МЫЙЗАМДАР

КОРРУПЦИЯГА КАРШЫ КҮРӨШ

ОКУТУУ

ШАЙЛООЧУЛАР

ШАЙЛОО КОМИССИЯЛАРЫ

САЯСИЙ ПАРТИЯЛАР

ТАЛАПКЕРЛЕР

БАЙКООЧУЛАР

ЖМК

ШАЙЛООЛОР

РЕФЕРЕНДУМ

ФОТОГАЛЕРЕЯ

ТЕНДЕРЛЕР

УШКга КӨРСӨТҮҮ

КОНКУРСТАР

КАЙЧЫ БАЙЛАНЫШ

 
Центральная избирательная комиссия

Кыргыз Республикасынын Жалал-Абад, Ош, Чүй жана Ысык-Көл облустарынын жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын мөөнөтүнөн мурда шайлоону даярдоо жана өткөрүү боюнча негизги уюштуруу-практикалык иш-чаралардын КАЛЕНДАРЛЫК ПЛАНЫ

 

Кыргыз Республикасынын

Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча

борбордук комиссиясынын

2013-жылдын 19-апрелиндеги
№ 50 токтому менен

бекитилген

 

Кыргыз Республикасынын Жалал-Абад, Ош, Чүй жана Ысык-Көл облустарынын жергиликтүү кеңештеринин депутаттарын мөөнөтүнөн мурда шайлоону даярдоо жана өткөрүү боюнча негизги уюштуруу-практикалык иш-чаралардын

КАЛЕНДАРЛЫК ПЛАНЫ 

 

Шайлоо күнү – жекшемби

          2013-жылдын 26-майы

 

 

Иш-чаралардын мазмуну

Аткаруу мөөнөттөрү

Аткаруу үчүн жооптуулар

Шайлоо округдарын жана шайлоо участкаларын түзүү

1. 

Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо боюнча шайлоо округдарын түзүү

Добуш берүү күнүнө чейин 38 календарлык күндөн кечиктирбестен

(2013-жылдын 18-апрелине чейин)

 

Аймактык шайлоо комиссиялары, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрүнүн катышуусу менен

(«Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө» КР Мыйзамы - (мындан ары – Мыйзам)
10-берене, 4-бөлүк)

2.

Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо боюнча шайлоо округдарын бекитүү

Добуш берүү күнүнө чейин 38 календарлык күндөн кечиктирбестен

(2013-жылдын 18-апрелине чейин)

 

Аймактык шайлоо комиссияларынын сунушу боюнча Борбордук шайлоо комиссиясы (БШК аппаратынын уюштуруу бөлүмү)

(Мыйзам, 10-берене, 5-бөлүк)

 

3.

Шайлоо округдарынын схемаларын жана чек араларын ЖМКга жарыялоо

Алар бекитилген күндөн тартып 4 календарлык күндөн кечиктирбестен

(2013-жылдын 22-апрелине чейин)

ОИП жана МС (КР БШК басма сөз кызматы)

(Мыйзам, 10-берене, 6-бөлүк)

4.

Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо боюнча шайлоо участкаларын түзүү

Добуш берүү күнүнө чейин 34 календарлык күндөн кечиктирбестен

(2013-жылдын 22-апрелине чейин)

 

Аймактык шайлоо комиссиялары

(Мыйзам, 11-берене, 2,3-бөлүктөр)

 

5.

 

 

Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо боюнча шайлоо участкаларын бекитүү

Добуш берүү күнүнө чейин 34 календарлык күндөн кечиктирбестен

(2013-жылдын 22-апрелине чейин)

 

Аймактык шайлоо комиссияларынын сунушу боюнча Борбордук шайлоо комиссиясы (БШК аппаратынын уюштуруу бөлүмү)

(Мыйзам, 11-берене, 3-бөлүк)

 

6.

Шайлоо участкаларынын схемаларын жана чек араларын ЖМКга жарыялоо

Алар бекитилген күндөн тартып 4 календарлык күндөн кечиктирбестен

(2013-жылдын 26-апрелине чейин)

ОИП жана МС (КР БШК басма сөз кызматы)

(Мыйзам, 11-берене, 3-бөлүк)

7.

