МЫЙЗАМДАР

КОРРУПЦИЯГА КАРШЫ КҮРӨШ

ОКУТУУ

ШАЙЛООЧУЛАР

ШАЙЛОО КОМИССИЯЛАРЫ

САЯСИЙ ПАРТИЯЛАР

ТАЛАПКЕРЛЕР

БАЙКООЧУЛАР

ЖМК

ШАЙЛООЛОР

РЕФЕРЕНДУМ

ФОТОГАЛЕРЕЯ

ТЕНДЕРЛЕР

УШКга КӨРСӨТҮҮ

КОНКУРСТАР

КАЙЧЫ БАЙЛАНЫШ

 
Негизги бет - Шайлоолор - Президентти шайлоо
Центральная избирательная комиссия

- Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер үчүн КОЛДОНМО

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана

референдум өткөрүү боюнча
борбордук комиссиясынын
2017-жылдын 14-июнундагы
№ 156 токтому менен

БЕКИТИЛГЕН

 

 

 

Кыргыз Республикасынын Президентинин

кызмат ордуна талапкер үчүн

КОЛДОНМО 

 

I. Жалпы жоболор  

 

 • Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер үчүн ушул Колдонмо (мындан ары текст боюнча – Колдонмо) Кыргыз Республикасынын Конституциясынын, «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын, «Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын ченемдерине, Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларына, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын актыларына ылайык иштелип чыкты.
 • Колдонмо Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерлерге, талапкерлердин өкүлдөрүнө карата талаптарды, көрсөтүлгөн адамдарды көрсөтүү жана каттоо тартибин, ошондой эле талапкерлердин шайлоо фондун түзүү жана андан каражаттарды чыгымдоо тартибин камтыйт.
 • Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоо Кыргыз Республикасынын Конституциясында, «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамында бекитилген шайлоо укуктарынын принциптеринин негизинде жүргүзүлөт.
 •  

  II. Кыргыз Республикасынын Президентинин

  кызмат ордуна талапкерге карата талаптар

   

 • Кыргыз Республикасынын Президенти болуп 35 жаштан төмөн эмес жана 70 жаштан жогору эмес, чет мамлекеттин жарандыгы жок, мамлекеттик тилди билген жана Кыргыз Республикасында жалпысынан 15 жылдан кем эмес жашаган Кыргыз Республикасынын жараны шайлана алат.
 • Мыйзамда белгиленген тартипте соттуулугу алып салынбаган же тындырылбаган адам Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна шайланууга укуксуз.
 • Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкердин (мындан ары текст боюнча – Талапкер) Кыргыз Республикасынын аймагында кеминде 15 жыл жашагандыгынын фактысын Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы (мындан ары текст боюнча – Борбордук шайлоо комиссиясы) белгилейт.
 • Талапкер мамлекеттик тилди билишинин фактысы тестирлөөнүн жыйынтыктары боюнча мамлекеттик тилди билишинин деңгээлин баалоо чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган же мекеме берген белгиленген үлгүдөгү сертификат (мындан ары – Мамлекеттик тилди билүүнүн деңгээли жөнүндө сертификат) менен тастыкталат.
 •  

  III. Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерлерди көрсөтүү тартиби

 • Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерлерди көрсөтүү шайлоону дайындоо жөнүндө чечим расмий жарыяланган күндөн кийинки күндөн тартып башталат жана шайлоо күнүнө чейин 75 календардык күн калганда аяктайт.
 • Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерлерди көрсөтүү укугу өзүн-өзү көрсөтүү аркылуу жарандарга, ошондой эле шайлоону дайындоо жөнүндө чечим расмий жарыяланган күнгө карата белгиленген тартипте катталган саясий партияларга таандык.
 • 10.           Саясий партиядан талапкерди көрсөтүү
 • Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерди көрсөтүү жөнүндө саясий партиянын чечиминин протоколун саясий партиянын ыйгарым укуктуу өкүлү басылма түрүндө Борбордук шайлоо комиссиясына берет.

  Талапкерди көрсөтүү жөнүндө саясий партиянын чечиминин протоколу менен бир эл учурда төмөнкүлөр берилет:

  - Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер кылып көрсөтүүгө макулдугу жөнүндө талапкердин арызы (№ 1 тиркеме – Саясий партиядан көрсөтүүгө макулдугу жөнүндө талапкердин арызы);

  - саясий партиянын Уставынын жана Саясий партияны мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жөнүндө күбөлүктүн нотариалдык жактан күбөлөндүрүлгөн көчүрмөлөрү.

  11. Өзүн-өзү көрсөтүү жолу менен талапкерди көрсөтүү

  Өзүн-өзү көрсөтүү тартибинде Президенттин кызмат ордуна талапкерди көрсөтүү Президенттин кызмат ордуна талапкер болуп көрсөтүлүүгө ниети жөнүндө арызды (№ 2 тиркеме – Президенттин кызмат ордуна талапкер болуп көрсөтүлүүгө ниети жөнүндө арыз) Борбордук шайлоо комиссиясына берүү аркылуу жүзөгө ашырылат.

  12.Борбордук шайлоо комиссиясы жогоруда көрсөтүлгөн документтер берилгенден кийин документтерди берген адамга аларды алгандыгы жөнүндө жазуу жүзүндөгү ырастоону (маалымкатты) тез арада берүүгө милдеттүү.

  13.Президенттин кызмат ордуна талапкер каалаган учурда, бирок добуш берүү күнүнө чейин 3 календардык күндөн кечиктирбестен шайлоого андан ары катышуудан баш тартуу жөнүндө жазуу жүзүндөгү арызды (№ 3 тиркеме – Шайлоого катышуудан баш тартуу жөнүндө талапкердин арызы) Борбордук шайлоо комиссиясына берүү менен андан баш тартууга укуктуу.

  14. Көрсөтүлгөн учурдан тартып талапкер аны шайлоого катышуу менен байланышкан маселелери, анын ичинде каржы маселелери боюнча көрсөткөн ыйгарым укуктуу өкүлдөрүн дайындоого укуктуу. Ыйгарым укуктуу өкүлдөрдү каттоо тартиби, ошондой эле ыйгарым укуктуу өкүлдөргө карата талаптар жана алардын статусу “Ыйгарым укуктуу өкүлдөр” деген ушул Колдонмонун Х бөлүмүндө көрсөтүлгөн.

  15. Талапкер көрсөтүлгөн учурдан тартып 5 календардык күндүн ичинде шайлоо алдындагы өнөктүгүн каржылоо үчүн өз шайлоо фондун түзүүгө тийиш.  Талапкердин шайлоо алдындагы өнөктүгүн каржылоо менен байланышкан маселелер “Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкердин шайлоо фонду” деген ушул Колдонмонун IХ бөлүмүндө көрсөтүлгөн.

  IV. Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерди колдогон колтамгаларды чогултуу

  16.Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер кеминде 30 миң шайлоочунун колтамгасы менен колдоого алынууга тийиш.

  17.Колтамгаларды чогултуу Президенттикке талапкер көрсөтүлгөн жана ыйгарым укуктуу өкүлдөр катталган күндөн тартып жүргүзүлөт.

  18.Колтамгаларды чогултууну ыйгарым укуктуу өкүлдөр уюштурат. Президенттикке талапкерди колдогон колтамгаларды чогултуу боюнча кол коюу барактарын ыйгарым укуктуу өкүлдөр шайлоо күнүнө чейин 50 календардык күндөн кечиктирбестен Борбордук шайлоо комиссиясына тапшырат.

