КҮРӨШ

ОКУТУУ

ШАЙЛООЧУЛАР

ШАЙЛОО КОМИССИЯЛАРЫ

САЯСИЙ ПАРТИЯЛАР

ТАЛАПКЕРЛЕР

БАЙКООЧУЛАР

ЖМК

ШАЙЛООЛОР

РЕФЕРЕНДУМ

ФОТОГАЛЕРЕЯ

ТЕНДЕРЛЕР

УШКга КӨРСӨТҮҮ

КОНКУРСТАР

КАЙЧЫ БАЙЛАНЫШ

 
Негизги бет - БШК - БШКнын токтомдору
Центральная избирательная комиссия

№ 101 «Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоону өткөрүүдө шайлоочулардын жана шайлоонун башка катышуучуларынын арыздарын жана даттанууларын кароо боюнча Жумушчу топ жөнүндө» Жобону бекитүү

Шайлоочулардын жана шайлоонун башка катышуучуларынын конституциялык укуктарынын сакталышынын жана ишке ашырылышынын кепилдиктерин, мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, алардын кызмат адамдарынын, шайлоо комиссияларынын, талапкерлердин, саясий партиялардын, шайлоочулардын топторунун жана башка органдардын жана уюмдардын аракеттерине (аракетсиздигине) же чечимдерине даттануу мүмкүнчүлүктөрүн камсыз кылуу максатында жана “Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 7-беренесинин 1-бөлүгүнүн 1, 2, 26-пункттарын жетекчиликке алып, Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы

 

ТОКТОМ КЫЛАТ:

 

1. “Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоону өткөрүүдө шайлоочулардын жана шайлоонун башка катышуучуларынын арыздарын жана даттанууларын  кароо боюнча Жумушчу топ жөнүндө” Жобо бекитилсин.

2. Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын төмөнкү токтомдору күчүн жоготту деп табылсын:

- 2012-жылдын 10-октябрындагы № 116 “Арыздарды жана даттанууларды кароо боюнча Жумушчу топту түзүү жөнүндө” Жобону бекитүү тууралуу;  

- 2000-жылдын 28-июнундагы № 338 “Шайлоо комиссияларынын жана алардын кызмат адамдарынын чечимдерине жана аракеттерине (аракетсиздигине) даттанууларды алдын ала кароо боюнча Жумушчу топту түзүү жөнүндө” Жобону бекитүү тууралуу. 

3. Ушул токтом “Эркин Тоо” газетасына жарыялансын жана Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын расмий сайтына жайгаштырылсын.

4. Ушул токтомдун аткарылышын контролдоо Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын мүчөсү Р.Б. Бекбасаровго жүктөлсүн.

 

ТӨРАГА                                                                       Т. АБДРАИМОВ

 

Бишкек ш., 2015-жылдын 31-июлу

№ 101

 

2015-жылдын 31-июлунда жарыяланды

 

Кыргыз Республикасынын

 Шайлоо жана референдум

 өткөрүү боюнча борбордук

 комиссиясынын 2015-жылдын

 31-июлундагы № 101 токтому менен

бекитилген

 

 

  “Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоону өткөрүүдө шайлоочулардын жана шайлоонун башка катышуучуларынын арыздарын жана даттанууларын  кароо боюнча Жумушчу топ жөнүндө” Жобо

 

1. Жалпы жоболор

2. Жумушчу топту түзүү жана анын курамы 

3. Жумушчу топтун ыйгарым укуктары жана анын ишинин тартиби 

4. Жумушчу топтун чечимдери жана сунуштамалары 

 

1.     Жалпы жоболор 

1.1. Ушул Жобо Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоону даярдоо жана өткөрүү мезгилинде Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясына (мындан ары – Борбордук шайлоо комиссиясы), аймактык шайлоо комиссиясына келип түшкөн Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоону  өткөрүүдө шайлоочулардын жана шайлоонун башка катышуучуларынын арыздарын жана даттанууларын кароо маселелери боюнча, Жумушчу топту түзүүнүн максаттарын жана милдеттерин, анын ыйгарым укуктарын жана ишинин тартибин аныктайт.

1.2. Жумушчу топ шайлоо эркиндигинин, шайлоочулардын жана шайлоонун башка катышуучуларынын конституциялык укуктарынын сакталышынын жана ишке ашырылышынын кепилдиктерин, мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, алардын кызмат адамдарынын, шайлоо комиссияларынын,  саясий партиялардын жана башка органдардын жана уюмдардын аракеттерине (аракетсиздигине) же чечимдерине даттануу мүмкүнчүлүктөрүн камсыз кылуу максатында  түзүлөт.

1.3. Жумушчу топ өз ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, Кыргыз Республикасынын конституциялык мыйзамдарын, Борбордук шайлоо комиссиясынын актыларын, Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларын, ошондой эле ушул Жобону жетекчиликке алат. 