Аймактык жана участкалык шайлоо комиссияларынын мүчөлөрү жана алардын резервдери үчүн семинарларды өткөрүү

Өзүнчө план жана график боюнча

Шайлоо технологиялары борбору, аймактык шайлоо комиссиялары

8.

Шайлоо процессине катышкан саясий партиялардын өкүлдөрү үчүн семинарларды өткөрүү

Өзүнчө план жана график боюнча

Шайлоо технологиялары борбору, аймактык шайлоо комиссиялары

Шайлоочулардын тизмелери менен иштөө

9.

Шайлоочулардын тизмелерин түзүү, катталган шайлоочулар жөнүндө маалыматтарды тактоо

 

Шайлоо дайындалган күндөн тартып, бирок добуш берүү күнүнө чейин 2 календарлык күндөн кечиктирбестен

(2013-жылдын 24-майына чейин)

 

Тиешелүү аймактык шайлоо комиссиялары, атайын өкүлдөр, системалык администраторлор, мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдардын көмөктөшүндө

(Мыйзам, 12-берене)

10.

«Кыргыз Республикасынын Президентин жана Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын конституциялык Мыйзамына ылайык түзүлгөн шайлоочулардын измесинен «Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө» КР Мыйзамынын 3-беренесинин 8-бөлүгүндө көрсөтүлгөн адамдарды чыгарып салуу

 

добуш берүү күнүнө чейин 2 календарлык күндөн кечиктирбестен

(2013-жылдын 24-майына чейин)

 

аймактык шайлоо комиссиялары, тиешелүү мекемелердин жетекчилери, атайын өкүлдөр, системалык администраторлор

(Мыйзам, 12-берене, 3, 7-бөлүктөр)

11.

Шайлоочулардын тизмелерин принтерден (2 нускада) чыгаруу жана шайлоо участкаларына бир нускадан берүү (тизмелерге аймактык шайлоо комиссияларынын төрагалары кол коет жана мөөрү менен бекитилет)

 

Добуш берүү күнүнө чейин 30 календарлык күндөн кечиктирбестен

(2013-жылдын 26-апрелине чейин)

 

Тиешелүү аймактык шайлоо комиссиялары, атайын өкүлдөр, системалык администраторлор, участкалык шайлоо комиссиялардын төрагалары

(Мыйзам, 12-берене, 4-бөлүк)

12.

Шайлоочуларга тааныштыруу үчүн шайлоочулардын тизмелерин илүү

 

Добуш берүү күнүнө чейин 30 календарлык күндөн кечиктирбестен

(2013-жылдын 26-апрелине чейин)

 

Участкалык шайлоо комиссиялары

 

(Мыйзам, 13-берене, 1-бөлүк)

13.

Кабарлоо формасын бекитүү

(2013-жылдын 1-майына чейин)

 

Борбордук шайлоо комиссиясы

 

14.

Кабарлоо, №1,№3 Формалардын бланктарын жана шайлоочулардын акыркы тизмелерин басып чыгаруу үчүн атайын кагаздарды даярдоо жана жеткирүү

(2013-жылдын 1-майына чейин)

 

БШК аппаратынын тиешелүү бөлүмдөрү

15.

Шайлоочулардын тизмесиндеги шайлоочуга ал шайлоочулардын тизмесинде бар экендиги жөнүндө кабарлоону жөнөтүү

 

Добуш берүү күнүнө чейин 23 календарлык күндөн кечиктирбестен

(2013-жылдын 3-майына чейин)

 

Участкалык шайлоо комиссиялары

 

(Мыйзам, 13-берене, 2-бөлүк)

16.

Шайлоочулардын тизмелерине киргизүү жөнүндө (№1 форма) жана жеке маалыматтарына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө (№3 форма) шайлоочулардын берген арыздарын кабыл алуу жана аларды иштеп чыгуу

Добуш берүү күнүнө чейин 8 календарлык күндөн кечиктирбестен

(2013-жылдын 18-майына чейин)

 

участкалык шайлоо комиссиялары, аймактык шайлоо комиссиялары, атайын өкүлдөр, системалык администраторлор

17.