  19.Кол коюу барактарын чогултуунун тартиби, кол коюу барагынын формасы, кол коюу барактарын берүү, кабыл алуу жана текшерүү тартиби жана кол коюу барактары менен байланышкан башка маселелер конституциялык Мыйзамдын ченемдери, «Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерди колдогон шайлоочулардын колдорун чогултуу жана талапкерлер жана алардын ыйгарым укуктуу өкүлдөрү берген кол коюу барактарындагы колдорду жана маалыматтардын аныктыгын текшерүү тартиби жөнүндө» нускама, «Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерлер берген шайлоо документтерин кабыл алуу жана текшерүү боюнча жумушчу топ жөнүндө» жобо менен жөнгө салынат.

   

  V. Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерди каттоо

   

  20.Каттоо үчүн талапкер же анын ыйгарым укуктуу өкүлү шайлоо күнүнө чейин 45 календардык күндөн кечиктирбестен Борбордук шайлоо комиссиясына төмөнкүдөй документтерди берет.

  21.Талапкер өзүн-өзү көрсөтүү аркылуу көрсөтүлгөн учурда:

  -   Өзүн-өзү көрсөтүү жөнүндө талапкердин арызы;

  - Талапкердин өмүр баянынын маалыматтарын көрсөтүү менен талапкер жөнүндө маалыматтардын формасы (№ 4 тиркеме - Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер жөнүндө маалыматтардын формасы);

  -    Талапкердин паспортунун көчүрмөсү;

  -    Талапкердин иштеген же окуган жеринен маалымкат;

  -    Мамлекеттик тилди билишинин деңгээли жөнүндө сертификат;

  - Шайлоо күрөөсүн төккөндүгүн ырастаган документ;

  -    Талапкердин 3х4 көлөмдөгү фотосүрөттөрү, 2 даана.

  22.Талапкер саясий партиядан көрсөтүлгөн учурда:

  - Талапкерди көрсөтүү жөнүндө саясий партиянын чечиминин протоколу;

  - Көрсөтүлгөн саясий партиядан Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер болуп көрсөтүлүүгө макулдугу жөнүндө адамдын арызы;

  - Талапкердин өмүр баянынын маалыматтарын көрсөтүү менен талапкер жөнүндө маалыматтардын формасы;

  -    Талапкердин паспортунун көчүрмөсү;

  -    Талапкердин иштеген же окуган жеринен маалымкат;

  -    Мамлекеттик тилди билишинин деңгээли жөнүндө сертификат;

  - Шайлоо күрөөсүн төккөндүгүн ырастаган документ;

  -    Талапкердин 3х4 көлөмдөгү фотосүрөттөрү, 2 даана.

  - Саясий партиянын Уставынын жана саясий партияны мамлекеттик каттоо (кайра каттоо) жөнүндө күбөлүктүн нотариалдык жактан күбөлөндүргөн көчүрмөсү.

  23.Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер же анын ыйгарым укуктуу өкүлү каттоого чейин жана сунуш кылынган документтер текшерилгенден кийин Борбордук шайлоо комиссиясынын депозиттик эсебине төмөнкү реквизитер боюнча мыйзамдарда белгиленген эсептик көрсөткүчтүн он миң эсе –
  1 млн. сом өлчөмүндөгү шайлоо күрөөсүн төгөт
  :

  Депозиттик эсептин реквизиттери:

  Алуучу: Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы  (КР БШК)

  ИНН: 01704199610123

  Банк: КРФМ Борбордук казначылык

  БИК: 440001

  Р/сч: 4402012100000945

  Төлөмдүн коду: 14238900

  Төлөмдүн багыты: Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкердин шайлоо күрөөсү

   

  24.Төгүлгөн шайлоо күрөөсү шайлоо өткөрүлгөндөн кийин, эгерде анын талапкерлиги үчүн добуш берүүгө катышкан шайлоочулардын кеминде 5 пайызы добуш берсе, талапкерге кайра кайтарылат. Шайлоо күрөөсү талапкер же ыйгарым укуктуу өкүл шайлоодон кийин 10 календардык күндөн кечиктирбестен Борбордук шайлоо комиссиясына өзүнүн фондунун өлчөмдөрү жана аны түзүүнүн бардык булактары, ошондой эле жүргүзүлгөн бардык чыгымдар жөнүндө отчётту бергенден кийин кайра кайтарылат.

  25.Борбордук шайлоо комиссиясы талапкерди каттоого документтерди кабыл алган күндөн тартып 10 календардык күндүн ичинде Президенттин кызмат ордуна талапкерди көрсөтүү тартибинин Конституцияга жана конституциялык Мыйзамга шайкештигин текшерет жана каттоону жүргүзөт же болбосо каттоодон баш тартуу жөнүндө жүйөөлүү чечим чыгарат.

  26..Мында Борбордук шайлоо комиссиясы талапкердин документтеринен аны каттоо үчүн тоскоолдук болуп саналган шайкеш эместиктерди тапкан учурда, документтерди алгандан кийин 24 сааттын ичинде Борбордук шайлоо комиссиясы шайкеш эместиктер жөнүндө талапкерге же саясий партияга кабарлоого милдеттүү.

  27.Талапкер же саясий партия кабарды алган учурдан тартып 48 сааттын ичинде зарыл өзгөртүүлөрдү киргизүүгө жана оңдолгон документтерди Борбордук шайлоо комиссиясына берүүгө укуктуу.

  28.Эгерде талапкер, ыйгарым укуктуу өкүл каттоо үчүн зарыл болгон бардык документтерди бербесе, бирок аларды каттоо мөөнөтү аяктаганга чейин кошумча түрдө берсе, Борбордук шайлоо комиссиясы талапкерди каттоого милдеттүү. Мында Борбордук шайлоо комиссиясына кошумча документтерди берүү зарылчылыгы жөнүндө билдирүүнү алган учурдан тартып жасалган аракеттери жөнүндө документтер гана кошумча берилиши мүмкүн.

  29.Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерлерди каттоо добуш берүү күнүнө чейин 35 календардык күн мурда аяктайт.

  30. Борбордук шайлоо комиссиясы талапкерлер катталгандан кийин
  5 календардык күндөн кечиктирбестен ар бир талапкердин фамилиясын, аты-жөнүн, туулган жылын, иштеген жана жашаган жерин көрсөтүү менен талапкерди каттоо жөнүндө билдирүүнү, ошондой эле анын партияга таандыктыгы жөнүндө маалыматтарды басма сөзгө жарыялайт.

  31.Борбордук шайлоо комиссиясы каттоодон кийин 2 календардык күндүн ичинде талапкерлерге каттоо датасын көрсөтүү менен талапкердин күбөлүктөрүн берет.

  32.Жогорку Кеңештин депутаттарын жана Президентти, администрациялык, мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарын же жалпыга маалымдоо каражаттарында иштегендерди кошпогондо, катталган, мамлекеттик саясий кызмат орундарын ээлеген Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерлер катталган учурдан тартып жана шайлоонун натыйжалары аныкталганга чейин кызмат ордунун же кызматтык ыйгарым укуктарын аткарууну убактылуу токтотот.

  33.Мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, ишканалардын, мекемелердин, уюмдардын жетекчилери, аскердик бөлүктөрдүн командирлери жана Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна катталган талапкер иштеп, кызмат өтөп жаткан органдардын башка тиешелүү кызмат адамдары талапкер арыз, рапорт менен кайрылган учурдан тартып эмгек акысынын орточо өлчөмүн менчигинин түрүнө карабастан мекеменин, ишкананын, уюмдун эсебинен сактоо менен анын кызматтык ыйгарым укуктарын аткарууну убактылуу токтотууга милдеттүү.

