МЫЙЗАМДАР

КОРРУПЦИЯГА КАРШЫ КҮРӨШ

ОКУТУУ

ШАЙЛООЧУЛАР

ШАЙЛОО КОМИССИЯЛАРЫ

САЯСИЙ ПАРТИЯЛАР

ТАЛАПКЕРЛЕР

БАЙКООЧУЛАР

ЖМК

ШАЙЛООЛОР

РЕФЕРЕНДУМ

ФОТОГАЛЕРЕЯ

ТЕНДЕРЛЕР

УШКга КӨРСӨТҮҮ

КОНКУРСТАР

КАЙЧЫ БАЙЛАНЫШ

 
Центральная избирательная комиссия

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын жарандарга, саясий партияларга, коомдук бирикмелерге жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органдарына (жергиликтүү кеңештерге) КАЙРЫЛУУСУ

Урматтуу Кыргыз Республикасынын жарандары жана саясий партиялардын өкүлдөрү!

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясынын (мындан ары – БШК) «Бишкек шаарынын аймактык райондук шайлоо комиссияларын түзүү жөнүндө» жана «Кыргыз Республикасынын аймактык (райондук, шаардык) шайлоо комиссияларын түзүү жөнүндө» 2011-жылдын 25-июлундагы № 49 жана № 50 токтомдору менен 58 аймактык шайлоо комиссиясы түзүлгөн.

«Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 19-беренсинин 1-бөлүгүнө ылайык эки жылдык мөөнөткө түзүлгөн аймактык шайлоо комиссияларынын (буга Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы кирбейт) ыйгарым укуктарынын мөөнөтү  2013-жылдын 25-июлунда аяктайт.

Мыйзамдарга ылайык аймактык шайлоо комиссиялары тиешелүү аймактык шайлоо комиссиясынын резервинде турган адамдардын ичинен кеминде он бир мүчөнүн курамында, саясий партиялардын өкүлдөрүнүн экиден бир бөлүгүнүн жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органдарынын өкүлдөрүнүн экиден бир бөлүгүнүн курамында түзүлөт. аймактык шайлоо комиссиясынын резервин БШК 5 жылдык мөөнөткө түзөт.

Азыркы учурда көпчүлүк аймактык шайлоо комиссияларынын резервинде аймактык шайлоо комиссияларынын жаңы курамын түзүү үчүн зарыл болгон саясий партиялардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органдарынын зарыл сандагы өкүлдөрү жок.

Буга байланыштуу БШК аймактык шайлоо комиссияларынын резервдерине саясий партиялардан жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органдарынын өкүлдөрүн көрсөтүү жөнүндө жарыялайт.

Аймактык шайлоо комиссияларынын курамындагы иш жооптуу, ал  адамдар менен так, калыс жана ак ниеттүү иштей билүүнү талап кылат. Аймактык шайлоо комиссияларынын резервдерине талапкерлерди көрсөтүүдө жарандардын өздөрүнүн макулдугун, ошондой эле алардын шайлоо комиссияларындагы ишке даярдыгынын даражасын эске алуу зарыл. Талапкерлерди көрсөткөн субъекттер шайлоо комиссиясынын мүчөлүгүнө талапкерлердин орто  кесиптик же жогорку кесиптик билими болууга жана, эреже катары, тиешелүү  калктуу конуштун аймагында жашоого тийиш экендигин эске алышы керек.

аймактык шайлоо комиссияларынын резервдерине жарандардын чогулуштарынан, коомдук бирикмелерден талапкерлерди көрсөтүү жөнүндө протоколдору чогулуштун төрагасынын жана катчысынын колтамгалары менен күбөлөндүрүлүшү зарыл. Протоколго чогулуштун катышуучуларынын жашаган жерин көрсөтүлгөн жана алардын колтамгалары менен күбөлөндүрүлгөн алардын тизмесин тиркелүүгө тийиш.

Саясий партиялардан көрсөтүү алардын уставдарына ылайык жүргүзүлөт. БШКга саясий партиянын (же чогулуштун төрагасынын) колтамгасы жана мөөр менен күбөлөндүрүлгөн тиешелүү документ берилет.

Жогоруда көрсөтүлгөн документке төмөнкүлөр тиркелет:

- аймактык шайлоо комиссиясынын курамында иштөөгө макулдугу жөнүндө талапкерлердин арызы жана Кыргыз Республикасынын шайлоо мыйзамдарынын ченемдерин сактоо жөнүндө милдеттенмеси;

- паспорттун көчүрмөсү;

- иштеген, окуган, билим алган жерин көрсөтүү менен өмүр баянынын маалыматтары (кадрларды эсепке алуу боюнча жекече баракча же резюме);

-байланышуу маалыматтары: жашаган жеринин дареги, телефон номерлери..

Аймактык шайлоо комиссияларынын резервдерине жарандардын чогулуштарынан, коомдук бирикмелерден талапкерлерди көрсөтүү жөнүндө протоколдор жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органдарында (шаардык, айылдык кеңештерде) 2013-жылдын 1-июлунда саат 18.00гө чейин кабыл алынат жана тиешелүү шаардык, айылдык кеңештер же жергиликтүү кеңештердин биргелешкен жыйналыштары тарабынан БШКга юерилет.

Аймактык шайлоо комиссияларынын резервдерине саясий партиялардан талапкерлерди көрсөтүү жөнүндө протоколдор 2013-жылдын 1-июлунда саат 18.00гө чейин БШКда кабыл алынат.

аймактык шайлоо комиссияларынын ыйгарым укуктары жана аймактык шайлоо комиссияларынын резервине талапкерлерди көрсөтүү шарттары тууралуу “Шайлоо комиссияларын түзүү жана таратуу тартиби жөнүндө” жана “шайлоо комиссияларынын резервин түзүү жана жүргүзүү тартиби жөнүндө” жоболордон билүүгө болот, алар Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясысынын www.shailoo.gov.kgрасмий сайтында жайгаштырылган.

Маалымат алуу телефону: 620829

Кыргыз Республикасынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча борбордук комиссиясы

Карап чыгуулар: (1608). 3 Июня 2013 г.