Шайлоочулардын акыркы тизмесин түзүү

Добуш берүү күнүнө чейин 3 календарлык күндөн кечиктирбестен

(2013-жылдын 23-майына чейин)

 

аймактык шайлоо комиссиялары, атайын өкүлдөр, системалык администраторлор

(Мыйзам, 13-берене, 5-бөлүк)

18.

Шайлоочулардын акыркы тизмесин түзүү жана номер коюлган, көктөлгөн жана аймактык шайлоо комиссиясынын төрагасынын колу жана мөөрү менен күбөлөндүрүлгөн шайлоочулардын тизмесин тиешелүү участкалык шайлоо комиссиясына өткөрүп берүү

(шайлоочулардын тизмелерин сөзсүз түрдө атайын кагазга принтерден чыгаруу)

Добуш берүү күнүнө чейин 3 календарлык күндөн кечиктирбестен

(2013-жылдын 23-майына чейин)

 

Аймактык  шайлоо комиссиялары, аатйын өкүлдөр, системалык администраторлор, участкалык шайлоо комиссиялардын төрагалары

 

(Мыйзам, 13-берене, 5-бөлүк)

 

Талапкерлерди көрсөтүү жана каттоо

 

19.

Шаардык кеңештерге талапкерлерди көрсөтүү

 

 

Шайлоо дайындалган күндөн тартып жана шайлоо күнүнө чейин 30 календарлык күн калганда аяктайт

 

(2013-жылдын 26-апрелинде саат 24.00гө чейин)

 

Саясий партиялар

(Мыйзам, 49-берене, 1-бөлүк)

20.

Талапкердин, саясий партиянын, шайлоочулар топторунун ыйгарым укуктуу өкүлдөрүн каттоо жана аларга күбөлүктөрдү берүү же катоодон жүйөлүү баш тартуу

Зарыл документтер түшкөн күндөн тартып 2 календарлык күндүн ичинде

Тиешелүү аймактык шайлоо комиссиялар

(Мыйзам, 21-берене, 3-бөлүк)

21.

Талапкерлердин тизмесин каттоо үчүн зарыл шайлоо документтерин тиешелүү аймактык шайлоо комиссиясына берүү

Добуш берүү күнүнө чейин 30 календарлык күндөн кечиктирбестен

(2013-жылдын 26-апрелинде саат 24.00гө чейин)

 

Саясий партиялардын ыйгарым укуктуу өкүлдөрү

(Мыйзам, 53-берене, 1-бөлүк) 

22.

Талапкерлердин тизмесин көрсөтүү тартибинин «Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Мыйзамдын талаптарына шайкештигин текшерүү

Документ кабыл алынган күндөн тартып 8 календарлык күндүн ичинде

Тиешелүү аймактык шайлоо комиссиясы

(Мыйзам, 53-берене, 4-бөлүк) 

23.

Талапкерлердин тизмесин каттоо

Депутаттыкка талапкерлердин тизмесин каттоо шайлоо күнүнө чейин 23 календарлык күн калганда аяктайт

(2013-жылдын 2-майында саат 24.00гө чейин)

 

Тиешелүү аймактык шайлоо комиссиясы

(Мыйзам, 53-берене, 6-бөлүк) 

24.

Саясий партиялардын, шайлоочулардын топторунун аталыштарын, ошондой эле саясий партиялардан, шайлоочулардын топторунан талапкерлердин тизмесине киргизилген талапкерлердин фамилиясын, аты-жөнүн, туулган жылын, ээлеген кызмат ордун (ишинин түрүн), жашаган жерин көрсөтүү менен талапкерлердин тизмесин каттоо жөнүндө басма сөзгө жарыялоо

Каттоо мөөнөтү аяктаган күндөн тартып 4 календарлык күндүн ичинде

Тиешелүү аймактык шайлоо комиссиясы

(Мыйзам, 53-берене, 11-бөлүк) 

25.

Талапкерлерге ал катталган датаны көрсөтүү менен талапкердин күбөлүктөрүн берүү

Талапкерлердин тизмеси катталган күндөн тартып 2 календарлык күндүн ичинде

Тиешелүү аймактык шайлоо комиссиясы

(Мыйзам, 53-берене, 12-бөлүк) 

26.