  34.Талапкерлер же болбосо алардын ыйгарым укуктуу өкүлдөрү Борбордук шайлоо комиссиясына тиешелүү буйруктардын (тескемелердин) күбөлөндүрүлгөн көчүрмөлөрүн каттоо күнүнөн тартып 5 календардык күндөн кечиктирбестен берет.

  35.Борбордук шайлоо комиссиясы каттоо учурунда талапкерге, ыйгарым укуктуу өкүлдөргө талапкерде жогоруда көрсөтүлгөн жагдайлар бар экендиги жөнүндө эскертүүгө милдеттүү.

   

  VI. Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерди каттоодон баш тартуунун негиздери

   

  36.Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерди каттоодон баш тартуунун негиздери болуп төмөнкүлөр саналат:

  1)    Талапкерди каттоо үчүн зарыл болгон документтерди бербей коюу;

  2)    Талапкерди колдогон шайлоочулардын берилген ишенимдүү колтамгаларынын санынын жетишсиздиги (шайлоочулардын 30 000ден аз колтамгасы);

  3)    Талапкерде пассивдүү шайлоо укугунун жоктугу;

  4)    Талапкер шайлоо фондун түзбөгөндүгү;

  5)    «Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 21-беренесинин 3-бөлүгүндө каралган талаптарды сактабагандык.

  37.Каттоодон баш тартуу жөнүндө чечимди Борбордук шайлоо комиссиясы Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер кылып каттоодон баш тартылган адамга жеткирет.

  38.Каттоодон баш тартуу жөнүндө Борбордук шайлоо комиссиясынын чечими чечим чыгарылган учурдан тартып 5 күндүк мөөнөттө сотко даттанылышы мүмкүн.

   

  VII. Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкердин каттоосун жокко чыгаруу үчүн негиздер

   

  39.Президенттин кызмат ордуна талапкерди каттоо төмөнкүдөй учурларда добуш берүү күнүнө чейин 5 календардык күндөн кечиктирбестен жокко чыгарылат: 

  1)    Талапкер өзүнүн талапкерлигин алып салуу жөнүндө арызды бериши;

  2)    Талапкер өзүнүн шайлоо өнөктүгүн финансылоо учурунда шайлоо фондунун каражаттарынан тышкары талапкердин шайлоо фондуна келип түшкөн акча каражаттарынын жалпы суммасынын 0,5 пайыздан ашыгын түзгөн башка каражаттарды пайдаланышы;

  3)    Конституциялык Мыйзамдын 21, 53-беренелеринде аныкталган каттоо эрежелеринин бузулушу;

  4)    Талапкер, анын өкүлдөрү талапкерди шайлоо максатында кызмат ордунун же кызматтык абалынын артыкчылыктарын пайдалангандыгынын же болбосо талапкердин өкүлдөрү талапкерди шайлоо максатында кызматтык же кызмат ордунун абалынын артыкчылыктарын пайдаланылышына талапкердин тиешеси бар экендигинин фактыларынын ырасталышы;

  5)    Шайлоо алындагы үгүттү жүргүзүү эрежелерин бузууга талапкердин, анын өкүлдөрүнүн түздөн-түз катышы бар экендигинин фактыларынын ырасталышы;

  6)    Талапкер, анын ыйгарым укуктуу өкүлдөрү, ишенимдүү адамдар, байкоочулар, ошондой эле талапкердин жакын туугандары шайлоочуларды сатып алышынын же шайлоочуларды сатып алууга талапкердин катышы бар экендигинин фактыларынын ырасталышы;

  7)    Талапкерге карата соттун айыптоо өкүмүнүн күчүнө кириши.

   

  40.Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна шайланган талапкерди каттоону Борбордук шайлоо комиссиясы төмөнкүдөй учурларда жокко чыгарат:

  1)    Талапкер өзүндө пассивдүү шайлоо укугу жоктугу жөнүндө маалыматтарды, анын ичинде анда мыйзамда белгиленген тартипте алып салынбаган же тындырылбаган соттуулуктун болушу жөнүндө маалыматтарды жашырышынын фактыларынын ырасталышы;

  2)    Талапкерге карата соттун айыптоо өкүмүнүн күчүнө кириши;

  3)    Кыргыз Республикасынын жарандыгынан чыгышы же аны жоготушу;

  4)    Башка мамлекеттин жарандыгына таандык болушу;

  5)    Талапкердин каза болушу.

  41.Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна шайланган талапкерди каттоону жокко чыгарган учурда, шайлоонун натыйжалары жөнүндө чечимди Борбордук шайлоо комиссиясы же сот жокко чыгарат жана шайлоо жараксыз деп табылат.

   

  VIII. Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкердин статусу

   

  42.Конституциялык Мыйзамдын ченемдерине ылайык бардык талапкерлер бирдей укуктарга ээ жана бирдей милдеттерди көтөрөт.

  43.Мамлекеттик жана муниципалдык кызмат орундарын, ошондой эле мамлекеттик (муниципалдык) ишканалардын, мамлекеттик (муниципалдык) катышуунун үлүшү 30 пайыздан ашык болгон мекемелердин, ишканалардын жана алардын бөлүмдөрүнүн жетекчилеринин кызмат орундарын ээлеген Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерлер өзүнүн кызмат ордунун же кызматтык абалынын артыкчылыктарын пайдаланууга укуксуз.

  44.Кызмат ордунун же кызматтык абалынын артыкчылыктарын пайдалануу деп төмөнкүлөр түшүнүлөт:

  1) көрсөтүлүүгө жана (же) шайланууга көмөктөшүүчү ишти жүзөгө ашыруу үчүн карамагындагы же башка кызматтык көз карандылыкта турган адамдарды, башка мамлекеттик же муниципалдык кызматчыларды тартуу;

  2) эгерде башка талапкерлер төмөнкү жайларды ушундай эле шарттарда пайдалана албаса, көрсөтүлүүгө жана (же) шайланууга көмөктөшүүчү ишти жүзөгө ашыруу үчүн мамлекеттик органдар же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары ээлеген жайларды пайдалануу;

  3) көрсөтүлүүгө жана (же) шайланууга көмөктөшүүчү ишти жүзөгө ашыруу үчүн мамлекеттик мекемелердин же жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын иштешин камсыз кылуучу байланыштын телефондук, факсимилдик жана башка түрлөрүн, маалыматтык кызмат көрсөтүүлөрдү пайдалануу;

  4) көрсөтүлүүгө жана (же) шайланууга көмөктөшүүчү ишти жүзөгө ашыруу үчүн мамлекеттик же муниципалдык менчикте турган транспорт каражаттарын акысыз же жеңилдетилген шарттарда пайдалануу;

  5) кызматтык иш сапарлардын жүрүшүндө мамлекеттик кызматчылар же муниципалдык кызматчылар колтамгаларды чогултууну, шайлоо алдындагы үгүттү жүргүзүшү;

  6) колтамгаларды чогултууну же шайлоо алдындагы үгүттү жүргүзүү максатында жалпыга маалымдоо каражаттарына (башка талапкерлерге салыштырганда) артыкчылыктуу жетүү.

  45.Шайлоону өткөрүү учурунда Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна катталган талапкер администрациянын (иш берүүчүнүн) демилгеси боюнча иштен (кызмат ордунан) бошотулушу же анын макулдугу болмоюнча башка ишке (кызмат ордуна) которулушу мүмкүн эмес. Катталган талапкердин шайлоого катышкан убактысы ал талапкер болуп катталганга чейин иштеген адистик боюнча жалпы эмгек стажына кошулат.

