МЫЙЗАМДАР

КОРРУПЦИЯГА КАРШЫ КҮРӨШ

ОКУТУУ

ШАЙЛООЧУЛАР

ШАЙЛОО КОМИССИЯЛАРЫ

САЯСИЙ ПАРТИЯЛАР

ТАЛАПКЕРЛЕР

БАЙКООЧУЛАР

ЖМК

ШАЙЛООЛОР

РЕФЕРЕНДУМ

ФОТОГАЛЕРЕЯ

ТЕНДЕРЛЕР

УШКга КӨРСӨТҮҮ

КОНКУРСТАР

КАЙЧЫ БАЙЛАНЫШ

 
Центральная избирательная комиссия

КАЙРЫЛУУ

Урматтуу Кыргыз Республикасынын жарандары жана саясий партиялардын өкүлдөрү!

“Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 19-беренесинин 5-бөлүгүнө ылайык, участкалык шайлоо комиссияларынын (мындан ары – УШК) курамдары жана резервдери тиешелүү аймактык шайлоо комиссияларынын (мындан ары – АШК) 2014-жылдагы чечимдеринин негизинде 2 жылга түзүлгөн. УШКлардын ыйгарым укуктарынын мөөнөтү ушул жылы аяктайт.

Азыркы учурда, УШКлардын жаңы курамын түзүү үчүн көпчүлүк УШКнын резервдеринде саясий партиялардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдардын өкүлдөрүнүн зарыл саны жок болууда.

Ушуга байланыштуу, БШК участкалык шайлоо комиссияларынын резервдерине саясий партиялардан жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органдарынан өкүлдөрдү көрсөтүүнү жарыялайт.

УШКнын мурдагы  резервинде турган саясий партиялардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органдарынын талапкерлери кайрадан өз талапкерлигин көрсөтө алышат.

Мыйзамга ылайык, УШКлары эки жылдык мөөнөткө тиешелүү УШКнын резервинде турган адамдардын ичинен кеминде жети мүчөдөн кем эмес курамында, саясий партиялардын өкүлдөрүнүн экиден бир бөлүгүнүн жана жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органдарынын өкүлдөрүнүн экиден бир бөлүгүнүн курамында түзүлөт. Участкалык шайлоо комиссиясынын резерви беш жылдык мөөнөткө түзүлөт.

Участкалык шайлоо комиссиялар – жарандардын шайлоо укуктарын коргоону жана ишке ашырууну камсыз кылган шайлоону даярдоону жана өткөрүүнү уюштурган коллегиалдык орган болуп саналат. Участкалык шайлоо комиссияларынын курамындагы иш жоопкерчиликтүү жана шайлоо мыйзамдарына ылайык так жүргүзүлүүгө тийиш.

Ошол себептен, УШКларынын курамына жана резервине талапкерлерди көрсөтүүдө жарандардын макулдугун, алардын шайлоо комиссияларынын ишине даярдык денгээлин, иш тажрыйбасын эске алуу зарыл.

УШКларынын резервине шайлоочулардын чогулушунан, коомдук бирикмелерден талапкерлерди көрсөтүү жөнүндө протоколдору чогулуштун төрагасынын жана катчысын колтамгасы менен күбөлөндүрүлүшү керек. Протоколго чогулушка катышкандардын жашаган жери көрсөтүлгөн жана кол тамгалары менен күбөлөндүрүлгөн тизмеси тиркелүүгө тийиш.

Саясий партиялардан талапкерлерди көрсөтүү алардын уставына ылайык жүргүзүлөт. АШКга саясий партиянын жетекчисинин (же чогулуштун төрагасынын) колтамгасы жана мөөрү менен күбөлөндүргөн тийиштүү документ тапшырылат.

Жогоруда көрсөтүлгөн документтерге төмөнкүлөр тиркелет:

-участкалык  шайлоо комиссиялардын курамында иштөөгө макулдугу жөнүндө талапкердин арызы жана Кыргыз Республикасынын шайлоо мыйзамдарынын ченемдерин сактоо жөнүндө милдеттенмеси;

-паспортунун көчүрмөсү;

-иштеген, окуган жерин, билимин көрсөтүү менен өмүр баянына тиешелүү маалыматтары (кадрларды эсепке алуу боюнча жеке баракчасы же резюмеси);

-байланыш маалыматтары: жашаган жеринин дареги, телефону.

«Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча шайлоо комиссиялары жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 22-беренесинин негизинде төмөнкүлөр УШКнын мүчөсү боло албайт:

- Жогорку Кеңештин депутаты, жергиликтүү кеңештин депутаты;

- мамлекеттик органдардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын кызмат адамдары;

- судья, укук коргоо жана фискалдык органдын кызматкери, аскер кызматчысы;

- талапкер, талапкердин жана саясий партиянын өкүлү;

- башка мамлекеттин жарандыгы бар адам;

- мыйзамда белгиленген тартипте, соттуулугу алып салынбаган же жоюлбаган адам;

- башка шайлоо комиссиясынын мүчөсү.

Шайлоочулардын чогулушунан, коомдук уюмдардан УШКларынын курамдарына жана резервдерине талапкерлерди көрсөтүү жөнүндө протоколдор 2016-жылдын 1-августунун саат 9-00дөн 18-00гө чейин жергиликтүү өз алдынча башкаруунун өкүлчүлүктүү органдарында кабыл алынат жана тиешелүү жергиликтүү кеңештер же жергиликтүү кеңештердин биргелешкен жыйналыштары  тарабынан АШКга берилет.

УШКларынын курамдарына жана резервдерине саясий партиялардан талапкерлерди көрсөтүү жөнүндө протоколдор 2016-жылдын 1-августунун саат 9-00дөн 18-00гө чейин АШКда кабыл алынат.

“Шайлоо комиссияларын түзүү жана таратуу тартиби жөнүндө” жана “Шайлоо комиссияларынын резервин түзүү жана жүргүзүү тартиби жөнүндө”жоболор, УШКларынын курамдарына жана резервдерине талапкерлерди көрсөтүү үчүн зарыл документтердин үлгүлөрү менен БШКнын расмий сайтынан таанышсаңыздар болот. 

Карап чыгуулар: (1734). 8 Июля 2016 г.