Шайлоого катышуудан баш тартуу, талапкерлердин тизмесин кайра чакыртуу жана талапкерлердин тизмесинен чыгарып салуу

 

Добуш берүү күнүнө чейин 2 күндөн кечиктирбестен

(2013-жылдын 23-майында саат 24.00гө чейин)

 

Талапкер, саясий партия, шайлоочулардын тобу

(Мыйзам, 54-берене, 1, 2-бөлүктөр)

27.

Айылдык кеңештердин депутаттыгына талапкерди көрсөтүү

Шайлоо дайындалган күндөн тартып жана шайлоо күнүнө чейин 23 календарлык күн калганда аяктайт

 

(2013-жылдын 2-майында саат 24.00гө чейин)

 

Саясий партиялар, тиешелүү жергиликтүү жамааттын мүчөлөрү болуп саналган шайлоочулардын топтору жана өзүн-өзү көрсөтүү жолу менен жарандар

(Мыйзам, 49-берене, 1, 2-бөлүктөр)

28.

Айылдык кеңештердин депутаттыгына талапкерди каттоо үчүн зарыл шайлоо документтерин тиешелүү аймактык шайлоо комиссиясына берүү

 

Добуш берүү күнүнө чейин 23 календарлык күндөн кечиктирбестен

(2013-жылдын 2-майында саат 24.00гө чейин)

 

Талапкерлердин ыйгарым укуктуу өкүлдөрү

(Мыйзам, 60-берене, 1-бөлүк)

29.

Талапкерлерди көрсөтүү тартибинин «Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо жөнүндө» Мыйзамдын талаптарына шайкештигин текшерүү

 

Документтер кабыл алынган күндөн тартып 7 календарлык күндүн ичинде

 

Тиешелүү аймактык шайлоо комиссиялары

(Мыйзам, 60-берене, 3-бөлүк) 

30.

Айылдык кеңештердин депутаттыгына талапкерди каттоо

 

Добуш берүү күнүнө чейин 15 календарлык күн мурда

 

(2013-жылдын 10-майында саат 24.00гө чейин)

 

Тиешелүү аймактык шайлоо комиссиялары

(Мыйзам, 60-берене, 7-бөлүк) 

31.

Айылдык кеңештердин депутаттыгына катталган талапкерлерге тиешелүү күбөлүктөрдү берүү

Талапкерлер катталгандан кийин 2 календарлык күндүн ичинде

 

Тиешелүү аймактык шайлоо комиссиялары

(Мыйзам, 60-берене, 9-бөлүк) 

32.

Айылдык кеңештердин депутаттыгына талапкерлердин фамилиясын, аты-жөнүн, туулган жылын, ээлеген кызмат ордун (ишинин түрүн), жашаган жерин көрсөтүү менен депутаттыкка катталган талапкерлер жөнүндө маалыматтарды басма сөзгө жарыялоо

 

Каттоо мөөнөтү аяктаган күндөн тартып 4 календарлык күндүн ичинде

 

Тиешелүү аймактык шайлоо комиссиялары

(Мыйзам, 60-берене, 8-бөлүк) 

33.

Шайлоого катышуудан баш тартуу, талапкерлердин тизмесин кайра чакыртуу жана айылдык кеңештердин депутаттыгына талапкерлердин тизмесинен чыгарып салуу

 

Добуш берүү күнүнө чейин 2 күндөн кечиктирбестен

(2013-жылдын 23-майында

саат 24.00гө чейин)

 

Талапкер, саясий партия, шайлоочулардын тобу

(Мыйзам, 54-берене, 1, 2-бөлүктөр)

34.

Талапкердин, саясий партиянын, шайлоочулардын тобунун ыйгарым укуктуу өкүлдөрүн каттоо жана аларга күбөлүктөрдү берүү же каттоодон жүйөлүү баш тартуу

 

Зарыл документтер келип түшкөн күндөн тартып 2 календарлык күндүн ичинде

Тиешелүү аймактык шайлоо комиссиялары

(Мыйзам, 21-берене, 3-бөлүк) 

35.