  46.Кылмыш жасаган жеринде кармалган учурларды кошпогондо, Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна катталган талапкер Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоонун натыйжаларын жалпыга маалымдоо каражаттарына расмий жарыялаганга чейин Борбордук шайлоо комиссиясынын макулдугу болмоюнча жазык жоопкерчилигине тартылышы, кармалышы, камакка алынышы же сот тартибинде колдонулуучу администрациялык жазалоо чараларына дуушарланышы мүмкүн эмес. Жазык ишин козгоо Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерге шайланууга анын укугун ишке ашырууга тыюу салуу үчүн негиз болуп саналбайт.

  47.Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна катталган талапкер Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоонун натыйжаларын жалпыга маалымдоо каражаттарына расмий жарыялаган учурдан тартып, ал эми мөөнөтүнөн мурда чыгып калган учурда – чыгып калган учурдан тартып талапкердин статусу менен байланышкан укуктарды жоготот жана милдеттерден бошотулат. Эгерде Борбордук шайлоо комиссиясы кайрадан шайлоону дайындаса, өздөрүнүн талапкерлиги боюнча кайталап добуш берүү жүргүзүлбөй турган Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна катталган талапкерлер Борбордук шайлоо комиссиясы кайрадан шайлоону дайындаган күндөн тартып өзүнүн статусун жоготот.

   

  IX. Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкердин шайлоо фонду

   

  48.Көрсөтүлгөн күндөн кийин 5 календардык күндүн ичинде Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер шайлоо алдындагы өнөктүктү финансылоо үчүн өзүнүн шайлоо фондун түзөт.

 • Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкердин шайлоо фонду төмөнкүдөй каражаттардын эсебинен түзүлүшү мүмкүн:
 • 1) Талапкердин өз каражаттары, алар эсептик көрсөткүчтөн 150 000 эседен ашык болушу мүмкүн эмес;

  2) Талапкерге саясий партия бөлгөн жана эсептик көрсөткүчтөн 500 000 эседен ашык ашууга тийиш болбогон каражаттар;

  3) Жеке жактардын ыктыярдуу каражаттары, алардын ар бири эсептик көрсөткүчтөн 500 000 эседен ашык ашууга тийиш эмес;

  4) Юридикалык жактардын ыктыярдуу каражаттары, алардын ар бири эсептик көрсөткүчтөн 500 000 эседен ашык ашууга тийиш эмес.

 • Шайлоо фонддоруна төмөнкүлөрдүн ыктыярдуу каражаттарына тыюу салынат:
 • 1)    Чет мамлекеттердин, чет мамлекеттик органдардын, мекемелердин жана ишканалардын, башка чет өлкөлүк юридикалык жактардын, алардын филиалдарынын жана өкүлчүлүктөрүнүн, чет өлкөлүк жарандардын, эл аралык уюмдардын, Кыргыз Республикасында катталган, чет өлкөлүк жарандар жана юридикалык жактар катышуучусу болуп саналган юридикалык жактардын;

  2)    Жарандыгы жок адамдардын;

  3)    Мамлекеттик бийлик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын;

  4)    Мамлекеттик жана муниципалдык мекемелердин жана ишканалардын;

  5)    Уставдык капиталда мамлекеттик же муниципалдык үлүшү бар, ошондой эле салыктарды, жыйымдарды жана башка милдеттүү төлөмдөрдү төлөө боюнча жеңилдиктерден пайдаланган юридикалык жактардын;

  6)    Аскер бөлүктөрүнүн, аскердик мекемелердин жана уюмдардын;

  7)    Укук коргоо органдарынын, соттордун;

  8)    Кайрымдуулук иши менен алектенген уюмдардын;

  9)    Диний уюмдардын;

  10)      Анонимдүү каражаттар.

  51.Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкердин шайлоо фондуна юридикалык жакты түзбөстөн ишкердик ишти жүзөгө ашырган, мамлекеттик бюджетке же Кыргыз Республикасынын Социалдык фондуна карызы бар юридикалык жактар, жеке жактар акча каражаттарын кошуусуна тыюу салынат.

  52.Көрсөтүлгөн юридикалык, жеке жактар шайлоо фондуна акча каражаттарын которгон учурда талапкер жоопкерчилик тартпайт. Эгерде талапкердин шайлоо фондуна жогоруда көрсөтүлгөн жеке жана юридикалык жактардан акча каражаттар келип түшсө, анда соттун чечими боюнча банктык же башка мекеме бул каражаттарды Борбордук шайлоо комиссиясынын атайын эсебине которууга милдеттүү, ал, өз кезегинде, акча каражаттарын мамлекеттик бюджетке же Кыргыз Республикасынын Социалдык фондуна которот.

  53.Шайлоо фондун түзгөн бардык акча каражаттары банктык же башка мекемедеги атайын эсепке которулат. Бул эсепти талапкер Борбордук шайлоо комиссиясынын уруксаты менен ачат.

  54.Талапкердин шайлоо фондуна келип түшкөн акча каражаттары улуттук валютада гана кабыл алынууга тийиш. Көрсөтүлгөн эсептер боюнча кирешелер кошуп эсептелбейт жана төлөнбөйт.

  55.Шайлоо фонддорунун каражаттарын тескөө укугу аларды түзгөн талапкерлерге, ыйгарым укуктуу өкүлдөргө таандык.

  56.Шайлоо фонддорунун каражаттарынын максаттуу багыты бар. Алар шайлоо өнөктүгүн жүргүзүү менен байланышкан чыгымдарды жабууга гана колдонулат.

  57.Жарандар жана юридикалык жактар шайлоо фонддору аркылуу гана талапкерди шайлоого көмөктөшүүчү ишти финансылык (материалдык) колдоону көрсөтүүгө укуктуу.

  58.Юридикалык жактар, алардын филиалдары, өкүлчүлүктөрү, ошондой эле жеке жактар шайлоого тикелей же кыйыр байланышкан жумуштарды, кызмат көрсөтүүлөрдү акысыз аткарышына же негизсиз төмөндөтүлгөн баалар боюнча аткарышына, товарларды сатышына тыюу салынат.

  59.Өздөрүнүн шайлоо фонддоруна келип түшкөн каражаттарды кошпогондо, Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерлерге шайлоочулардын кол тамгаларын чогултуу, шайлоо алдындагы үгүттү жүргүзүү, шайлоо алдындагы башка иш-чараларды жүзөгө ашыруу боюнча иштерге акы төлөө үчүн башка акча каражаттарын пайдалануусуна тыюу салынат.

  60.Талапкер өзүнүн талапкерлигин алып салган же талапкердин каттоосу жокко чыгарылган учурда шайлоо фондуна келип түшкөн акча каражаттары аларды төлөгөн жарандарга жана уюмдарга кечиктирбестен кайра кайтарылууга тийиш. Мында көрсөтүлгөн каражаттарды кайра кароо менен байланышкан чыгымдар аларды төлөгөн жарандардын жана уюмдардын эсебинен жабылат.

  61.Талапкердин шайлоо өнөктүгү менен байланышкан айрым жумуштарды (кызмат көрсөтүүлөрдү) аткаруу (көрсөтүү) жөнүндө жарандар жана юридикалык жактар менен келишимдерди (макулдашууларды) талапкер жеке өзү же ыйгарым укуктуу өкүлү түзөт.

  62.Талапкерлердин атайын эсептеринен төлөө боюнча келишимдер жана макулдашуулар добуш берүү күнүнөн мурунку күндөн кеч түзүлүшү мүмкүн эмес.

  63.Бардык финансылык операциялар, анын ичинде атайын эсептер боюнча жеке жана юридикалык жактар менен эсептешүүлөр добуш берүү күнүнөн мурунку күнү саат 18.00дө токтотулат. 