 

2. Жумушчу топту түзүү жана анын курамы 

2.1. Жумушчу топ Жумушчу топтун жетекчиси, жетекчинин орун басары жана мүчөлөрү курамында  Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын буйругу менен бекитилет. Жумушчу топ Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүнүн, аппаратынын кызматкерлеринин жана ишке  тартылган адистердин ичинен түзүлөт.

2.2. Жумушчу топ шайлоо дайындалгандан кийинки 5  күндүн ичинде түзүлөт.    

2.3. Жумушчу топ 5 мүчөдөн кем  эмес курамда түзүлөт.

2.4. Жумушчу топтун курамын өзгөртүү ушул берене менен белгиленген тартипте жүзөгө ашырылат. 

 

3. Жумушчу топтун ыйгарым укуктары жана анын ишинин тартиби 

3.1. Жумушчу топтун ыйгарым укуктарына төмөнкүлөр кирет:

- шайлоочулардын жана шайлоонун башка катышуучуларынын шайлоо укуктарын бузуулар жөнүндө даттанууларда жана арыздарда камтылган фактыларды иликтөө жана алдын ала талдоо; 

- даттануу же болбосо арыз менен кайрылган адамдардын түшүндүрүүлөрүн же жүйөөлөрүн угуу; 

- иш жүзүндөгү жагдайларды  жана арыз берүүчү тарабынан берилген далилдерди талдоо,  ачуу;

 - эксперттердин жана адистердин корутундусун алуу үчүн даттануулар же арыздар менен байланыштуу материалдарды жөнөтүү.

 - алар боюнча тиешелүү чечим чыгаруу үчүн келип түшкөн даттанууларды жана арыздарды Борбордук шайлоо комиссиясынын жыйналышынын кароосуна киргизүү;

 - даттанууларды жана арыздарды Борбордук шайлоо комиссиясынын жыйналышында кароонун жыйынтыктары боюнча материалдарды даярдоо; 

- Борбордук шайлоо комиссиясынын ыйгарым укуктарына кирбеген арыздарды жана даттанууларды чечүүнүн тартиби жөнүндө консультацияларды берүү.

3.2. Жумушчу топ арыздарды жана даттанууларды кароонун күнү, убактысы жана орду жөнүндө кызыкдар тараптарга же алардын өкүлдөрүнө кабарлоо жиберүүгө милдеттүү. 

3.3. Жумушчу топту анын жетекчиси зарылчылыгына жараша чакырат жана Жумушчу топтун мүчөлөрүнүн ортосунда тапшырмаларды бөлүштүрөт, ошондой эле кошумча адистерди тартуу маселелерин чечет. 

Жумушчу топ өз ишин мыйзамдуулуктун, ачыктыктын, айкындуулуктун жана адилеттүүлүктүн принциптеринде жүзөгө ашырат. Жумушчу топтун иши жыйналыштар формасында жүзөгө ашырылат.

Жумушчу топ өз ишин анын компетенциясына кирген маселелерди ачык талкуулоонун негизинде жүзөгө ашырат.

Зарыл болгондо Жумушчу топтун мүчөлөрү толук маалымат алуу үчүн жер-жерлерге чыгышат, ошондой эле арыз берүүчүлөр жана аракеттери (аракетсиздиги) даттанылган адамдар   иштин иш жүзүндөгү жагдайларын түшүндүрүп берүү жана угуу үчүн чакырылат.

Жумушчу топтун жыйналыштарына Жумушчу топтун мүчөлөрү болуп саналбаган Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү катышууга жана өз пикирлерин айтууга укуктуу. Жумушчу топтун жыйналышына Борбордук шайлоо комиссиясынын аппаратынын кызматкерлери, төмөн турган шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү, каралуучу маселе боюнча адистер жана эксперттер да чакырылышы мүмкүн.  

Жумушчу топтун ишин камсыз кылууну Борбордук шайлоо комиссиясынын аппараты жүзөгө ашырат.

 

4. Жумушчу топтун чечимдери жана сунуштамалары 

4.1. Арыздарды жана даттанууларды кароонун жыйынтыктары боюнча Жумушчу топ корутунду же сунуштама кабыл алат. 

4.2. Шайлоочулардын жана шайлоонун башка катышуучуларынын арыздары же даттануулары жыйналыштын кароосуна киргизилген учурда, Жумушчу топтун корутундулары жана сунуштамалары Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан каралат.   

4.3. Жумушчу топтун сунуштамалары арыз бергендерге жазуу жүзүндө же болбосо оозеки түрүндө берилиши мүмкүн.

4.4. Жумушчу топ арыз бергендердин  талабы боюнча Жумушчу топтун жетекчисинин колу менен күбөлөндүрүлгөн корутундулардын же сунуштамалардын көчүрмөсүн берет. Жооптун көчүрмөсү (корутунду же сунуштама) арыз берүүчүгө даттанууларды жана арыздарды каттоо журналына кол койдуруу менен берилет.

 

Карап чыгуулар: (1730)