Талапкердин, саясий партиянын, шайлоочулардын тобунун ишенимдүү адамдарын каттоо жана аларга күбөлүктөрдү берүү же каттоодон жүйөлүү баш тартуу

Талапкердин жазуу жүзүндөгү арызынын, саясий партиянын же шайлоочулардын тобунун сунушунун жана ишенимдүү адам болууга макулдугу жөнүндө жарандын өзүнүн арызынын негизинде талапкерлерди каттагандан кийин тез арада

Тиешелүү аймактык шайлоо комиссиялары

(Мыйзам, 18-берене, 2-бөлүк) 

Шайлоо алдындагы үгүт

36.

Маалыматтык камсыз кылуу, шайлоочуларга маалымдоо

 

 

Мамлекеттик бийлик органдары, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, шайлоо комиссиялары, жалпыга маалымдоо каражаттары, колдонуудагы мыйзамдарга ылайык юридикалык жана жеке жактар,

ОИП жана МС (КР БШК басма сөз кызматы)

(Мыйзам, 22-берене, 1, 2-бөлүктөр) 

 

37.

Шайлоо алдындагы үгүттү жүргүзүү

Шайлоо алдындагы үгүт бардык талапкерлерди, талапкерлердин тизмелерин каттоо мөөнөтү аяктаган күндөн тартып башталат жана добуш берүү башталганга чейин 24 саат калганда токтотулат

Кыргыз Республикасынын жарандары, талапкерлер, саясий партиялар, шайлоочулардын топтору

(Мыйзам, 23-берене, 1-бөлүк)

38.

Чогулуштарды жана жарандар менен жолугушууларды, ачык дебаттарды жана дискуссияларды, митингдерди, демонстрацияларды жана жүрүштөрдү уюштуруу, массалык иш-чараларды өткөрүүдө коопсуздукту камсыз кылуу

Бардык талапкерлерди каттоо аяктагандан кийин

 

Аймактык шайлоо комиссиялары мамлекеттик бийлик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен бирдикте

(Мыйзам, 26-берене, 1-бөлүк)

39.

Ар бир шайлоо участкасынын аймагында басылма үгүт материалдарын илүү үчүн атайын жерлерди бөлүү жана жасалгалоо

Шайлоо дайындалган күндөн тартып 7 календарлык күндүн ичинде

 

Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары

(Мыйзам, 27-берене, 3-бөлүк)

Шайлоону финансылоо

40.

Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоону даярдоого жана өткөрүүгө чыгымдардын сметасын карап чыгуу жана бекитүү

Шайлоо дайындалгандан кийин

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы (финасылык жана материалдык-техникалык камсыздоо башкармалыгы)

41.

Талапкерлердин тизмесин көрсөткөн саясий партия, шайлоочулардын тобу шайлоо фондун түзүшү

Шайлоо комиссиясы саясий партиянын, шайлоочулардын тобунун финансылык маселелер боюнча ыйгарым укуктуу өкүлүн каттагандан кийин 4 календарлык күндүн ичинде

Саясий партия,  шайлоочулардын тобу

(Мыйзам, 15-берене, 1-бөлүк)

42.

Шайлоо фондун түзүү үчүн талапкер банкта атайын эсепти ачышы

Талапкерлер көрсөтүлгөн учурдан тартып жана каттоо үчүн документтер берилгенге чейин

Талапкерлер жана алардын ыйгарым укуктуу өкүлдөрү

(Мыйзам, 15-берене, 1-бөлүк)

43.

Талапкерлердин, саясий партиялардын, шайлоочулардын топторунун шайлоо фонддорунун каражаттарын түзүү жана чыгымдоо тартибине контролдук кылуу

Шайлоо фондун түзгөн күндөн тартып

Борбордук шайлоо комиссиясынын алдындагы Контролдук-текшерүү тобу, 7ден ашпаган адамдан турат

 

(Мыйзам, 16-берене, 1-бөлүк)

44.