  64.Айрым жумуштарды (кызмат көрсөтүүлөрдү) аткаруу (көрсөтүү) үчүн талапкер менен юридикалык жактардын ортосундагы эсептешүүлөр накталай эмес тартипте гана жүргүзүлөт.

  65.Кайрадан добуш берүүнү өткөрүү учурунда өздөрүнө карата кайрадан добуш берүү жүргүзүлүп жаткан талапкерлердин атайын эсептери боюнча финансылык операциялар кайрадан добуш берүү күнү дайындалган күнү кайрадан калыбына келтирилет жана кайрадан добуш берүү күнүнөн мурунку күнү саат 18.00дө токтотулат.

  66.Атайын эсепте турган, чыгымдалбаган акча каражаттарынын калдыктары талапкерге, саясий партияга кайра кайтарылат.

  67. Шайлоо фонддорунун каражаттарына, ыктыярдуу каражаттарга жана көрсөтүлгөн фонддорго которулган акчаларга, ошондой эле көрсөтүлгөн фонддордон чыгымдарга салык салуунун тартиби Кыргыз Республикасынын мыйзамдары менен белгиленет.

   

  X. Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкердин  ыйгарым укуктуу өкүлдөрү

  68.Талапкер шайлоого катышуу менен байланышкан маселелер боюнча, анын ичинде каржы маселелер боюнча анын атынан иш алып бара турган ыйгарым укуктуу өкүлдөрдү алардын ыйгарым укуктарын көрсөтүү менен дайындоого укуктуу.

  69.Төмөнкүлөр ыйгарым укуктуу өкүл боло албайт:

  - Депутаттар;

  - Өкмөт мүчөлөрү;

  - Президенттин, Жогорку Кеңештин, Өкмөттүн аппараттарынын кызматкерлери;

  - Мамлекеттик бийлик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызмат адамдары;

  - Шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү;

  - Судьялар;

  - Укук коргоочу жана фискалдык органдардын кызматкерлери;

  - Чет өлкөлүк жарандар;

  - Жарандыгы жок адамдар.

  70.Ыйгарым укуктуу өкүлдөрдү каттоо үчүн Борбордук шайлоо комиссиясына ар бир ыйгарым укуктуу өкүлдүн ыйгарым укуктарын, фамилиясын, аты-жөнүн, туулган жылын, паспортунун же аны алмаштырган документинин сериясын жана номерин, ал берилген датаны, жашаган жеринин дарегин, негизги иштеген же кызмат кылган жерин, ээлеген кызмат ордун (негизги иштеген же кызмат кылган жери жок болгон учурда – ишинин түрүн), телефон номерин көрсөтүү менен талапкердин ыйгарым укуктуу өкүлдөрүн каттоо жөнүндө талапкердин арызы берилет. (№ 5 тиркеме – Ыйгарым укуктуу өкүлдөрдү каттоо жөнүндө талапкердин арызы).

  71. Каржы маселелери боюнча ыйгарым укуктуу өкүлдү  каттоо үчүн Борбордук шайлоо комиссиясына ыйгарым укуктуу өкүлдүн фамилиясын, аты-жөнүн, туулган жылын, паспортунун же аны алмаштырган документинин сериясын жана номерин, ал берилген датаны, жашаган жеринин дарегин, негизги иштеген же кызмат кылган жерин, ээлеген кызмат ордун (негизги иштеген же кызмат кылган жери жок болгон учурда – ишинин түрүн), телефон номерин, финансылык документтерге кол коюу укугун көрсөтүү менен каржы маселелери боюнча ыйгарым укуктуу өкүлдү  каттоо жөнүндө талапкердин арызы берилет (№ 6-тиркеме - каржы маселелери боюнча ыйгарым укуктуу өкүлдү  каттоо жөнүндө арыз)

  72.Көрсөтүлгөн документтерден тышкары Борбордук шайлоо комиссиясына төмөнкүлөр берилет:

  1) Ыйгарым укуктуу өкүлдүн ишин жүзөгө ашырууга ар бир ыйгарым укуктуу өкүлдүн жазуу жүзүндөгү макулдугу (№ 7 тиркеме –талапкердин ыйгарым укуктуу өкүлү болууга макулдугу жөнүндө адамдын арызы);

  2) Ыйгарым укуктуу өкүлдөрдүн паспортунун (паспортторунун) көчүрмөсү;

  3) Ыйгарым укуктуу өкүлдүн иштеген жеринен маалымкат.

  73.Борбордук шайлоо комиссиясы зарыл документтер келип түшкөн учурдан тартып 2 календардык күндүн ичинде ыйгарым укуктуу өкүлдөргө каттоо ырастамаларын берет же каттоодон баш тартуу жөнүндө жүйөөлүү чечимди кабыл алат.

  74.Ыйгарым укуктуу өкүл Борбордук шайлоо комиссиясы каттоо ырастамасын бергенден кийин дайындалды деп эсептелет, ыйгарым укуктуу өкүлдүн укуктарына жана милдеттерине ээ болот.

  75.Ыйгарым укуктуу өкүл:

  1) Президенттикке талапкерди колдогон шайлоочулардын колтамгаларын чогултуу учурунда кол коюу барактарын күбөлөндүрөт, колтамгалардын санын эсептейт, колтамгаларды чогултуунун жыйынтыктары жөнүндө протокол түзөт;

  2) Президенттикке талапкерди колдогон кол коюу барактарын, ошондой эле талапкерди каттоо үчүн башка документтерди Борбордук шайлоо комиссиясына берет;

  3) Кол коюу барактарын жана башка документтерди кабыл алуу жөнүндө жазуу жүзүндөгү ырастоону (маалымкатты) Борбордук шайлоо комиссиясынан алат;

  4) Шайлоо алдындагы үгүттү жүргүзөт, үгүт материалдарын таратат;

  5) Талапкерлерге, саясий партияларга эфир убактысын берүү тартибин аныктоо учурунда шайлоо комиссиялары өткөрө турган чүчүкулактарга катышууга укуктуу;

  6) Ыйгарым укуктуу өкүлдү дайындаган талапкерге, саясий партияга тиешеси бар маселелер боюнча шайлоо комиссияларынын жыйналыштарына катышууга укуктуу;

  7) Конституциялык Мыйзамда белгиленген башка ыйгарым укуктарды, талапкердин, саясий партиянын тапшырмасы боюнча ыйгарым укуктарды жүзөгө ашырат.

  76. Талапкер ыйгарым укуктуу өкүлдүн ыйгарым укуктарын каалаган учурда токтотуп, бул жөнүндө ыйгарым укуктуу өкүлдү каттаган Борбордук шайлоо комиссиясына жазуу жүзүндө кабарлоого укуктуу (№ 8 тиркеме – Ыйгарым укуктуу өкүлдү кайра чакыртып алуу жөнүндө билдирме).

   

  XI. Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкердин ишенимдүү адамдарын каттоо

   

  77.  Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер ишенимдүү адамдарды дайындоого укуктуу.

  78. Төмөнкүлөр ишенимдүү адамдар боло албайт:

  - Депутаттар;

  - Өкмөт мүчөлөрү;

  - Президенттин, Жогорку Кеңештин, Өкмөттүн аппараттарынын кызматкерлери; Мамлекеттик бийлик органдарынын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызмат адамдары; Шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү;

  - Судьялар;

  - Укук коргоо жана фискалдык органдардын кызматкерлери;

  - Чет өлкөлүк жарандар жана жарандыгы жок адамдар.

