МЫЙЗАМДАР

КОРРУПЦИЯГА КАРШЫ КҮРӨШ

ОКУТУУ

ШАЙЛООЧУЛАР

ШАЙЛОО КОМИССИЯЛАРЫ

САЯСИЙ ПАРТИЯЛАР

ТАЛАПКЕРЛЕР

БАЙКООЧУЛАР

ЖМК

ШАЙЛООЛОР

РЕФЕРЕНДУМ

ФОТОГАЛЕРЕЯ

ТЕНДЕРЛЕР

УШКга КӨРСӨТҮҮ

КОНКУРСТАР

КАЙЧЫ БАЙЛАНЫШ

 
Негизги бет - Шайлоолор - Президентти шайлоо
Центральная избирательная комиссия

- Арыздардын формасы

Көчүрүү

1-тиркеме

 

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү

боюнча борбордук комиссиясына Кыргыз Республикасынын жараны


__________________________________________________(дан)

ФАА

 ______________________________________________________

(туулган датасы, негизги иштеген жери же кызматы (иштин түрү)

 ______________________________________________________

(жашаган жеринин дареги, телефону)

 

 

 

АРЫЗ

 

“Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 49-беренесинин 4-бөлүгүнө ылайык, _____________саясий партиясынан Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер болуп катталууга макулдугумду берем.

Шайланган учурда, Кыргыз Республикасынын Президентинин статусуна шайкеш келбеген ишмердүүлүктү токтотууга милдеттенем.

 

 

______________________                             __________________________________

колу                                                                             (талапкердин ФААсы)

 

______________________

(датасы)

 

 

 

 

2-тиркеме

 

 

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча

борбордук комиссиясына Кыргыз Республикасынын жараны
_____________________________________________________(дан)

                    ФАА

 _________________________________________________________

(туулган датасы, негизги иштеген жери же кызматы (иштин түрү)

__________________________________________________________ 

 (жашаган жеринин дареги, телефону)

 

 

 

АРЫЗ

 

“Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 49-беренесинин 5-бөлүгүнө ылайык, Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер болуп катталууга ниеттенем, ушуга байланыштуу өзүн-өзү көрсөтүү тартибинде өз талапкерлигимди көрсөтөм.

Шайланган учурда, Кыргыз Республикасынын Президентинин статусуна шайкеш келбеген ишмердүүлүктү токтотууга милдеттенем.

 

 

______________________                             __________________________________

колу                                                                             (талапкердин ФААсы

 

______________________

(датасы)

 

 

 

 

3-тиркеме

 

 

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча

борбордук комиссиясына Кыргыз Республикасынын Президентинин

кызмат ордуна катталган талапкер
______________________________________________________(дан)

ФАА (күбөлүк №)

 

 

АРЫЗ

 

“Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 53-беренесинин 9-бөлүгүнө ылайык, Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерлигимди алып салам.

 

______________________                             __________________________________

колу                                                                             (талапкердин ФААсы)

 

______________________

(датасы)

 

 

 

4-тиркеме

 

Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер жөнүндө

МААЛЫМАТТАРДЫН ФОРМАСЫ

 

ФОТО

 

 

 

Фамилиясы______________________________________________________________________________

 

Аты_____________________________________________________________________________________

 

Атасынын аты____________________________________________________________________________

 

Туулган жылы, айы, күнү____________________________________________________________________

 

Туулган  жылы_____________________________________________________________________________

 

Улуту_____________________________________________________________________________________

 

Билими____________________________________________________________________________________

                            (окуу жайдын аталышы жана анын жайгашкан орду)

 

___________________________________________________________________________________________

 

___________________________________________________________________________________________

 

Илимий даражасы____________________________________________________________________________

 

Мамлекеттик тилди билиши (эркин билем, түшүндүрө алам, билбейм)

 

Иштеген жери же кызматы, ээлеген кызмат орду __________________________________________________

 

Партияга тиешелүүлүгү_________________________________________________________________________

 

Паспорту: сериясы, номери, ким тарабынан берилген, берилген дата  _________________________________

 

Жашаган жеринин дареги________________________________________________________________________

 

Талапкердин штабынын телефону, факсы_________________________________________________________

 

Толтурулган дата ______________Өз колтамгасы ___________________________________________________

 

 

 

 5-тиркеме

 

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча

борбордук комиссиясына Кыргыз Республикасынын Президентинин

кызмат ордуна өзүн-өзү көрсөтүү жолу менен көрсөтүлгөн талапкер
_____________________________________________________(дан)

ФАА

 

 

АРЫЗ

 

“Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 19-беренесинин 1,3-бөлүктөрүнө ылайык, Кыргыз Республикасынын төмөндө көрсөтүлгөн жарандарды менин шайлоого катышкандыгым менен байланыштуу маселелер боюнча ыйгарым укуктуу өкүлдөрү катары каттоону өтүнөм.