Шайлоону даярдоого жана өткөрүүгө шайлоо комиссияларына республикалык бюджеттен бөлүнгөн акча каражаттарынын максаттуу чыгымдалышына контролдук кылуу

 

 

Борбордук шайлоо комиссиясынын алдындагы Контролдук-текшерүү тобу, 7ден ашпаган адамдан турат

 

(Мыйзам, 16-берене, 2-бөлүк)

45.

Шайлоо фондунун өлчөмдөрү жана аны түзүү булактары жөнүндө, ошондой эле каражаттарды чыгымдоо жөнүндө отчетторду тиешелүү аймактык шайлоо комиссиясына берүү

 

Шайлоодон кийин 8 календарлык күндөн кечиктирбестен

(2013-жылдын 4-июнуна чейин)

 

Талапкерлер, саясий партиялар, шайлоочулардын тобу

(Мыйзам, 15-берене, 19-бөлүк)

 Борбордук шайлоо комиссиясынын алдындагы Контролдук-текшерүү тобу, 7ден ашпаган адамдан турат

(Мыйзам, 16-берене, 2-бөлүк)

Шайлоо бюллетендерин даярдоо тартиби жана участкалык шайлоо комиссияларына берүү

46.

Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо боюнча шайлоо бюллетендеринин формасын, коргоо даражасын жана жасоо тартибин бекитүү

Добуш берүү күнүнө чейин 15 календарлык күндөн кечиктирбестен

(2013-жылдын 11-майына чейин) 

Борбордук шайлоо комиссиясы

 (БШК аппаратынын уюштуруу бөлүмү)

(Мыйзам, 30-берене, 1-бөлүк)

 

47.

Шайлоо бюллетенинин текстин бекитүү

Добуш берүү күнүнө чейин 15 календарлык күндөн кечиктирбестен

(2013-жылдын 11-майына чейин) 

Тиешелүү аймактык шайлоо комиссиялары

(Мыйзам, 30-берене, 1-бөлүк)

48.

Добуш берүү убактысы жана орду жөнүндө ЖМК аркылуу же башкача ыкма менен кабарлоо

Добуш берүү күнүнө чейин 8 календарлык күндөн кечиктирбестен

(бүткүл мезгилдин ичинде)

(2013-жылдын 18-майына чейин) 

Участкалык шайлоо комиссиялары

(Мыйзам, 31-берене, 1-бөлүк)

49.

Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын шайлоо боюнча шайлоо бюллетендерин жасоо

Добуш берүү күнүнө чейин 8 календарлык күндөн кечиктирбестен

 (2013-жылдын 18-майына чейин) 

БШК аппаратынын тиешелүү бөлүмдөрү

 

(Мыйзам, 30-берене, 8-бөлүк)

50.

Шайлоо бюллетендерин тиешелүү аймактык шайлоо комиссияларына өткөрүп берүү

Добуш берүү күнүнө чейин 8 календарлык күндөн кечиктирбестен, ал эми кайталап добуш берүү учурунда добуш берүү күнүнө чейин 5 календарлык күн мурда.

(2013-жылдын 18-майына чейин) 

Борбордук шайлоо комиссиясы

 

 

БШК аппаратынын тиешелүү бөлүмдөрү

 

(Мыйзам, 30-берене, 13-бөлүк)

51.

Участкалык шайлоо комиссияларын шайлоо бюллетендери менен камсыз кылуу

Добуш берүү күнүнө чейин 2-1 календарлык күн калганда

Тиешелүү аймактык шайлоо комиссиялары

(Мыйзам, 30-берене, 13-бөлүк)

Добуш берүү жана натыйжаларды аныктоо

 

52.

Мөөнөтүнөн мурда добуш берүүнү өткөрүү

Добуш берүү күнүнө чейин 7-1 календарлык күн калганда

(2013-жылдын 19-майынан 25-майына чейин)

Тиешелүү аймактык шайлоо комиссиялары

(Мыйзам, 32-берене, 1-бөлүк)

53.