  79. Ишенимдүү адамдарды Борбордук шайлоо комиссиясы төмөнкүдөй документтердин негизинде каттайт:

  1)    Талапкердин жазуу жүзүндөгү арызы (№ 9 тиркеме – Ишенимдүү адамды дайындоо жөнүндө талапкердин арызы);

  2)    Талапкердин ишенимдүү адамы болууга макулдугу жөнүндө жарандын арызы (№ 10 тиркеме – Ишенимдүү адам болууга макулдук жөнүндө арыз);

  3)    Ишенимдүү адам болуп дайындалган адамдын паспортунун көчүрмөсү;

  4)    Ишенимдүү адам болуп дайындалган адамдын иштеген жеринен маалымкат.

  80. Талапкердин ишенимдүү адамдары төмөнкүлөргө укуктуу:

  1)    Талапкерди шайлоого көмөктөшүүчү үгүт жана башка иштерди жүргүзүүгө, анын шайлоо алдындагы программаларын сунуш кылууга;

  2)    Шайлоо алдындагы чогулуштарда, шайлоочулар менен жолугушууларда сөз сүйлөөгө, шайлоо алдындагы дебаттарга жана дискуссияларга катышууга;

  3)    Шайлоо комиссияларынын жыйналыштарына катышууга;

  4)    Добуш берүүнү өткөрүү, шайлоочулардын добуштарын эсептөө жана добуш берүүнүн жыйынтыктарын чыгаруу учурунда шайлоо участокторунда болууга;

  5)    Шайлоо комиссияларынын документтери, ошондой эле добуш берүүнүн жыйынтыктары жөнүндө, шайлоонун натыйжалары жөнүндө протоколдор менен таанышууга;

  6)    Шайлоо комиссияларынын чечимдерине жана аракеттерине (аракетсиздигине) даттанууга жана даттануулар менен арыздарды кароо учурунда катышууга.

  81. Ишенимдүү адамдар төмөнкүлөргө укуксуз:

  1) Шайлоо комиссияларынын ишине кийлигишүүгө;

  2) Шайлоочунун өтүнүчү боюнча шайлоо бюллетендерин алгандыгы үчүн анын ордуна кол коюуга;

  3) Маалыматтык теле жана радио программаларды (берүүлөрдү) алып барууга, эгерде алар ушул жалпыга маалымдоо каражаттарынын журналисттери, чыгармачыл кызматкерлери же болбосо кызмат адамдары болуп саналса, жалпыга маалымдоо каражаттары аркылуу шайлоону чагылдырууга катышууга.

  82. Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер ишенимдүү адамдарды каалаган учурда кайра чакыртып алууга укуктуу, бул жөнүндө Борбордук шайлоо комиссиясына билдирет, ал буларга берилген күбөлүктөрдү жокко чыгарыт (№ 11 тиркеме – Ишенимдүү адамдарды кайра чакыртып алуу жөнүндө билдирме).

  83. Ишенимдүү адам каалаган учурда өз демилгеси боюнча өзүнүн ыйгарым укуктарын токтотуп, өзүнө берилген күбөлүктү Борбордук шайлоо комиссиясына кайра кайтарып жана бул жөнүндө аны дайындаган талапкерге билдирүүгө укуктуу.

  84. Ишенимдүү адамдардын ыйгарым укуктары аларды дайындаган катталган талапкерлер өзүнүн статусун жоготушу менен бирге токтотулат.

   

  XI. Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкердин өкүлдөрү

   

   

  76. Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер катталгандан кийин өз өкүлүнүн ким экендигин тастыктаган документтерди, анын негизги иштеген жери (ишинин түрү) жөнүндө маалыматтарды, туруктуу жашаган жеринин толук дарегин жана байланышуу маалыматтарын берүү менен тиешелүү шайлоо комиссиясына өзүнүн өкүлүн дайындоого укуктуу (№ 12 тиркеме – Шайлоо комиссиясына өкүлдү дайындоо жөнүндө арыз).

  77.Шайлоо комиссияларындагы өкүлдүн ыйгарым укуктары ал тиешелүү шайлоо комиссиясында катталган учурдан тартып башталат.

  78.21 жашка толгон, активдүү шайлоо укугуна ээ жана Кыргыз Республикасынын аймагында туруктуу жашаган Кыргыз Республикасынын жараны шайлоо комиссияларында өкүл болууга укуктуу.

  79.Шайлоо комиссияларында өкүл болууга төмөнкүлөр укуксуз:

  - депутаттар;

  - Өкмөт мүчөлөрү;

  - Президенттин, Жогорку Кеңештин, Өкмөттүн аппараттарынын кызматкерлери;

  - мамлекеттик бийлик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызмат адамдары;

  -шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү;

  -судьялар;

  -аскер кызматкерлери;

  -укук коргоочу жана фискалдык органдардын кызматкерлери;

  -чет өлкөлүк жарандар жана жарандыгы жок адамдар;

  -мыйзамда белгиленген тартипте соттуулугу алып салынбаган же тындырылбаган адамдар.

  80.Шайлоо комиссиясындагы талапкердин өкүлү бир эле учурда башка шайлоо комиссиясында өкүл боло албайт. Талапкердин шайлоо комиссияларындагы, мамлекеттик же муниципалдык кызмат ордун ээлеген өкүлү өзүнүн кызмат ордунун же кызматтык абалынын артыкчылыктарын пайдаланууга укуксуз.

  81.Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкердин шайлоо комиссияларындагы өкүлү төмөнкүлөргө укуктуу:

  1) шайлоо комиссиясынын жыйналышында каралып жаткан документтер жана материалдар менен таанышууга;

  2) өзүнүн компетенциясына кирген маселелер боюнча сунуштарды шайлоо комиссиясынын жыйналыштарынын күн тартибине киргизүүгө жана алар боюнча добуш берүүнү өткөрүүнү талап кылууга;

  3) шайлоо комиссиясынын бардык жыйналыштарында болууга жана жарыш сөзгө катышууга;

  4) шайлоо комиссиясынын жыйналышынын башка катышуучуларына күн тартибине ылайык суроолорду берүүгө жана аларга маңызы боюнча жоопторду алууга;

  5) шайлоо комиссияларынын шайлоо менен түздөн-түз байланышкан документтери жана материалдары менен таанышууга жана алардын көчүрмөлөрүн алууга (буга мыйзамда белгиленген тартипте ушуларга киргизилген купуя маалыматты камтыган документтер жана материалдар кирбейт);

  6) шайлоо комиссиясынын аракеттерине (аракетсиздигине) конституциялык Мыйзамда каралган тартипте даттанууга;

  7) берилген документтин шайлоочунун ким экендигине шайкештигин жана бюллетенди алуунун тууралыгын текшерүүгө.

  82.Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкердин шайлоо комиссияларындагы өкүлү төмөнкүлөргө укуксуз:

  1) шайлоо комиссиясы жүргүзүүчү текшерүүлөргө катышууга;

  2) шайлоо комиссиясынын атынан түшүндүрмөлөрдү жана көрсөтмөлөрдү берүүгө, билдирүүлөрдү жасоого;

  3) добуш берүүнүн жыйынтыктары жана шайлоонун натыйжалары жөнүндө протоколдорду түзүүгө;

  4) шайлоо комиссиясынын ыйгарым укуктарына кирген чечимдерди кабыл алууда добуш берүүгө катышууга;

  5) шайлоо комиссиясынын чечимдерине жана протоколдоруна кол коюуга.

  83.Шайлоо комиссияларындагы өкүлдүн ыйгарым укуктары аны дайындаган Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкердин чечими боюнча каалаган учурда токтотулушу жана башка адамга берилиши мүмкүн (№ 13 тиркеме – Өкүлдү кайра чакыртып алуу жөнүндө чечим.