1. _______________________________________________________________________

(ФАА, туулган датасы, паспортунун сериясы жана номери, аны берген датасы,

жашаган жеринин дареги, негизги иштеген жеринин орду же кызматы, ээлеген кызмат орду (негизги иштеген жеринин орду же кызматы жок болгон учурда – иштин түрү), теелфондун номери. конституциялык Мыйзамдын 19-бер. 3,7-бөлүктөрүнө ылайык, анын ыйгарым укуктары өзүнчө көрсөтүлсүн)

2. _______________________________________________________________________

 

3. Финансылык документерге кол коюу укугу менен каржы маселелер боюнча _______________________________________________________________

 

 

______________________                             __________________________________

колу                                                                             (талапкердин ФААсы)

 

______________________

(датасы)

 

 Тиркеме: ыйгарым укуктуу өкүл катары иш жүргүзүүгө ар бир көрсөтүлгөн адамдын жазуу жүзүндөгү макулдугу

 

 

 

6-тиркеме

 

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү

боюнча борбордук комиссиясына

____________________________________________________

(ФАА, туулган датасы,

____________________________________________________

паспортунун номери жана сериясы,

____________________________________________________

ал берилген дата,

____________________________________________________

жашаган жеринин дареги,

____________________________________________________

негизги иштеген орду же кызматы, ээлеген кызмат орду

(негизги иштеген жери же кызматы жок болгон учурда – иштин түрү)

_____________________________________________________

телефон номери)

 

 

 

АРЫЗ

 

Мен, ______________________________________________________________________________________________________________

(ФАА)

 

______________________________________________________________________________________саясий партиясынан көрсөтүлгөн

(саясий партиясынын аталышы)

 

 

Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапакердин______________________________________________________

(талапкердин ФААсы)

 

“Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 19-беренесинин 3-бөлүгү менен каралган Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна шайланууга түрткү берген ишмердүүлүктү ишке ашыруу үчүн ыйгарым укуктуу өкүлү (каржы маселелер боюнча) болууга макулдугумду берем.

 

______________________               _______________________________________________

колу                                                      (ыйгарым укуктуу өкүлдүн ФААсы)

______________________

(датасы)

 

 

7-тиркеме

 

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум

өткөрүү боюнча борбордук комиссиясына

_____________________________________________

(ФАА, туулган датасы,

_____________________________________________

паспортунун номери жана сериясы,

_____________________________________________

ал берилген дата,

_____________________________________________

жашаган жеринин дареги,

_____________________________________________

негизги иштеген орду же кызматы, ээлеген кызмат орду

(негизги иштеген жери же кызматы жок болгон учурда – иштин түрү)

_____________________________________________

телефон номери)

 

 

 

АРЫЗ

 

Мен, ___________________________________________________________________________________________________________

(ФАА)

____________________________________________________________________________өзүн-өзү көрсөткөн жолу менен көрсөтүлгөн

 

Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапакердин___________________________________________________

(талапкердин ФААсы)

 

“Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 19-беренесинин 3-бөлүгү менен каралган Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна шайланууга түрткү болгон ишмердүүлүктү ишке ашыруу үчүн ыйгарым укуктуу өкүлү (каржы маселелер боюнча) болууга макулдугумду берем.

 

______________________               _______________________________________________

колу                                                     (ыйгарым укуктуу өкүлдүн ФААсы)

______________________

(датасы)

 

 

8-тиркеме

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү

боюнча борбордук комиссиясына Кыргыз Республикасынын

Президентинин кызмат ордуна катталган талапкер

_______________________________________________(дан)

ФАА, күбөлүктүн №

 

 

 

 

БИЛДИРҮҮ

 

Мен, ___________________________________________________________________________________

                                                (талапкердин ФААсы)

 

Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна катталган талапкер, өзүмдүн ыйгарым укуктуу өкүлүмдү (каржы маселелер боюнча ыйгарым укуктуу өкүлүмдү)________________________________чакыртып

(ыйгарым укуктуу өкүлдүн ФААсы)

 

алам.