Добуш берүүчү жайдан тышкары жерде добуш берүүнү өткөрүү

Добуш берүү үчүн жайдан тышкары жерде добуш берүү шайлоо күнүнө чейин бир календардык күн калганда гана жана шайлоочунун добуш берүү үчүн жайдан тышкары жерде добуш берүү мүмкүнчүлүгүн түзүү жөнүндө жазуу жүзүндөгү же оозеки кайрылуусунун (анын ичинде башка адамдардын жардамы менен берилген) негизинде гана жүргүзүлөт. Шайлоочунун арызы (кайрылуусу) участкалык шайлоо комиссиясы түзүлгөндөн кийин ар кандай учурда, бирок добуш берүү күнүнө чейин 2 календардык күндөн кечиктирилбестен жасалышы мүмкүн.

Участкалык шайлоо комиссиялары

(Мыйзам, 33-берене, 2-бөлүк)

54.

Добуш берүүнү өткөрүү

2013-жылдын 26-майында саат  8.00дөн 19.00гө чейин

Участкалык шайлоо комиссиялары

(Мыйзам, 31-берене)

 

55.

Шайлоо участкаларында шайлоочулардын добуштарын эсептөө жана добуш берүүнүн жыйынтыктары жөнүндө протоколдорду түзүү

Добуш берүү аяктагандан кийин дароо башталат

(жыйынтыктар белгиленгенге чейин тынымсыз жүргүзүлөт)

Участкалык шайлоо комиссиялары

(Мыйзам, 36-берене)

56.

Участкалык шайлоо комиссияларынын протоколдорун факс боюнча Борбордук шайлоо комиссиясына берүү

 

Протоколго кол коюлгандан кийин тез арада

Участкалык шайлоо комиссиялары

 

57.

Тиешелүү шайлоо документациялары бар добуш берүүнүн жыйынтыктары жөнүндө  участкалык шайлоо комиссиясынын протоколунун биринчи нускасын аймактык шайлоо комиссиясына жөнөтүү

 

Протоколго кол коюлгандан кийин тез арада

Участкалык шайлоо комиссиялары

(Мыйзам, 37-берене, 1-бөлүк)

58.

Округдун аймагындагы шайлоонун натыйжаларын аныктоо жана аймактык шайлоо комиссиясынын протоколунун биринчи нускасын жыйынды таблицанын биринчи нускасы менен бирдикте Борбордук шайлоо комиссиясына жөнөтүү

Участкалык шайлоо комиссияларынын протоколдорун алгандан кийин тез арада жана добуш берүү күнүнөн тартып 15 календарлык күндөн кечиктирбестен

 

(2013-жылдын 11-июнуна чейин)

 

Аймактык шайлоо комиссиялары

(Мыйзам, 37-беренесинин 1, 4-бөлүктөрү, 38-беренеси)

59.

Шайлоонун натыйжаларын жалпыга маалымдоо каражаттарында расмий жарыялоо

Шайлоонун натыйжаларын аныктаган күндөн тартып 8 календарлык күндүн ичинде

ОИП жана МС (КР БШК басма сөз кызматы)

(Мыйзам, 40-берене, 4-бөлүк)

60.

Жергиликтүү кеңештин депутатынын статусуна шайкеш келбеген ыйгарым укуктарды өзүнөн алып салуу жөнүндө арыздын көчүрмөсүн тиешелүү аймактык шайлоо комиссиясына берүү

 

Шайлоонун жыйынтыктары жөнүндө протоколго кол коюлгандан кийин, 2 күндүк мөөнөттө

Жергиликтүү кеңештин депутаттыгына шайланган талапкер

(Мыйзам, 51-берене, 1-бөлүк)

61.

Жергиликтүү кеңештердин шайланган депутаттарын каттоо жана аларга күбөлүктөрдү жана төш белгилерди берүү

Шайлоонун натыйжаларын аныктагандан жана депутат болуп шайланган талапкерлерден жергиликтүү кеңештин депутатынын статусуна шайкеш келбеген ыйгарым укуктарды өзүнөн алып салуу жөнүндө арызды алгандан кийин, 2 күндүк мөөнөттө

Тиешелүү аймактык шайлоо комиссиясы

 

(Мыйзам, 51-берене, 2-бөлүк)

 

 

 

 

Карап чыгуулар: (751). 22 Апреля 2013 г.