  84.Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкердин шайлоо комиссияларындагы өкүлүнүн ыйгарым укуктары ошондой эле талапкердин өзүнүн каттоосу жокко чыгарылган учурда токтотулушу мүмкүн.

  85.Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкердин шайлоо комиссияларындагы өкүлүнүн ыйгарым укуктары шайлоонун натыйжалары расмий жарыялангандан кийин токтотулат.

  86. Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна катталган талапкер добуш берүүнүн жыйынтыктарына, шайлоонун натыйжаларына даттанган учурда шайлоо комиссияларындагы өкүлдүн ыйгарым укуктары даттануунун маңызы боюнча биротоло чечим чыгарылгандан кийин токтотулат.

   

  КӨҢҮЛ БУРУҢУЗДАР!!!

   

  • Ø Кол коюу барактарын чогултуу, тапшыруу жана бекшерүү тартиби менен байланышкан маселелер Борбордук шайлоо комиссиясынын төмөнкү актылары менен жөнгө салынат:

  - “Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерди колдогон шайлоочулардын колдорун чогултуу жана талапкерлер, алардын ыйгарым укуктуу өкүлдөрү берген кол коюу барактарындагы колдордун жана маалыматтардын аныктыгын текшерүү тартиби жөнүндө” Нускамасы;

  - “Кол коюу барактарды кабыл алуу жана текшерүү боюнча жумушчу топ жөнүндө” Жобосу.

  • Ø Шайлоо алдындагы үгүттү жүргүзүү маселелери төмөнкүлөр менен жөнгө салынат:

  -«Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоону өткөрүү учурунда шайлоо алдындагы үгүттү жүргүзүү тартиби жөнүндө» жобосу;

  - «Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоодо үгүт мезгилинде телерадио уюмдар, басылмалар эфир убактысын, басылма аянтты беришинин тартиби жөнүндө» нускамасы.

  • Ø Шайлоо талаш-тартыштарды карап чыгуу менен байланышкан маселелер:

  - «Кыргыз Республикасында шайлоону жана референдумдарды өткөрүү учурунда шайлоочулардын жана шайлоо процессинин башка субъекттеринин арыздарын жана даттанууларын кароо тартиби жөнүндө» жобосу;

  -«Борбордук шайлоо комиссиясынын Коомдук кабылдамасы жөнүндө» жобосу

  • Ø Талапкердин шайлоо өнөктүгүн каржылоо менен байланышкан маселелер:

  - «Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын алдындагы көзөмөлдөө-текшерүү

  тобунун иши жөнүндө» Жобосу;

  - “Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкердин шайлоо фондунун акча каражаттарын түзүүнүн, алардын келип түшүшүн жана чыгымдалышын эсепке алуунун тартиби жөнүндө” Нускамасы. 

  • Ø Добуш берүүнүн жыйынтыктарын белгилөө жана шайлоонун натыйжаларын аныктоо тартиби «Кыргыз Республикасынын Президентин шайлоодо добуш берүүнү уюштуруу, добуш берүүнүн жыйынтыктарын белгилөө жана шайлоонун натыйжаларын аныктоо жөнүндө» Борбордук шайлоо комиссиясынын жобосу менен жөнгө салынат.

   

   

   

   

   

   

   

   

  1-тиркеме

   

   

  Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясына Кыргыз Республикасынын жараны


  __________________________(дан)

  ФАА

   

  (туулган датасы, негизги иштеген жери же кызматы (иштин түрү)

   

   

  (жашаган жеринин дареги, телефону)

   

   

   

  АРЫЗ

   

  “Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 49-беренесинин 4-бөлүгүнө ылайык, _____________саясий партиясынан Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер болуп катталууга макулдугумду берем.

  Шайланган учурда, Кыргыз Республикасынын Президентинин статусуна шайкеш келбеген ишмердүүлүктү токтотууга милдеттенем.

   

   

  ______________________                             __________________________________

  колу                                                                             (талапкердин ФААсы)

   

  ______________________

  (датасы)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  2-тиркеме

   

   

  Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясына Кыргыз Республикасынын жараны
  __________________________(дан)

  ФАА

   

   

   

  (туулган датасы, негизги иштеген жери же кызматы (иштин түрү)

   

   

  (жашаган жеринин дареги, телефону)

   

   

   

  АРЫЗ

   

  “Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 49-беренесинин 5-бөлүгүнө ылайык, Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер болуп катталууга ниеттенем, ушуга байланыштуу өзүн-өзү көрсөтүү тартибинде өз талапкерлигимди көрсөтөм.

  Шайланган учурда, Кыргыз Республикасынын Президентинин статусуна шайкеш келбеген ишмердүүлүктү токтотууга милдеттенем.

   

   

  ______________________                             __________________________________

  колу                                                                             (талапкердин ФААсы

   

  ______________________

  (датасы)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  3-тиркеме

   

   

  Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясына Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна катталган талапкер
  __________________________(дан)

  ФАА (күбөлүк №)

   

   

  АРЫЗ

   

  “Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 53-беренесинин 9-бөлүгүнө ылайык, Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкерлигимди алып салам.

  .

   

   

  ______________________                             __________________________________

  колу                                                                             (талапкердин ФААсы)

   

  ______________________

  (датасы)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  4-тиркеме

   

  Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер жөнүндө

  МААЛЫМАТТАРДЫН ФОРМАСЫ

   

  ФОТО

   

   

   

  Фамилиясы__________________________________________________

   

  Аты________________________________________________________

   

  Атасынын аты_______________________________________________

   

  Туулган жылы, айы, күнү_____________________________________

   

  Туулган  жылы_____________________________________________

   

  Улуту_________________________________________________________

   

  Билими_____________________________________________________________

  (окуу жайдын аталышы жана анын жайгашкан орду)

   

  _______________________________________________________________________________________

   

  _______________________________________________________________________________________

   

  Илимий даражасы______________________________________________

   

  Мамлекеттик тилди билиши (эркин билем, түшүндүрө алам, билбейм)

   

  Иштеген жери же кызматы, ээлеген кызмат орду _________________________________________________________________________

   

  Партияга тиешелүүлүгү_________________________________________

   

  Паспорту: сериясы, номери, ким тарабынан берилген, берилген дата  _________________________________________________________________________

   

  Жашаган жеринин дареги______________________________________________

   

  Талапкердин штабынын телефону, факсы___________________________________

   

  Толтурулган дата ______________Өз колтамгасы ___________________

   

   5-тиркеме

   

  Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясына Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна өзүн-өзү көрсөтүү жолу менен көрсөтүлгөн талапкер
  __________________________(дан)

  ФАА

   

   

  АРЫЗ

   

  “Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 19-беренесинин 1,3-бөлүктөрүнө ылайык, Кыргыз Республикасынын төмөндө көрсөтүлгөн жарандарды менин шайлоого катышкандыгым менен байланыштуу маселелер боюнча ыйгарым укуктуу өкүлдөрү катары каттоону өтүнөм.