 

_____________________                               _______________________________________

(талапкердин колу)                                         (талапкердин инициалдары, фамилиясы)

______________________

(датасы)

 

 

9-тиркеме

 

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү

боюнча борбордук комиссиясына Кыргыз Республикасынын

Президентинин кызмат ордуна талапкер

_______________________________________________(дан)

ФАА

 

 

 

АРЫЗ

 

“Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 20-беренесинин 
1-бөлүгүнө ылайык, төмөндө көрсөтүлгөн Кыргыз Республикасынын жарандарын менин шайлоого катышкандыгыма байланышкан маселелер боюнча мен тараптан дайындалган ишенимдүү адамдарды каттоону өтүнөм

 

 

 

1. _______________________________________________________________________

(ФАА, туулган датасы, жашаган жеринин дареги, негизги иштеген жери, ээлеген кызматы)

 

2. _______________________________________________________________________

3. _______________________________________________________________________

4. _______________________________________________________________________

5. _______________________________________________________________________

 

______________________                 __________________________________

колу                                                                 (талапкердин ФААсы)

 

______________________

(датасы)

 

Тиркеме: жарандын ишенимдүү адам болууга макулдугу жөнүндө өз арызы

 

 

 

10-тиркеме

 

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум

өткөрүү боюнча борбордук комиссиясына

______________________________________________

(ФАА, туулган датасы,

______________________________________________

жашаган жеринин дареги,

______________________________________________

негизги иштеген орду же кызматы, ээлеген кызмат орду)

______________________________________________

 

 

 

АРЫЗ

 

 

Мен, ___________________________________________________________________________________________________________________

(ФАА)

Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкердин_______________________________________________________________

(талапкердин ФААсы)

“Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 20-беренесинин 5-бөлүгү менен каралган Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна шайланууга түрткү болгон үгүт жана башка ишмердүүлүктү ишке ашыруу үчүн ишенимдүү адамы болууга макулдугумду берем.

 

 

 

______________________               _______________________________________________

       колу                                                                         (ишенимдүү адамдын ФААсы)

______________________

(датасы)

 

 

11-тиркеме

 

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү

боюнча борбордук комиссиясына Кыргыз Республикасынын

Президентинин кызмат ордуна талапкер

_______________________________________________(дан)

ФАА

 

 

 

БИЛДИРҮҮ

 

“Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 20-беренесинин 7-бөлүгүнө ылайык, мен тараптан ишенимдүү адам болуп дайындалган

___________________________________________________чакыртып алам жана ага

(ишенимдүү адамдын ФААсы)

 

2017-жылдын "___" ________берилген күбөлүктү жокко чыгарууну өтүнөм.

 

_____________________                                      __________________________________

   колу                                                                             (талапкердин ФААсы)

______________________

(датасы)

 

 

 

12-тиркеме

 

__________________________________________

(участкалык, аймактык,

__________________________________________

Борбордук шайлоо комиссиясына)

 Кыргыз Республикасынын Президентинин

кызмат ордуна катталган талапкер

__________________________________________

            (ФАА, күбөлүктүн №)

 

 

АРЫЗ

 

“Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 17-беренесинин 1-бөлүгүнө ылайык, ___________________________________________

(ФАА, туулган датасы, жашаган жеринин дареги, негизги иштеген жери же кызматы,

_________________________________________________________________________ ээлеген кызмат орду, телефон номери)

 

____________________________________________________өзүмдүн өкүлүм катары

 (Борбордук, аймактык, участкалык N__) шайлоо комиссиясында  

дайындагандыгым тууралуу Сиздерге билдирем.

 

________________                _____________________________________

колу                                                                 (талапкердин ФААсы)

______________________

(датасы)

 

 

 

13-тиркеме

 

___________________________________________

(участкалык, аймактык,

___________________________________________

Борбордук шайлоо комиссиясына)

Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат

ордуна катталган талапкер

______________________________________(дан)

            (ФАА, күбөлүктүн №)

 

 

 

 

ЧЕЧИМ

 

“Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 18-беренесинин 3-бөлүгүнө ылайык, ____________________________________________________

 (Борбордук, аймактык, участкалык N__) шайлоо комиссиясында 

 

өзүмдүн өкүлүм катары дайындалган___________________________________(ды)

(талапкердин өкүлүнүн ФААсы)

чакыртып алам.

 

______________________                                      __________________________________

колу                                                                             (талапкердин ФААсы)

______________________

(датасы)

Карап чыгуулар: (1398)