  1. _______________________________________________________________________

  (ФАА, туулган датасы, паспортунун сериясы жана номери, аны берген датасы,

  жашаган жеринин дареги, негизги иштеген жеринин орду же кызматы, ээлеген кызмат орду (негизги иштеген жеринин орду же кызматы жок болгон учурда – иштин түрү), теелфондун номери. конституциялык Мыйзамдын 19-бер. 3,7-бөлүктөрүнө ылайык, анын ыйгарым укуктары өзүнчө көрсөтүлсүн)

  2. _______________________________________________________________________

   

  3. Финансылык документерге кол коюу укугу менен каржы маселелер боюнча _______________________________________________________________

   

   

  ______________________                             __________________________________

  колу                                                                             (талапкердин ФААсы)

   

  ______________________

  (датасы)

   

   

   

   

  Тиркеме: ыйгарым укуктуу өкүл катары иш жүргүзүүгө ар бир көрсөтүлгөн адамдын жазуу жүзүндөгү макулдугу

   

   

   

   

   

   

  6-тиркеме

   

  Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясына

  __________________________________

  (ФАА, туулган датасы,

  __________________________________

  паспортунун номери жана сериясы,

  __________________________________

  ал берилген дата,

  ___________________________________

  жашаган жеринин дареги,

  ___________________________________

  негизги иштеген орду же кызматы, ээлеген кызмат орду (негизги иштеген жери же кызматы жок болгон учурда – иштин түрү)

  ___________________________________

  телефон номери)

   

   

   

  АРЫЗ

   

  Мен, ___________________________________________________________________

  (ФАА)

   

  ______________________________________саясий партиясынан көрсөтүлгөн

  (саясий партиясынын аталышы)

   

   

  Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапакердин_______________________________________________________________

  (талапкердин ФААсы)

   

  “Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 19-беренесинин 3-бөлүгү менен каралган Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна шайланууга түрткү берген ишмердүүлүктү ишке ашыруу үчүн ыйгарым укуктуу өкүлү (каржы маселелер боюнча) болууга макулдугумду берем.

   

   

  ______________________               _______________________________________________

  колу                                                      (ыйгарым укуктуу өкүлдүн ФААсы)

   

  ______________________

  (датасы)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  7-тиркеме

   

  Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясына

  __________________________________

  (ФАА, туулган датасы,

  __________________________________

  паспортунун номери жана сериясы,

  __________________________________

  ал берилген дата,

  ___________________________________

  жашаган жеринин дареги,

  ___________________________________

  негизги иштеген орду же кызматы, ээлеген кызмат орду (негизги иштеген жери же кызматы жок болгон учурда – иштин түрү)

  ___________________________________

  телефон номери)

   

   

   

  АРЫЗ

   

   

  Мен, __________________________________________________________________

  (ФАА)

   

  ___________________________________________өзүн-өзү көрсөткөн жолу менен көрсөтүлгөн

   

   

  Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапакердин_______________________________________________________________

  (талапкердин ФААсы)

   

  “Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 19-беренесинин 3-бөлүгү менен каралган Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна шайланууга түрткү болгон ишмердүүлүктү ишке ашыруу үчүн ыйгарым укуктуу өкүлү (каржы маселелер боюнча) болууга макулдугумду берем.

   

  ______________________               _______________________________________________

  колу                                                     (ыйгарым укуктуу өкүлдүн ФААсы)

   

  ______________________

  (датасы)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  8-тиркеме

  Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясына Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна катталган талапкер

  __________________(дан)

  ФАА, күбөлүктүн №

   

   

   

   

  БИЛДИРҮҮ

   

  Мен, _____________________________________________________________

  (талапкердин ФААсы)

   

  Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна катталган талапкер, өзүмдүн ыйгарым укуктуу өкүлүмдү (каржы маселелер боюнча ыйгарым укуктуу өкүлүмдү)________________________________чакыртып

  (ыйгарым укуктуу өкүлдүн ФААсы)

   

  алам.

   

   

  ______________________                                      __________________________________

  (талапкердин колу)                                         (талапкердин инициалдары, фамилиясы)

   

  ______________________

  (датасы)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  9-тиркеме

   

  Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясына Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер

  __________________(дан)

  ФАА

   

   

   

  АРЫЗ

   

  “Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 20-беренесинин
  1-бөлүгүнө ылайык, төмөндө көрсөтүлгөн Кыргыз Республикасынын жарандарын менин шайлоого катышкандыгыма байланышкан маселелер боюнча мен тараптан дайындалган ишенимдүү адамдарды каттоону өтүнөм

   

   

   

  1. _______________________________________________________________________

  (ФАА, туулган датасы, жашаган жеринин дареги, негизги иштеген жери, ээлеген кызматы)

   

  2. _______________________________________________________________________

  3. _______________________________________________________________________

  4. _______________________________________________________________________

  5. _______________________________________________________________________

   

  ______________________                 __________________________________

  колу                                                                 (талапкердин ФААсы)

   

  ______________________

  (датасы)

   

   

   

   

  Тиркеме: жарандын ишенимдүү адам болууга макулдугу жөнүндө өз арызы

   

   

   

   

   

  10-тиркеме

   

  Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясына

  __________________________________

  (ФАА, туулган датасы,

  __________________________________

  жашаган жеринин дареги,

  ___________________________________

  негизги иштеген орду же кызматы, ээлеген кызмат орду)

  ___________________________________

   

   

   

  АРЫЗ

   

   

  Мен, ______________________________________________________________________

  (ФАА)

   

   

  Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкердин_______________________________________________________________

  (талапкердин ФААсы)

   

  “Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 20-беренесинин 5-бөлүгү менен каралган Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна шайланууга түрткү болгон үгүт жана башка ишмердүүлүктү ишке ашыруу үчүн ишенимдүү адамы болууга макулдугумду берем.

   

   

   

  ______________________               _______________________________________________

  колу                                                      (ишенимдүү адамдын ФААсы)

   

  ______________________

  (датасы)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  11-тиркеме

   

  Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясына Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна талапкер

  __________________(дан)

  ФАА

   

   

   

  БИЛДИРҮҮ

   

  “Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 20-беренесинин 7-бөлүгүнө ылайык, мен тараптан ишенимдүү адам болуп дайындалган

  ___________________________________чакыртып алам жана ага

  (ишенимдүү адамдын ФААсы)

   

  2017-жылдын "___" ________берилген күбөлүктү жокко чыгарууну өтүнөм.

   

   

   

   

  ______________________                                      __________________________________

  колу                                                                             (талапкердин ФААсы)

   

  ______________________

  (датасы)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  12-тиркеме

   

   

  ________________________________________

  (участкалык, аймактык,

  __________________________________________

  Борбордук шайлоо комиссиясына)

   

   

  Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна катталган талапкер

   

              (ФАА, күбөлүктүн №)

   

   

   

   

  АРЫЗ

   

  “Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 17-беренесинин 1-бөлүгүнө ылайык, ___________________________________________

  (ФАА, туулган датасы, жашаган жеринин дареги, негизги иштеген жери же кызматы,

  _________________________________________________________________________ ээлеген кызмат орду, телефон номери)

   

  ____________________________________________________өзүмдүн өкүлүм катары

   (Борбордук, аймактык, участкалык N__) шайлоо комиссиясында  

   

  дайындагандыгым тууралуу Сиздерге билдирем.

   

   

   

  __________________________________

  колу                                                                 (талапкердин ФААсы)

   

  ______________________

  (датасы)

   

   

   

   

   

   

   

  13-тиркеме

   

  ________________________________________

  (участкалык, аймактык,

  __________________________________________

  Борбордук шайлоо комиссиясына)

   

   

  Кыргыз Республикасынын Президентинин кызмат ордуна катталган талапкер

  _______________________________(дан)

              (ФАА, күбөлүктүн №)

   

   

   

   

  ЧЕЧИМ

   

  “Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамынын 18-беренесинин 3-бөлүгүнө ылайык, ____________________________________________________

   (Борбордук, аймактык, участкалык N__) шайлоо комиссиясында 

   

  өзүмдүн өкүлүм катары дайындалган___________________________________(ды)

  (талапкердин өкүлүнүн ФААсы)

  чакыртып алам.

   

   

   

   

  ______________________                                      __________________________________

  колу                                                                             (талапкердин ФААсы)

   

  ______________________

  (датасы)

   

   

   

   

  Карап чыгуулар: (1722)